blank
blank
blank
Homeข่าวทั่วไทยกสร.ขอความร่วมมือนายจ้าง ให้ลูกจ้างหยุดพิเศษช่วง 19-20 พ.ย. และ 11 ธ.ค. และต้องจ่ายค่าจ้างตามปกติ

กสร.ขอความร่วมมือนายจ้าง ให้ลูกจ้างหยุดพิเศษช่วง 19-20 พ.ย. และ 11 ธ.ค. และต้องจ่ายค่าจ้างตามปกติ

-

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอความร่วมมือนายจ้าง สถานประกอบกิจการให้กำหนดวันหยุดให้ลูกจ้างในวันที่ 19-20 พฤศจิกายน และ 11 ธันวาคม 2563 ตามมติ ครม. เป็นกรณีพิเศษ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ   

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 19 และวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เป็นวันหยุด ราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ และให้เลื่อนวันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ จากเดิมคือวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 เป็นวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 ซึ่งจะทำให้มีวันหยุดราชการต่อเนื่องกัน 4 วัน คือตั้งแต่วันที่ 19-22 พฤศจิกายน และวันที่ 10-13 ธันวาคม 2563 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศนั้น

นายอภิญญา กล่าวต่อไปว่า กสร.จึงขอความร่วมมือนายจ้าง สถานประกอบกิจการภาคเอกชน กำหนดให้วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 11 ธันวาคม 2563 เป็นวันหยุดเป็นกรณีพิเศษ หรือจัดให้เป็นวันหยุดพักผ่อนประจำปีเพื่อให้ลูกจ้างได้มีวันหยุดต่อเนื่องและสามารถเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือท่องเที่ยวต่างจังหวัด เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ทั้งนี้ นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างในวันหยุดดังกล่าวให้แก่ลูกจ้างด้วย หากนายจ้าง ลูกจ้าง  มีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร ทั้ง 10 พื้นที่ หรือสายด่วน 1506 กด 3

bXjEIV.jpg

blank

Must Read

อย. ไม่แนะนำใช้ “ปืนฉีดแอลกอฮอล์” ชี้ไม่มีประโยชน์ในการฆ่าเชื้อโรค เสียเงินฟรีแถมเสี่ยงอันตราย

อย. ไม่แนะนำใช้ "ปืนฉีดแอลกอฮอล์" ชี้ไม่มีประโยชน์ในการฆ่าเชื้อโรค เสียเงินฟรีแถมเสี่ยงอันตราย วันที่ 29 ก.ค. 64 อย. ห่วงใย ไม่แนะนำให้ประชาชนใช้ปืนฉีดแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อโรค เสียเงินฟรีแถมได้รับอันตราย เพราะละอองฝอยทำให้น้ำยาสัมผัสพื้นผิวไม่เพียงพอ ลดประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรค แถมยังทำให้เชื้อโรคฟุ้งกระจาย หากเข้าตาหรือสูดดมอาจทำให้เคืองตา เวียนหัว คลื่นไส้ ระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ เป็นอันตรายโดยเฉพาะในเด็กเล็ก หากใช้ปืนที่มีแสงยูวีฆ่าเชื้อโรคบนร่างกายโดยตรงอาจทำให้เกิดมะเร็งผิวหนังและเป็นอันตรายต่อดวงตาอีกด้วย แนะวิธีฆ่าเชื้อโรคที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ควรใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่ได้รับอนุญาตจาก อย....
error: Alert: Content is protected !!