blank
blank
blank
Homeข่าวทั่วไทยชวนชมราชาฝนดาวตก "ฝนดาวตกลีโอนิดส์" สั่งเกตได้ด้วยตาเปล่า ช่วงคืน 17-18 พ.ย. นี้

ชวนชมราชาฝนดาวตก “ฝนดาวตกลีโอนิดส์” สั่งเกตได้ด้วยตาเปล่า ช่วงคืน 17-18 พ.ย. นี้

-

ชวนชมราชาฝนดาวตก “ฝนดาวตกลีโอนิดส์” สั่งเกตได้ด้วยตาเปล่า ช่วงคืน 17-18 พ.ย. นี้

ช่วงวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2563 นี้ จะเกิดปรากฏการณ์ ฝนดาวตกลีโอนิดส์ หรือ ฝนดาวตกกลุ่มดาวสิงโต (Leonids Meteor Shower) มีอัตราการตกสูงสุดเฉลี่ย 15 ดวงต่อชั่วโมง ศูนย์กลางการกระจายอยู่บริเวณกลุ่มดาวสิงโต ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ในปีนี้ มีอัตราการตกสูงสุดหลังเที่ยงคืนวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 จนถึงรุ่งเช้าวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 สังเกตเห็นได้ทั่วประเทศ

ฝนดาวตกลีโอนิดส์ จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 6 – 30 พฤศจิกายน ของทุกปี เกิดจากสายธารเศษฝุ่นของดาวหาง 55พี เทมเพล-ทัตเทิล (55P Tempel-Tuttle) ที่ยังหลงเหลืออยู่ในวงโคจรของดาวหางตัดผ่านวงโคจรของโลก ทำให้เศษฝุ่นของดาวหางเหล่านั้นเสียดสีกับชั้นบรรยากาศโลก เกิดการเผาไหม้จนเห็นเป็นแสงสว่างวาบคล้ายลูกไฟวิ่งพาดผ่านท้องฟ้า ทิศทางวงโคจรของฝนดาวตกลีโอนิดส์สวนทางกับทิศทางวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ ทำให้ความเร็วของเม็ดฝุ่นที่เข้ามาเสียดสีกับบรรยากาศโลกมีความเร็วค่อนข้างมาก สูงถึง 71 กิโลเมตรต่อวินาที ฝนดาวตกลีโอนิดส์ ถือเป็นฝนดาวตกที่มีความสว่างมากที่สุด จึงได้รับการขนานนามว่า “ราชาแห่งฝนดาวตก”

ข้อแนะนำในการชมฝนดาวตก ควรเลือกสถานที่ท้องฟ้ามืดสนิทไม่มีแสงไฟรบกวน สามารถมองเห็นได้รอบทิศทาง และควรใช้เวลาปรับสายตาในที่มืด ประมาณ 30 นาที เพื่อให้สายตาคุ้นเคยกับความมืด จากนั้นจึงดูด้วยตาเปล่าโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆ ช่วย เนื่องจากตาเปล่าสามารถมองเห็นดวงดาวได้ทั่วท้องฟ้า

blank

Must Read

เชียงใหม่ สั่งขยายเวลางดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ(On site) ไปจนถึง 31 ส.ค. 64 และให้งดการสั่งงานในรูปแบบรวมกลุ่ม

เชียงใหม่ สั่งขยายเวลางดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ(On site) ไปจนถึง 31 ส.ค. 64 และให้งดการสั่งงานในรูปแบบรวมกลุ่ม หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในภาพรวมของประเทศยังคงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และพบการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง ในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 64 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกคำสั่งที่...
error: Alert: Content is protected !!