ดีเดย์ ม.ค. 63 เริ่มใช้ “เซ็นเซอร์ตรวจจุดจอดรถยนต์” ถ.นิมมานฯ-ศิริมังคลาจารย์

blank

ดีเดย์ ม.ค.63 เริ่มใช้ “เซ็นเซอร์ตรวจจุดจอดรถยนต์” เชื่อมโยงบังคับใช้กฎหมาย แก้ปัญหาจุดจอดรถและการจราจรย่านนิมมานเหมินท์

     เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 13 ธันวาคม 2562 รายงานข่าวแจ้งว่าในการแถลงข่าวประจำปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา พรมวังขวา หัวหน้าห้องวิจัย Smart Energy & Environmental Lab คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กล่าวถึงผลงานวิจัยและพัฒนา “เซ็นเซอร์ตรวจจุดจอดรถยนต์” ซึ่งเป็นโครงการในการนำเทคโนโลยี Internet of Things หรือ loT ชนิดฝังใต้พื้นลานจอดรถมาประยุกต์ใช้ในการตรวจว่า ” ช่องจอดรถยนต์ว่างหรือไม่?” ซึ่งผู้ใช้รถยนต์ที่กำลังวนหาที่จอดสามารถตรวจสอบจำนวนพื้นที่ว่างของจุดจอดรถ จากแอปพลิเคชันบนมือถือได้ ซึ่งเป็นแฟตฟอร์มที่พัฒนาโดยคนไทย สามารถลดการนำเข้าจากต่างประเทศและเป็นตัวอย่างที่ดีที่ตอบโจทย์นโยบาย 4.0 ของประเทศ โดยปัจจุบันมีการทดสอบระบบ 3 พื้นที่ด้วยกัน ได้แก่ ที่จอดรถยนต์ข้างสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ย่านการค้าเทศบาลนครภูเก็ต จ.ภูเก็ต และถนนนิมมานเหมินท์ จ.เชียงใหม่ ที่ก่อนหน้านี้ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลและภาพการติดตั้งตามถนนสายดังกล่าวมาแล้ว

blank

     โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา พรมวังขวา หัวหน้าห้องวิจัย Smart Energy & Environmental Lab คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า โครงการบริหารจัดการพื้นที่จอดรถยนต์สำหรับเมืองอัจฉริยะ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบ loT สำหรับพื้นที่จอดรถทั้งจุดจอดในอาคารและจุดจอดกลางแจ้ง และเพื่อนำร่องการเป็น Smart City ลดการใช้พลังงานในการวนหาที่จอดรถ ส่งผลให้มลพิษในเขตเมืองและเพิ่มความคล่องตัว ของการจราจรได้อีกด้วย

blank

     สำหรับหลักการทำงานของเซ็นเซอร์ตรวจจุดจอดรถยนต์นั้น จะใช้เซ็นเซอร์ตรวจการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กโลก (Geo magnetics) ซึ่งสามารถตรวจจับรถที่มาจอดทับหรือมาจอดใกล้ๆ บริเวณที่มีเซ็นเซอร์ติดตั้งอยู่ และจะส่งสัญญาณไปยังระบบคลาวด์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบผ่าน แอปพลิเคชั่นมือถือถึงจำนวนจุดจอดรถว่าง โดยโครงการบริหารจัดการพื้นที่จอดรถยนต์สำหรับเมืองอัจฉริยะ มีเป้าหมายที่จะดำเนินการติดตั้งระบบทั้งจุดจอดรถในอาคารและติดจอดรถกลางแจ้ง จำนวนกว่า 500 ชุด นอกจากนี้จะมีการประยุกต์ใช้เซ็นเซอร์สำหรับห้ามจอดตามแนวห้ามจอด ขาว-แดง ระยะ 10 เมตร จากขอบทางแยกทางโค้ง โดยจะมีการทดลองใช้บริเวณทางแยกบนถนนนิมมานเหมินท์ และซอยศิริมังคลาจารย์ ซึ่งในส่วนของโซนถนนนิมมานเหมินท์ได้มีการวางแผนติดตั้งจำนวน 171 ชุด และมีการทดลองใช้ทั้งหมด 4 ชุด ภายในบริเวณ ซอย 9 แยก โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ เชียงใหม่ โดยงานเจาะหลุมจะดำเนินให้แล้วเสร็จภายในปี 62 ส่วนการลงระบบจะดำเนินการภายในช่วงเดือนมกราคม 63 จากนั้นจะมีการดำเนินการและพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นต่อไป โดยโครงการจะมีงบประมาณสนับสนุนและกรอบระยะเวลา สิ้นสุดประมาณ ปี 63 ซึ่งสามารถติดต่อผ่านทางภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. โทร.085-0326311

blank blank blank blank blank blank blank blank blank

blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank