blank
blank
blank
Homeข่าวทั่วไทยครม. อนุมัติ ขยายเวลาเยียวยากลุ่มเปราะบาง "ผู้สูงอายุ เด็กแรกเกิด ผู้พิการ" 3,000 บาท ไปจนถึงสิ้นสุดเดือนกันยายน 2563

ครม. อนุมัติ ขยายเวลาเยียวยากลุ่มเปราะบาง “ผู้สูงอายุ เด็กแรกเกิด ผู้พิการ” 3,000 บาท ไปจนถึงสิ้นสุดเดือนกันยายน 2563

-

ครม. อนุมัติ ขยายเวลาเยียวยากลุ่มเปราะบาง “ผู้สูงอายุ เด็กแรกเกิด ผู้พิการ” 3,000 บาท ไปจนถึงสิ้นสุดเดือนกันยายน 2563

มติ ครม.ให้ พม.ขยายเวลาดำเนินโครงการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนกลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 (ผู้สูงอายุ,เด็กแรกเกิดที่ได้รับเงินสนับสนุน,ผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการ) เดิมสิ้นสุด สิ้นเดือน ก.ค.63 แต่พบว่ามีอีกจำนวน 22,771 ราย ที่มีปัญหาเลขบัญชีธนาคารไม่ถูกต้อง หรือยังไม่มีเลขบัญชีธนาคาร ครม.จึงอนุมัติขยายการจ่ายเงินเยียวยา 3,000 บาทไปจนสิ้นสุดเดือน ก.ย. 63

blank

Must Read

เชียงใหม่ สั่งขยายเวลางดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ(On site) ไปจนถึง 31 ส.ค. 64 และให้งดการสั่งงานในรูปแบบรวมกลุ่ม

เชียงใหม่ สั่งขยายเวลางดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ(On site) ไปจนถึง 31 ส.ค. 64 และให้งดการสั่งงานในรูปแบบรวมกลุ่ม หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในภาพรวมของประเทศยังคงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และพบการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง ในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 64 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกคำสั่งที่...
error: Alert: Content is protected !!