blank
blank
blank
Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. เปิดให้ดาวน์โหลด "ปฏิทินล้านนา 2564 มื้อจั๋นวันดี"

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. เปิดให้ดาวน์โหลด “ปฏิทินล้านนา 2564 มื้อจั๋นวันดี”

-

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. เปิดให้ดาวน์โหลด “ปฏิทินล้านนา 2564 มื้อจั๋นวันดี”

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดให้ดาวน์โหลด “ปฏิทินล้านนา 2564 มื้อจั๋นวันดี”ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : http://art-culture.cmu.ac.th/Lanna/calendar/2564

bVacaR.jpg

หมายเหตุ: “ปฏิทินล้านนา 2564 มื้อจั๋นวันดี”  เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.  เผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์แก่สาธารณชน สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขอสงวนสิทธิ์ทุกประการ ไม่อนุญาตให้ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่เพื่อการโฆษณา ค้าขาย หรือในเชิงพาณิชย์

ข้อมูล : http://art-culture.cmu.ac.th/Lanna/calendar/2564

blank

Must Read

เชียงใหม่ สั่งขยายเวลางดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ(On site) ไปจนถึง 31 ส.ค. 64 และให้งดการสั่งงานในรูปแบบรวมกลุ่ม

เชียงใหม่ สั่งขยายเวลางดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ(On site) ไปจนถึง 31 ส.ค. 64 และให้งดการสั่งงานในรูปแบบรวมกลุ่ม หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในภาพรวมของประเทศยังคงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และพบการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง ในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 64 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกคำสั่งที่...
error: Alert: Content is protected !!