......โปรดงดโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ธุรกิจ สินค้า ขายของ หรือทำธุรกิจ บนหน้าหลักของเว็บ
-----------------------

แต่สามารถ ลงโฆษณา โพสต์เองได้ไม่จำกัด โฆษณาธุรกิจ สินค้าได้ ที่ 108มาร์เก็ต http://108market.cm108.com/ ฟรี....
***** ผู้ใดโพสต์ในหน้าหลัก บอร์ดหลัก จะถูกแบนทันที

ประกาศ นโยบาย-เจตนารมณ์ ของเว็บ CM108.com

1.) CM108.com สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นชุมชนชาวอินเตอร์เน็ตของจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน และคนเมืองที่อยู่ไกลบ้าน และ/หรือผู้มาเยี่ยมเยือนทุกคน
2.) แต่..CM108.com จะต้อนรับบุคคลที่มีมิตรภาพอันดี มีมิตรไมตรี มีน้ำใจ เผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน มีเหตุ-มีผล ในการแสดงความเห็นเท่านั้น
3.) เราจึงต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันว่า เวทีนี้ หรือเว็บไซต์นี้ ไม่ใช่ที่ระบายอารมณ์ หรือให้ร้ายผู้อื่น เพราะเราสร้าง cm108.com มาให้เกิดมิตรภาพและความอบอุ่น ในมวลสมาชิกและผู้ใช้งาน
4.) CM108.com ไม่ต้อนรับบุคคลที่มาด่าทอ เสียดสี ให้ร้าย ดูถูกเหยียดหยามผู้อื่น หรือหมิ่นประมาทซึ่งกันและกัน หมิ่นบุคคลอื่น หรือบุคคลที่สามด้วย 
พร้อมกับไม่ต้อนรับบุคคลที่มาสร้างความแตกแยก หรือสร้างความปั่นป่วนภายในเว็บ และรวมถึงผู้มาโฆษณาธุรกิจ-ขายสินค้าผิดที่ผิดทางด้วย
5.) เว็บนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง แบ่งสี แบ่งฝ่าย โปรดกรุณาอย่างโพสต์การเมืองสีต่างๆด้วย
6.) การที่เรา พิจารณาลบกระทู้ ปิดกระทู้ หรือลบคำตอบ-แสดงความเห็นนั้น นอกจากเราจะคำนึงถึงมิตรภาพ และความอบอุ่นภายในเว็บแล้ว เรายังคำนึงถึงข้อกฏหมายอีกด้วย
(พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 คลิกอ่าน) (กฎหมายหมิ่นประมาท คลิกอ่าน)

เพื่อไม่ให้เว็บนี้ผิดไปจากเจตนารมณ์ และวัตถุประสงค์ของการสร้างเว็บนี้ 
ดังนั้นหากมีหัวข้อ(กระทู้)ใด คำตอบแสดงความเห็นใด ที่สร้างความแตกแยก ให้ร้ายผู้อื่น หรือเข้าข่ายหมิ่นประมาท เราจะดำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยดุลพินิจของทีมงาน และมอดดูเรเตอร์ (ผู้ดูแลเว็บที่ทางทีมงานแต่งตั้งขึ้น)
และ/หรือถ้าหากมีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นตามมาภายหลัง เราจะยินดีให้ความร่วมมือกับพนักงานสอบสวน หรือศาลเป็นอย่างดี ในการส่งมอบหลักฐานทางเทคนิคให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

อนึ่งหากมีสมาชิกหรือผู้ใช้งานเว็บนี้ ทำผิดไปจากนโยบาย-เจตนารมณ์ของเว็บแล้ว
เราจะลบสมาชิกหรือ ban บุคคลนั้นออกจากเว็บทันที โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ทั้งนี้เราหวังว่า เว็บ cm108 แห่งนี้จะมีแต่มิตรภาพและความอบอุ่น 

มิตรภาพ อยู่แค่ปลายนิ้วคลิก

ด้วยความเคารพ
WEBMASTER


เคยมีคดีความกันมาแล้ว

เนื่องจากที่ผ่านมา มีการแจ้งความดำเนินคดี (เป็นคดีความ) กับการแสดงความเห็นในเว็บ CM108.com มาแล้ว เมื่อต้นปี 2552

