สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. เปิดให้ดาวน์โหลด “ปฏิทินล้านนา 2564 มื้อจั๋นวันดี”

blank

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. เปิดให้ดาวน์โหลด “ปฏิทินล้านนา 2564 มื้อจั๋นวันดี”

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดให้ดาวน์โหลด “ปฏิทินล้านนา 2564 มื้อจั๋นวันดี”ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : http://art-culture.cmu.ac.th/Lanna/calendar/2564

bVacaR.jpg

หมายเหตุ: “ปฏิทินล้านนา 2564 มื้อจั๋นวันดี”  เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.  เผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์แก่สาธารณชน สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขอสงวนสิทธิ์ทุกประการ ไม่อนุญาตให้ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่เพื่อการโฆษณา ค้าขาย หรือในเชิงพาณิชย์

ข้อมูล : http://art-culture.cmu.ac.th/Lanna/calendar/2564