(มีคลิป Video) พิธีเคลื่อนย้ายสรีระสังขาร พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล “ชีพธรรม” ศิษย์หลวงปู่ เล่าถึงอดีตที่เคยรับใช้อย่างใกล้ชิด

blank

(มีคลิป Video 1 ) เมื่อบ่ายของวันที่ 13 ธันวาคม 2562
มีพิธีเคลื่อนย้ายสรีระสังขาร พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล

(คลิปที่ 2 ) ด้าน “ชีพธรรม คำวิเศษณ์” ศิษย์หลวงปู่ เล่าถึงอดีตที่เคยรับใช้อย่างใกล้ชิด และเล่าประวัติหลวงปู่ทอง สิริมังคโล การเผยแพร่วิปัสสนากรรมฐาน และสร้างพระไตรปิฎกภาษาล้านนา

blank

คลิปที่ 2

 

blank