blank
blank
blank
Homeรีวิว แนะนำ ร้านอาหารในเชียงใหม่วัดพระธาตุดอยคำ เลื่องชื่อพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองเชียงใหม่

วัดพระธาตุดอยคำ เลื่องชื่อพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองเชียงใหม่

-

วัดพระธาตุดอยคำ เลื่องชื่อหลวงพ่อทันใจ

blankเป็นวัดสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตั้งอยู่บริเวณดอยคำ ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร วัดพระธาตุดอยคำมีความสูงจากระดับที่ราบเชียงใหม่ราว 140 เมตร และมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 465 เมตร วัดพระธาตุดอยคำมีลานชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่ และยังเป็นที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อเจ้าทันใจ ซึ่งโด่งดังในฐานะของพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งช่วยบันดาลความปรารถนาให้เป็นจริง ที่ผู้คนนิยมไปกราบไหว้เป็นจำนวนมาก อายุเก่าแก่กว่าห้าร้อยปีblank blank blankวัดพระธาตุดอยคำสร้างในปี พ.ศ. 1230 รัชสมัยพระนางจามเทวีกษัตริย์แห่งหริภุญชัย โดยพระโอรสทั้ง 2 เป็นผู้สร้างในปี พ.ศ. 1230 ประกอบด้วยเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ศาลาการเปรียญกุฏิสงฆ์ และพระพุทธรูปปูนปั้น เดิมชื่อวัดสุวรรณบรรพต แต่ชาวบ้านเรียกว่า “วัดดอยคำ”blank blankพระองค์แรกที่นักท่องเที่ยวจะได้นมัสการ ตั้งอยู่ด้านหน้าทางเข้าของวัดพระธาตุดอยคำ เป็นองค์พระที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นคติธรรมแก่ชาวบ้าน โดยสร้างเป็นองค์พระใหญ่ที่ต้องตากแดดตากลมฝน ทว่าองค์พระก็ไม่ปริปากบ่น ใช้ความนิ่งเป็นการสอนสั่งและเตือนใจประชาชนที่มากราบไหว้ให้มีความอดทนต่อความยากลำบากblank blankและที่ใกล้ๆกับองค์พระพูดได้นี้เอง มีรูปปั้นพญาช้างสองตัว ที่ยืนให้ประชาชนซึ่งมาเยือนวัดพระธาตุดอยคำสามารถเดินลอดท้องช้างเพื่อสะเดาะเคราะห์ได้ เนื่องจากมีคติความเชื่อในเมืองเชียงใหม่โบราณ ว่าช้างเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองและเป็นสัตว์ที่อุปถัมภ์พระพุทธศาสนามาหลายต่อหลายสมัยblank blankพ.ศ. 2509 ขณะนั้นวัดดอยคำเป็นวัดร้าง ต่อมากรุแตกชาวบ้านพบโบราณวัตถุหลายชิ้น เช่น พระรอดหลวง พระหินทรายปิดทององค์ใหญ่ พระสามหมอ (เนื้อดิน) ซึ่งนำมาประดิษฐานไว้ ณ วัดพระธาตุดอยคำ พระธาตุดอยคำนอกจากจะเป็นที่สักการบูชาของคนท้องถิ่นแล้ว ยังเป็นสัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของการบินไทยที่ใช้กำหนดพื้นที่ทางสายตา ก่อนที่จะนำเครื่องบินลงจอดที่สนามบินเชียงใหม่

