blank
blank
blank
Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้เชียงใหม่แถลง‼ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 52 ราย พบอีก 2 คลัสเตอร์ใหม่ เตรียมยกระดับเพิ่มการตรวจคัดกรองจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อจำนวนมากหากเดินทางเข้าเชียงใหม่

เชียงใหม่แถลง‼ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 52 ราย พบอีก 2 คลัสเตอร์ใหม่ เตรียมยกระดับเพิ่มการตรวจคัดกรองจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อจำนวนมากหากเดินทางเข้าเชียงใหม่

-

เชียงใหม่แถลง‼ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 52 ราย พบอีก 2 คลัสเตอร์ใหม่ เตรียมยกระดับเพิ่มการตรวจคัดกรองจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อจำนวนมากหากเดินทางเข้าเชียงใหม่

blank blank

📌วันที่ 17 ก.ค. 64 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวัน

blank

ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า วันนี้จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 52 ราย ลดลงจากเมื่อวาน แต่ยังคงมีความสำคัญสูง เพราะมีความสัมพันธ์กับคลัสเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม และคลัสเตอร์ใหม่ ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 เป็น 4,678 ราย รักษาหายแล้ว 4,181 ราย ยังคงมีผู้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 466 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนาม 224 ราย โรงพยาบาลรัฐ 142 ราย โรงพยาบาลเอกชน 99 ราย และโรงพยาบาลต่างจังหวัด 1 ราย วันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมของจังหวัดเชียงใหม่ยังอยู่ที่ 27 ราย ขณะที่กลุ่มผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 350 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 90 ราย อาการค่อนข้างหนัก (สีส้ม) 23 ราย และผู้ป่วยอาการหนัก (สีแดง) 3 ราย

การตรวจหาเชื้อ COVID-19 ในกลุ่มเสี่ยงสูงหรือผู้สัมผัส เมื่อวานนี้ (16 ก.ค. 64) ตรวจไปทั้งหมด 2,233 ราย พบติดเชื้อ 52 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.33 ด้านปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อพบจากการสัมผัสในชุมชนเพิ่มมากขึ้นจาก 3 คลัสเตอร์ใหญ่ๆ เป็นการติดต่อที่รวดเร็วมาก และติดต่อกันในชุมชน โดยขณะนี้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กำลังส่งตรวจสายพันธุ์ว่าเป็นสายพันธุ์ใด

สำหรับผู้ติดเชื้อในจังหวัด วันนี้มี 38 ราย มาจากคลัสเตอร์ใหม่ 2 คลัสเตอร์ คือคลัสเตอร์โรงเรียนศรีจอมทอง เพิ่ม 9 ราย คลัสเตอร์คนเก็บลำไย ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง เพิ่ม 15 ราย ส่วนคลัสเตอร์ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม เพิ่ม 5 ราย และคลัสเตอร์ไซต์งานก่อสร้างแยกศาลเด็ก พบเพิ่ม 2 ราย

📌ด้านคลัสเตอร์ใหม่ โรงเรียนศรีจอมทอง พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 9 ราย รวมเป็น 11 ราย เป็นคลัสเตอร์ที่คุณครูกลับไปเยี่ยมบ้านที่ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม แล้วรับเชื้อกลับมาแพร่ต่อภรรยาที่เป็นครูโรงเรียนศรีจอมทอง และแพร่กระจายต่อไปยังนักเรียนและผู้สัมผัสใกล้ชิด

📌คลัสเตอร์ใหม่อีก 1 คลัสเตอร์ คือ คลัสเตอร์รับจ้างเก็บลำไย ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง ยังไม่พบว่า 2 คลัสเตอร์ใหม่นี้มีความเชื่อมโยงกันหรือไม่ โดยเมื่อวานนี้พบผู้ติดเชื้อที่มารับจ้างเก็บลำไย เดินทางกลับบ้านที่อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน แล้วกลับมา และทีมโควิดชุมชนสังเกตเห็นว่า มีผู้มีอาการคล้ายไข้หวัดหลายคน จึงแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเทศบาลนำคนงานขึ้นรถพาไป Swab ที่อำเภอจอมทอง ผลพบเชื้อ จากการติดตามตรวจกลุ่มเสี่ยงสูงวันนี้พบติดเชื้อเพิ่มอีก 15 คน รวมทั้งหมด 18 คนโดยมีการติดเชื้อในกลุ่มนักเรียนโรงเรียนบ้านโรงวัว และที่สำคัญขณะที่มีอาการและรอผลตรวจ ผู้ติดเชื้อบางรายยังไปเก็บลำไยที่ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูนด้วย

📌ส่วนคลัสเตอร์เดิม คือ คลัสเตอร์ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 5 ราย รวม 17 ราย ขณะนี้โรงพยาบาลสนามบ้านกองแหะ มีผู้พักรักษา 28 ราย เป็นนักเรียนชาย 23 คน ครู 4 คน และผู้ปกครอง 1 คนช่วยดูแล ส่วนผู้ใหญ่รายอื่นๆและเด็กที่มีอาการกลุ่มสีเหลืองขึ้นไป ได้นำมารักษาในโรงพยาบาลในอำเภอเมืองและโรงพยาบาลสนามแล้ว
คลัสเตอร์ไซต์งานก่อสร้างแยกศาลเด็ก วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย จากการตรวจคัดกรองรองที่สอง ก่อนกักตัวครบ 14 วัน

ส่วนผู้ติดเชื้อที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ วันนี้พบทั้งหมด 14 ราย มาจากกรุงเทพมหานคร 9 ราย สมุทรสาคร 3 ราย และปทุมธานี 2 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้มีภูมิลำเนาในจังหวัดเชียงใหม่ แล้วเดินทางมาขอรับการรักษาในจังหวัด ผู้สัมผัสจะมีน้อย

สืบเนื่องจากมีการพบการระบาดในจังหวัดอื่นๆ นอกเหนือจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัดมากขึ้น ในวันพรุ่งนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จะทำการพิจารณาเพิ่มมาตรการต่อจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก หากเดินทางจากจังหวัดเสี่ยงเหล่านั้น จะต้องกักตัวและตรวจหาเชื้อ ทั้งนี้เพื่อความปอดภัยของพี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่

blank

blank

ดร.ทรงยศ ได้แจ้งเตือนประชาชนในการรับข้อมูลข่าวสารว่า อย่าตื่นตระหนกจนเกินไป โดยเฉพาะข่าวที่เป็นเท็จและส่งต่อกันในสื่อโซเซียล ที่ไม่มีแหล่งที่มาและข้อมูลที่ชัดเจน โดยขอให้ติดตามข้อเท็จจริงจากศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค COVID-19 จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมย้ำให้ทุกคนรักษามาตรการการป้องกันโรคส่วนบุคคลให้เคร่งครัด

ภาพ-ข่าว : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม / พยุงศักดิ์ เทพแก้ว – สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

blank

Must Read

เชียงใหม่ สั่งปิดฟาร์มไก่ บริษัท อาร์.พี.เอ็ม. ฟาร์ม แอนด์ ฟีด จำกัด เป็นเวลา 14 วัน...

เชียงใหม่ สั่งปิดฟาร์มไก่ บริษัท อาร์.พี.เอ็ม. ฟาร์ม แอนด์ ฟีด จำกัด เป็นเวลา 14 วัน ป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 64 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอหางดง...
error: Alert: Content is protected !!