จึงขอนำข้อกฏหมายมาให้อ่านกันอีกครั้ง

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์


หมิ่นประมาททางอินเตอร์เน็ต

บทความนี้จากหนังสือข่าว ส.ส.ท. โดย พรเทพ ทวีกาญจน์ เอามาลงเพื่อเป็นความรู้สำหรับคนเล่นอินเตอร์เน็ต

มาดูว่าการหมิ่นประมาททางอินเตอร์เน็ต คืออะไร ก่อนที่จะพิจารณาถึงเรื่องนี้ควรจะพิจารณาก่อนว่า หมิ่นประมาทนั้นมีลักษณะการกระทำอย่างไร หมิ่นประมาทคือ การใส่ความผู้อื่นไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆ เช่น พูด เขียน พิมพ์ข้อความ หรือแสดงกริยาต่างๆ โดยการใส่ความดังกล่าวนั้นต้องเป็นการกระทำให้บุคคลที่สามรับทราบซึ่งเป็นการกระทำให้ผู้ถูกใส่ความนั้นได้รับความเสียหาย

ดังนั้น ผู้กระทำการหมิ่นประมาทจะมีความผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา กล่าวคือ การหมิ่นประมาทนั้นผู้กระทำผิดจะมีความหมายทางแพ่งฐานะละเมิดตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 423 ซึ่งมีหลักการสำคัญ คือ ผู้กระทำได้กล่าว หรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความที่ขัดต่อความเป็นจริง เป็นผลให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียงเกียรติคุณ นอกจากนี้การหมิ่นประมาทยังถูกบัญญัติให้เป็นความผิดหนึ่งในประมวลกฏหมายอาญา มาตรา 326 ซึ่งลักษณะการกระทำคือ ผู้กระทำความผิดได้ใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง การพิจารณาข้อความที่เป็นการหมิ่นประมาทในทางอาญานั้น อาจเป็นความจริง หรือเท็จก็ได้ดังที่เคยมีคำกล่าวว่า "ยิ่งจริงยิ่งผิด" เพราะกฏหมายมุ่งพิจารณาแต่เพียงว่าถ้ามีการกล่างถึงบุคคลอื่นในด้านที่ไม่ดีแล้ว ย่อมจะทำให้สังคมไม่สงบสุขไม่ว่าข้อความนั้นจะเป็นจริงหรือไม่

ความรับผิดทางอาญา และทางแพ่งมีข้อแตกต่างประการสำคัญทีสุด คือ หากข้อความที่กล่าวเป็นเรื่องเท็จ ผู้กระทำจะมีความผิดทางอาญา และต้องชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่ง แต่ถ้าข้อความที่กล่าวเป็นจริงผู้กระทำจะมีความผิดทางอาญา แต่ไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่ง

กรณีความผิดทางอาญาในการหมิ่นประมาททางอินเตอร์เน็ต จะมีความผิดตามมาตรา 326 ที่บัญญัติว่า "ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่ทำให้ผู้นั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมื่น หรือ ถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ"
หากนำข้อความ หรือภาพที่มีลักษณะหมิ่นประมาทไปลงไว้ในเว็บไซต์ คนทั่วไปย่อมสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ อันเป็นลักษณะของการโฆษณาด้วยภาพ หรือตัวอักษรที่ทำให้ปรากฎด้วยวิธีใด อย่างหนึ่ง ซึ่งในมาตรา 329 บัญญัติไว้ว่า "ถ้าความผิดฐานหมิ่นประมาทได้กระทำโดยการโฆษณา ด้วยเอกสาร ภาพวาด ภาพระบายสี ภาพยนต์ ภาพ หรืด ตัวอักษรที่ทำให้ปรากฎไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ แผ่นเสียง หรือสิ่งบันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือยบันทึกอักษร กระทำโดยการกระจายเสียง หรือกระจายภาพ หรือโดยกระทำการป่าวประกาศด้วยวิธีอื่น ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท" ผู้กระทำจ้อต้องได้รับโทษหนักกว่ามาตรา 326 เพราะการโฆษณาเป็นการทำให้ข้อความหรือภาพที่มีลักษระหมิ่นประมาทกระจายไปสู่คนจำนวนมากกว่าการหมิ่นประมาททั่วๆ ไป

