“บิ๊กตู่” ห่วงใยการชุมนุม ไม่เห็นด้วยให้มีการใช้ความรุนแรงซึ่งกันและกันพร้อมสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามกลไกของรัฐสภา

blank

นายกรัฐมนตรีห่วงใยการชุมนุม ไม่เห็นด้วยให้มีการใช้ความรุนแรงซึ่งกันและกัน พร้อมสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามกลไกของรัฐสภา

     เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 63 เวลา 12.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี   พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยยืนยันว่าไม่ก้าวล่วงกระบวนการรัฐสภา ขอให้เป็นดุลยพินิจของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพราะถือเป็นความคิดตามปัจเจกบุคคล ทุกคนมีความรู้และประสบการณ์  ขอปล่อยให้เป็นไปตามวิถีทางการเมือง ซึ่งตนต้องเคารพในกระบวนการรัฐสภา เพื่อมิให้เกิดปัญหาในภายภาคหน้า

นายกรัฐมนตรีแสดงความเป็นห่วงต่อการชุมนุม ไม่อยากเห็นการใช้ความรุนแรงหรือเกิดกระทบกระทั่งเพราะไม่ใช่วิธีการแก้ไขปัญหา ทุกฝ่ายสามารถแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ได้แต่ต้องไม่ละเมิดกฎหมาย นายกรัฐมนตรีย้ำรัฐบาลต้องเป็นกลาง ไม่เข้าข้างใคร รวมทั้งยังต้องดูแล แม้ผู้ที่ทำผิดกฎหมาย สำหรับกรณีชาวต่างชาติถูกทำร้ายร่างกาย เป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่งไม่เป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีแก่ประเทศไทย

นายกรัฐมนตรียืนยันการแสดงความคิดเห็นต่างกันทางการเมืองเป็นปกติบนพื้นฐานของประชาธิปไตย ต้องอยู่ร่วมกันให้ได้ รัฐบาลรวมถึงฝ่ายกฎหมายต้องเป็นกลาง ทั้งใช้ความอดทน อดกลั้น โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน แม้จะมีความเหนื่อยความเครียด แต่ต้องทำเพื่อประชาชน พร้อมฝากถึงการเสนอข่าว ต้องไม่สร้างความวุ่นวาย ขณะนี้หลายเรื่องอยู่ในกระบวนการรัฐสภา ให้เป็นกลไกหลักในการแก้ปัญหา ขออย่ากระทบกระทั่งกันหรือฝ่าฝืนกฎหมาย นายกรัฐมนตรียังย้ำว่าเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกคนต้องให้ความร่วมมือด้วย