blank
blank
blank
Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ด่วน!! เชียงใหม่ สั่งปิดหมู่บ้านกองแหะ ม.4 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม เป็นเวลา 14 วัน หลังพบการแพร่ระบาดในพื้นที่และมีผู้ติดเชื้อแล้วหลายราย

ด่วน!! เชียงใหม่ สั่งปิดหมู่บ้านกองแหะ ม.4 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม เป็นเวลา 14 วัน หลังพบการแพร่ระบาดในพื้นที่และมีผู้ติดเชื้อแล้วหลายราย

-

ด่วน!! เชียงใหม่ สั่งปิดหมู่บ้านกองแหะ ม.4 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม เป็นเวลา 14 วัน หลังพบการแพร่ระบาดในพื้นที่และมีผู้ติดเชื้อแล้วหลายราย

blank
เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 64 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกคำสั่งฯ ที่ 76/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงชั่วคราว โดยสั่งให้ปิดหมู่บ้านกองแหะ หมู่ที่ 4 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน นอกจากนี้ยัง ให้ปิดตลาดนัด ตลาดเปิดท้ายขายของ ในพื้นที่อำเภอแม่ริม เป็นเวลา 14 วัน ด้วย พร้อมขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่หมู่บ้านกองแหะ โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค
สำหรับประชาชนในหมู่บ้านกองแหะ จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือประชาชน งดการเดินทางออกนอกหมู่บ้าน และให้อยู่ในเคหสถานโดยงดทำกิจกรรมรวมกลุ่ม โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019และลดการเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค และให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่ริม ดำเนินการจัดระเบียบ และควบคุมติดตามผู้ที่เดินทางเข้า-ออกหมู่บ้านกองแหะ และดำเนินการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 -27 กรกฎาคม 2564
blank

Must Read

เชียงใหม่ สั่งปิดฟาร์มไก่ บริษัท อาร์.พี.เอ็ม. ฟาร์ม แอนด์ ฟีด จำกัด เป็นเวลา 14 วัน...

เชียงใหม่ สั่งปิดฟาร์มไก่ บริษัท อาร์.พี.เอ็ม. ฟาร์ม แอนด์ ฟีด จำกัด เป็นเวลา 14 วัน ป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 64 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอหางดง...
error: Alert: Content is protected !!