ด่วน! มท. สั่งผู้ว่าฯทุกจังหวัดตั้งด่านตรวจ-จุดสะกัด เฝ้าระวังดูแลการเดินทางข้ามจังหวัด เริ่มเที่ยงคืนนี้

blank

ด่วน! มท. สั่งผู้ว่าฯทุกจังหวัดตั้งด่านตรวจ-จุดสะกัด เฝ้าระวังดูแลการเดินทางข้ามจังหวัด เริ่มเที่ยงคืนนี้

วันที่ 25 มีนาคม 2563 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ออกคำสั่งด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด หลังรัฐบาลได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อให้ทุกจังหวัดปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยให้มีการจัดตั้งด่านตรวจ จุดสกัด ดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดของประชาชน เพื่อเฝ้าระวังหรือสังเกตผู้เดินทางที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดต่อโรค ให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

blank