เชียงใหม่ หารือทุกภาคส่วนเตรียมเปิดรับฤดูกาลท่องเที่ยวช่วง High Season พร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วน รวมถึงประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี

blank

จังหวัดเชียงใหม่ หารือทุกภาคส่วนเตรียมการเปิดรับฤดูกาลท่องเที่ยวในช่วง High Season พร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วน รวมถึงประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี ดูแล ตบแต่งหน้าบ้านให้น่ามอง เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 63 ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเตรียมการเปิดรับฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมหารือ แนวทางการดำเนินงานปรับภูมิทัศน์ของเชียงใหม่ ให้พร้อมรับการมาเยือนของนักท่องเที่ยวในช่วง High Season

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า นับจากเดือนพฤศจิกายน เป็นต้นไป ถือเป็นช่วง High Season ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสกับอากาศที่หนาวเย็น และชมความสวยงามของธรรมชาติผ่านกิจกรรมสำคัญ ๆ เป็นจำนวนมาก ทางจังหวัดเชียงใหม่ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แขวงการทาง กรมทางหลวง และเขตพืันที่ป่าไม้ อุทยานแห่งชาติต่าง ๆ จึงได้บูรณาการการทำงานร่วมกันในด้านการดูแลเรื่องความสะอาดของเมือง  การจัดระเบียบการติดป้ายโฆษณาตามท้องถนน และตามจุดท่องเที่ยวสำคัญต่าง ๆ รวมทั้งการปรับทัศนียภาพรอบตัวเมืองเชียงใหม่ให้มีความงดงาม มีการดูแลรักษาต้นไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ พร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการทาสีรั้ว อาคาร สถานที่สำคัญ และจัดระเบียบสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ สายสื่อสาร ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่รกรุงรัง หรือกีดขวางการจราจร และขอความร่วมมือทุกภาคส่วน รวมถึงประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีและตกแต่งหน้าบ้านให้น่ามอง ด้วยการประดับประดาต้นไม้ ดอกไม้ ทำความสะอาด เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะส่งผลถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจจากการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปตามจุดต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันติดแฮชแท็ก (Hashtag) “งามนครพิงค์” ในเฟซบุ๊กหรือสื่อสังคมออนไลนอื่น ๆ เกี่ยวกับรูปภาพการตกแต่งสถานที่ในพื้นที่หรือชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ และแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ และเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่