blankblankประจำทุกปี โดยยึดถือเอาวันแรม 7 ค่ำ 8 ค่ำ หลังวันวิสาขบูชาทุกปี เป็นวันสรงน้ำพระธาตุ ซึ่งถือว่าเป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธศรีระของ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (หลังเสด็จดับขันธปรินิพพานได้ 8 วัน) ถือเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือนวิสาขะ (เดือน 6 ของไทย) ทางวัดพระธาตุดอยคำ จึงยึดถือเอาวันนี้จัดงาน และพิธีสรงน้ำเพื่อรำลึกนึกถึง พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ที่ท่านได้สร้างเผยแพร่พระพุทธศาสนาเอาไว้blank blankหลวงพ่อทันใจแห่งวัดพระธาตุดอยคำ เป็นหนึ่งในพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ขึ้นชื่อแห่งเมืองเชียงใหม่ แม้ไม่ทราบสมัยที่องค์พระถูกสร้างอย่างแน่ชัด แต่ชื่อเสียงความศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงพ่อทันใจก็เป็นที่เลื่องลือในหมู่ชาวเมืองเชียงใหม่มาช้านาน ว่าหากมีปัญหาติดขัดหรือต้องการอธิษฐานขอพรความสำเร็จในเรื่องใด ให้ไปบนบานกับองค์หลวงพ่อทันใจ จากนั้นความปรารถนาจะเป็นจริงอย่างรวดเร็วทันใจ blankนอกจากหลวงพ่อทันใจและองค์พระพูดได้แล้ว เมื่อนักท่องเที่ยวเดินตามทางออกมายังลานกว้างที่อยู่ด้านหลังของวัด นักท่องเที่ยวจะพบกับองค์พระที่งดงามอีกสอง องค์คือพระยืนองค์ใหญ่ (ปางห้ามญาติ) และองค์พระนอน (ปางไสยาสน์) ซึ่งแม้จะเป็นพระที่สร้างขึ้นในสมัยหลัง แต่ด้วยลักษณะงานพุทธศิลป์ที่งดงามและประณีต ก็ทำให้เป็นที่ศรัทธาของประชาชนเช่นกันblankวัดพระธาตุดอยคำเป็นหนึ่งในวัดที่เป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวเชียงใหม่ ดังนั้นทางวัดจึงมักมีการจัดงานตามเทศกาลสำคัญๆทางพุทธศาสนา อาทิ งานวันมาฆบูชา, งานวันวิสาขบูชา หรืออื่นๆ ซึ่งนักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถตรวจสอบเวลาในการจัดงานเทศกาลต่างได้ที่หน้าแฟนเพจการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ เนื่องจากวัดพระธาตุดอยคำตั้งอยู่บนยอดเขาดอยคำ ทำให้บ่อยครั้งที่นักท่องเที่ยวอาจจะต้องเชิญกับสภาพอากาศที่แปรปรวน เช่น ฝนที่ตกลงมาอย่างกะทันหันในทุกฤดู หรือหมอกที่อาจจะหนาทึบจนเป็นอุปสรรคต่อการขับรถและการชมทิวทัศน์ที่ลานชมวิวของวัดได้  นักท่องเที่ยวจึงควรแต่งกายให้เหมาะสมและตรวจสอบสภาพอากาศล่วงหน้าเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการท่องเที่ยวblankblank วัดพระธาตุดอยคำเป็นหนึ่งในศาสนสถานที่สำคัญของเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวที่ไปเยี่ยมชมวัดพระธาตุดอยคำ จึงควรแต่งกายสุภาพ งดสวมเสื้อไม่มีแขน และกางเกงหรือกระโปรงสั้น นอกจากนี้ เนื่องจากบางบริเวณของวัดเป็นที่ลาดชันตั้งแนวของภูเขา นักท่องเที่ยวจึงควรสวมใส่รองเท้าที่เหมาะสมสำหรับการเดิน และไม่ออกนอกเส้นทางที่ทางวัดจัดไว้  นอกจากนี้ ภายในวัดพระธาตุดอยคำยังมีร้านจำหน่ายอาหารทานเล่น, ของที่ระลึก และที่ขาดไม่ได้คือสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มีวางขายอยู่ทั่วไปให้นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบสามารถหาซื้อไว้เป็นที่ระลึกได้blank

อ้างอิง : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

blank

Must Read

เชียงใหม่ สั่งปิดฟาร์มไก่ บริษัท อาร์.พี.เอ็ม. ฟาร์ม แอนด์ ฟีด จำกัด เป็นเวลา 14 วัน...

เชียงใหม่ สั่งปิดฟาร์มไก่ บริษัท อาร์.พี.เอ็ม. ฟาร์ม แอนด์ ฟีด จำกัด เป็นเวลา 14 วัน ป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 64 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอหางดง...
error: Alert: Content is protected !!