ความผิดสำเร็จในความผิดฐานหมิ่นประมาททางอินเตอร์เน็ตนั้น จะถือว่าความผิดสำเร็จเมื่อใด เมื่อพิจารณาถ้อยคำที่ว่า "โดยประการที่ทำให้ผู้นั้นเยชื่อเสียง ถูกดูหมื่น หรือถูกเกลียดชัง"ที่บัญญัติไว้ในมาตรา 326 นั้นไม่ใช่ผลของการกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทที่ต้องถือว่าเป็นความผิดสำเร็จแล้ว แต่จะพิจารณาว่าผิดสำเร็จหรือไม่จากวิญญูชนทั่วไป (บุคคลทั่วไป) ว่าเมื่อได้รับทราบข้อความนั้นแล้วเห็นว่าน่าจะเกิดความเสียหายแต่ผู้อื่นหรือไม่ ถ้าเห็นว่าน่าจะเสียหายผู้กระทำก็จะมีความผิดแล้ว แต่ถ้าบุคคลทั่วไปเห็นว่าไม่น่าจะเสียหายแต่ผู้อื่น ผู้กระทำก็ไม่มีความผิด และต้องได้ข้อเท้จจริงว่า บุคคลที่สามรับทราบข้อความนั้นแล้วจึงจะถือว่าเป็นความผิดสำเร็จ ถ้าบุคคลที่สามยังไม่ได้รับทราบยข้อความนั้นเลย ก็เป็นแต่เพียงขั้นพยายามหมิ่นประมาทเท่านั้น คือ ผู้กระทำได้กระทำไปตลอดแล้วแต่การกระทำไม่บรรลุผล เช่น นายเอก ส่งอีเมลล์ให้นายโท โดยมีข้อความหมิ่นประมาทนายตรี ถ้านายโทยังไม่เปิดอ่านถือว่านายเอกได้กระทำไปตลอดแล้วแต่ไม่บรรลุผล คือ นายโท ยังไม่ได้รับทราบข้อความนั้น จีงมีความผิดเพียงขั้นพยายามหมิ่นประมาทรับโทษเพียงสองในสาม แต่ถ้านายโทเปิดอ่านอีเมล์ฉบับดังกล่าวแล้ว ถิอได้ว่ามีบุคคลที่สามรับทราบข้อความแล้วจึงเป็นความผิดสำเร็จโทษเต็มตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ในกรณีเมื่อได้รับอีเมลล์ที่มีข้อความหมิ่นประมาท และได้ forward ต่อไปให้ผู้อื่นจะมีความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือไม่ ประเด็นนี้เกิดขึ้นได้บ่อยมากในปัจจุบัน เพราะสามารถทำการส่งข้อความหรือภาพที่เราไดรับมาไปให้เพือนหรือ คนรู้จักกันได้อีกไม่จำกัดจำนวน ประเด็นนี้สามารถเทียบเคียงได้กับคำพิพากษาศาลฎีกาที 2822/2515 ซึ่งมีข้อเท็จจริงคือ จำเลยแสดงย้อความในจดหมายที่ได้รับจากผู้อื่น โดยรู้อยู่ว่าจดหมายนั่นมีข้อความหมิ่นประมาท ถือได้ว่าจำเลยมีความผิดฐานหมิ่นประมาท เหตุที่มองว่าการ Forward-mail ไปให้ผู้อื่นถือเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาท เพราะผู้กระทำนั้นเมื่อได้รับทราบข้อความแล้วได้ทำการเผยแพร่ต่อไป เท่ากับเป็นการใส่ความผู้เสียหายต่อไปอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็นการขยายความเสียหายออกไปอีกจึงเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทนั้นเอง แล้วถ้าหาก Forward-mail ต่ไปให้บุคคลอื่นอีกหลายคนจะถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาที่ต้องรับโทษหนักขึ้นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 328 นั้น จะต้องพิจารณาจากการกระทำเป็นหลักว่าเป็นการโฆษณาหรือไม่ โดยไม่คำนึงถึงจำนวนบุคคลผู้รับข้อความว่าจะมีจำนวนมากน้อยเพียงใด

ที่มา http://www.pikpod.com/blog/view-blog.php?m...&blogId=117


ติดปัญหา ต้องการให้แก้ไข หรือสอบถามเรื่องการใช้ การเป็นสมาชิก
ติดต่อทีมงานได้ทางเดียวเท่านั้น " คลิกติดต่อทีมงาน"
ไม่รับแก้ปัญหาทางโทรฯ หรือทางอื่น