blank
blank
blank
Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้15 ก.ค. 64 เชียงใหม่วันนี้ติดเชื้อเพิ่ม 66 ราย เปิดโรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ โรงเรียนบ้านกองแหะ หลังพบผู้ติดเชื้อเป็นเด็กในชุมชนเพิ่มขึ้นจำนวนมาก

15 ก.ค. 64 เชียงใหม่วันนี้ติดเชื้อเพิ่ม 66 ราย เปิดโรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ โรงเรียนบ้านกองแหะ หลังพบผู้ติดเชื้อเป็นเด็กในชุมชนเพิ่มขึ้นจำนวนมาก

-

15 ก.ค. 64 เชียงใหม่วันนี้ติดเชื้อเพิ่ม 66 ราย เปิดโรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ โรงเรียนบ้านกองแหะ หลังพบผู้ติดเชื้อเป็นเด็กในชุมชนเพิ่มขึ้นจำนวนมาก

blank
วันที่ 15 ก.ค. 64 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวัน ว่าวันนี้จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 66 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 เป็น 4,550 ราย รักษาหายแล้ว 4,174 ราย ยังคงมีผู้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 349 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนาม 147 ราย โรงพยาบาลรัฐ 122 ราย และโรงพยาบาลเอกชน 79 ราย และโรงพยาบาลต่างจังหวัด 1 ราย โดยในวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมของจังหวัดเชียงใหม่ยังอยู่ที่ 27 ราย ขณะที่กลุ่มผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 249 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 76 ราย อาการค่อนข้างหนัก (สีส้ม) 23 ราย และผู้ป่วยอาการหนัก (สีแดง) 1 ราย
blank
การตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มผู้สัมผัสหรือผู้เสี่ยงสูง เมื่อวานนี้ (14 ก.ค. 64) ตรวจไป 2,138 ราย พบผู้มีผลบวก 66 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.09 โดยปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อยังคงเป็นการสัมผัสแหล่งระบาดโรคในต่างจังหวัด แล้วเดินทางเข้ามาจังหวัดเชียงใหม่ และกระจายเชื้อสู่ครอบครัว สถานที่ทำงาน ทั้งนี้ ได้พบการติดเชื้อจากการสัมผัสในชุมชนเพิ่มสูงมากจากคลัสเตอร์บ้านกองแหะ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
การตรวจผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวานนี้ (14 ก.ค. 64) ที่จุดตรวจเฉพาะกิจท่าอากาศยาน ตรวจไป 166 ราย พบเชื้อ 2 ราย ส่วนที่สถานีรถไฟ ตรวจไป 6 ราย สถานีขนส่งอาเขต ตรวจไป 12 ราย และผู้ที่เดินทางมาโดยรถยนต์ส่วนตัว ตรวจไป 5 ราย และตรวจทหารเกณฑ์ที่ กองบิน 41 อีก 42 ราย ทั้งหมดไม่พบเชื้อ
blank
สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ 66 ราย วันนี้ เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 54 ราย มาจากคลัสเตอร์โป่งแยง 40 ราย (1 ราย ขายของอยู่ในตลาดเมืองใหม่) เป็นผู้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อก่อนหน้ารายย่อย ๆ 10 ราย พนักงานบริษัทฟาร์มเฮาส์ 1 ราย พนักงานร้านรีแลกซ์ เอ็กเพรส & สปา 1 ราย และอยู่ระหว่างสอบสวนหาสาเหตุอีก 2 ราย ส่วนผู้ติดเชื้ออีก 12 ราย เป็นการนำเชื้อเข้ามาจากต่างจังหวัด ซึ่งมาจากกรุงเทพมหานคร 5 ราย (เป็นพนักงานขับรถส่งสินค้า 3 ราย) ปทุมธานี 3 ราย ท่าขี้เหล็ก เมียนมา 1 ราย แม่สอด จังหวัดตาก 1 ราย เชียงราย 1 ราย และอุดรธานี 1 ราย
วันนี้ยังมีคลัสเตอร์ที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ได้แก่ คลัสเตอร์โรงงานขนมปัง อำเภอสันกำแพง พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย คลัสเตอร์กองแหะ โป่งแยง พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 40 ราย ส่วนร้าน Relax Express & Spa ย่านท่าแพ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย โดยคลัสเตอร์กองแหะ โป่งแยง ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้ว 60 ราย ซึ่งรายใหม่ที่พบวันนี้ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้านกองแหะ เป็นเด็กชาย 16 คน เด็กหญิง 13 คน ครูชาย 2 คน และครูหญิง 2 คน คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีมติให้เปิดโรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจโรงเรียนบ้านกองแหะ โดยใช้อาคารเรียนเป็นที่รักษาตัว มีห้องน้ำแยกชายหญิง และใช้อาคารแผนกเด็กเป็นอาคารพยาบาล ซึ่งขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการลำเลียงที่นอน อุปกรณ์ เครื่องใช้ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ เข้าประจำการโรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจแล้ว และสามารถดำเนินการรับผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาได้ทันที
blank
blank
blank
สำหรับข้อมูลการฉีดวัคซีน ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนแล้วร้อยละ 67 ของเป้าหมายประชากร 1,200,000 คน โดยมีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนครบแล้ว 196,892 คน หรือร้อยละ 16 ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ได้มีมติเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนออกมาแล้วว่า ให้ทำการฉีดวัคซีนซิโนแวค เป็นเข็มที่ 1 และวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า เป็นเข็มที่ 2 ห่างกัน 3 สัปดาห์ ซึ่งจากการศึกษาพบว่าสามารถกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันมากขึ้น และป้องกันการติดเชื้อของสายพันธุ์เดลต้าได้ดี จึงขอให้ประชาชนมั่นใจในความปลอดภัยของวัคซีน
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติให้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ ที่โรงเรียนบ้านกองแหะ หลังพบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มเด็กในชุมชนจากคลัสเตอร์บ้านกองแหะ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม เพิ่มขึ้นจำนวนมาก
///////////////
นันธิกา กิจปาโล/พยุงศักดิ์ เทพแก้ว ข่าว-ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
blank

Must Read

เชียงใหม่ สั่งปิดฟาร์มไก่ บริษัท อาร์.พี.เอ็ม. ฟาร์ม แอนด์ ฟีด จำกัด เป็นเวลา 14 วัน...

เชียงใหม่ สั่งปิดฟาร์มไก่ บริษัท อาร์.พี.เอ็ม. ฟาร์ม แอนด์ ฟีด จำกัด เป็นเวลา 14 วัน ป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 64 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอหางดง...
error: Alert: Content is protected !!