blank
blank
blank
Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ฟื้นชีวิตคลองแม่ข่า! เชียงใหม่จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการสร้างสะพานข้ามคลองแม่ข่า และการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมสองฝั่งคลองแม่ข่า ช่วงชุมชนหัวฝาย-กำแพงงาม

ฟื้นชีวิตคลองแม่ข่า! เชียงใหม่จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการสร้างสะพานข้ามคลองแม่ข่า และการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมสองฝั่งคลองแม่ข่า ช่วงชุมชนหัวฝาย-กำแพงงาม

-

เชียงใหม่จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการสร้างสะพานข้ามคลองแม่ข่า และการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมสองฝั่งคลองแม่ข่า ช่วงชุมชนหัวฝาย-กำแพงงาม

     เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ที่บริเวณหลังวัดหัวฝาย ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย พลตำรวจโท ประจวบ วงศ์สุข ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 5 พันเอก บุญญฤทธิ์ เกษตรเยือน รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายชุมชนริมคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นพิจารณารูปแบบสะพานข้ามคลองแม่ข่า และปรับปรุงภูมิทัศน์ริมสองฝั่งคลองแม่ข่า ในช่วงของชุมชนหัวฝาย-กำแพงงาม โดยมีประชาชนร่วมรับฟังเพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ริมคลองแม่ข่า

blank

     สำหรับการพิจารณารูปแบบสะพานข้ามคลองแม่ข่าในครั้งนี้ ได้ใช้ “สะพานบุญ” ที่อยู่ในบริเวณชุมชนหัวฝาย-กำแพงงาม เป็นต้นแบบ สืบเนื่องจากที่ พลอากาศเอก สถิตพงศ์ สุวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการพัฒนาคลองแม่ข่า และได้เห็น”สะพานบุญ” ซึ่งมีลักษณะเป็นโค้งที่เรือสามารถลอดผ่านได้ จึงให้ใช้เป็นต้นแบบในการดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามคลองแม่ข่าแห่งอื่น และปรับปรุงภูมิทัศน์ริมสองฝั่งคลอง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชนที่จะใช้เป็นทางเดินเชื่อมถึงกัน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับชุมชนจากการขายของ โดยการเปลี่ยนหลังบ้านเป็นหน้าบ้าน ซึ่งประชาชนในชุมชนพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ และทำให้บ้านของตนเกิดความสวยงาม ซึ่งจะเป็นตัวแบบที่ดีในการบริหารจัดการพื้นที่ของรัฐ ร่วมกับเอกชนและชุมชนในอนาคตอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank

blank

Must Read

เชียงใหม่ สั่งปิดฟาร์มไก่ บริษัท อาร์.พี.เอ็ม. ฟาร์ม แอนด์ ฟีด จำกัด เป็นเวลา 14 วัน...

เชียงใหม่ สั่งปิดฟาร์มไก่ บริษัท อาร์.พี.เอ็ม. ฟาร์ม แอนด์ ฟีด จำกัด เป็นเวลา 14 วัน ป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 64 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอหางดง...
error: Alert: Content is protected !!