blank
blank
blank
Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้"หางดง" ออกมาตรการเข้ม คุมพื้นที่ หมู่ 5 ต.หารแก้ว หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 8 ราย

“หางดง” ออกมาตรการเข้ม คุมพื้นที่ หมู่ 5 ต.หารแก้ว หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 8 ราย

-

“หางดง” ออกมาตรการเข้ม คุมพื้นที่ หมู่ 5 ต.หารแก้ว หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 8 ราย

ประกาศศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอําเภอหางดง เรื่อง ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ระบุว่า ขณะนี้ได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ต. หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ จํานวน 8 ราย และคาดการณ์ว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไข ระงับ ยับยั้ง การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด – 19) ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอําเภอหางดงจึงขอความร่วมมือ ดังนี้

1. ขอความร่วมมือประชาชน ซอยที่ 6 หมู่ที่ 5 ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ จำนวน 20 ครัวเรือน งดออกจากบ้าน เว้นแต่มีความจําเป็น เช่น ซื้ออาหาร ซื้อของใช้ส่วนตัว และ เวชภัณฑ์ ให้ออกจากบ้านได้เพียง 1 คน และให้ใช้เวลาน้อยที่สุด โดยจะต้องได้รับการอนุญาตจาก เจ้าพนักงานควบคุมโรคในพื้นที่ รวมทั้งให้ปฏิบัติตามหลักการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด คือ เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร หลีกเลี่ยงการเข้าไปในที่มีประชาชนแออัด สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลา เมื่อออกจากที่พัก ล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์

2. กําหนดให้พื้นที่ซอยที่ 6 หมู่ที่ 5 ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เป็นพื้นที่ควบคุม เข้มงวด

3. ขอให้ประชาชนในพื้นที่อื่น ห้ามเดินทางเข้าไปในพื้นที่ ซอยที่ 6 หมู่ที่ 5 ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมเข้มงวด และสําหรับผู้ที่ใช้เส้นทางผ่านพื้นที่ หมู่ที่ 5 ต. หารแก้ว ไม่ควรแวะรถในพื้นที่

4. กําหนดให้ หมู่ที่ 5 ตําบลหารแก้ว นอกพื้นที่ควบคุมเข้มงวด ตามข้อ 2 และ หมู่ที่ 5 ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ กําหนดให้ เป็นพื้นที่ควบคุม หากผู้ใดพบว่าตนเองมีอาการป่วยผิดปกติ ให้ แจ้งผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือ อสม.ในพื้นที่ให้ทราบโดยด่วน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขดําเนินการใน ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และขอความร่วมมือในการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564

ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นายสมศักดิ์ คณาคํา นายอําเภอหางดง ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอําเภอหางดง

AJNpzb.jpg

blank

Must Read

เชียงใหม่แถลง 100 ผู้ติดเชื้อรายใหม่ พบเป็นการติดเชื้อในจังหวัด 73 ราย มาจากคลัสเตอร์ฟาร์มไก่มากที่สุดถึง 41 ราย ส่วนผู้เสียชีวิต 1...

เชียงใหม่แถลง 100 ผู้ติดเชื้อรายใหม่ พบเป็นการติดเชื้อในจังหวัด 73 ราย มาจากคลัสเตอร์ฟาร์มไก่มากที่สุดถึง 41 ราย ส่วนผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นชายสูงวัย มีประวัติเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง วันนี้ (25 ก.ค. 64) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่...
error: Alert: Content is protected !!