อธิบดีกรมอนามัย เผยมาตรการโรงภาพยนตร์หลังได้ผ่อนปรนระยะ 3 จัดให้นั่ง 2 ที่ เว้น 3 ที่ ห้ามกินป๊อปคอร์น-เครื่องดื่ม ในโรงภาพยนตร์

741
blank

อธิบดีกรมอนามัย เผยมาตรการโรงภาพยนตร์หลังได้ผ่อนปรนระยะ 3 จัดให้นั่ง 2 ที่ เว้น 3 ที่ ห้ามกินป๊อปคอร์น-เครื่องดื่ม ในโรงภาพยนตร์

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงกรณีผ่อนปรนกิจการ/กิจกรรม ระยะ 3 ซึ่งโรงภาพยนตร์เป็นหนึ่งในกิจการที่ได้รับอนุญาตให้กลับมาเปิดบริการได้ ว่า ในการเปิดบริการโรงภาพยนตร์บนวิถีชีวิตใหม่ต้านภัยโควิด-19

เบื้องต้นจากการหารือกับผู้ประกอบการและมีการเสนอมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ด้วยหลักการเบื้องต้น คือ ต้องมีการทำความสะอาดทุกครั้งหลังจบรอบฉาย ต้องมีรอบทำความสะอาดระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ ไม่ฉายภาพยนตร์ต่อเนื่องกันอย่างที่เป็นมา จัดจุดคัดกรองวัดไข้ก่อนเข้าโรงหนัง จัดจุดล้างมือและลงทะเบียนในระบบไทยชนะ

สำหรับการเว้นระยะห่างในโรงภาพยนตร์ถือว่าสำคัญ เพราะแต่ละเรื่องที่ฉายใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 2-3 ชั่วโมง ซึ่งการจัดที่นั่งจะให้นั่งติดกันได้ แต่ต้องรักษาระยะห่าง เป็นนั่ง 2 ที่เว้น 3 ที่ ทั้งนี้เนื่องจากที่ผ่านมาโรงภาพยนตร์เคยเสนอมาตรการนั่ง 1 เว้น 1 แต่ยังไม่ห่างพอไม่ได้ระยะ 1 เมตร จึงให้จัดเป็นนั่ง 2 ที่เว้น 3 ที่ คู่กับการสวมหน้ากากตลอดเวลาที่รับชม งดการกินอาหาร และเครื่องดื่มในโรงภาพยนตร์ เพื่อลดการกระจายของละอองน้ำลาย

Cr. ข่าวจริงประเทศไทย

ผ่อนปรนระยะ 3 โรงหนัง