blank
blank
blank
Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้เชียงใหม่ ถูกจัดกลุ่มเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือพื้นที่สีแดง ขณะที่วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 66 ราย

เชียงใหม่ ถูกจัดกลุ่มเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือพื้นที่สีแดง ขณะที่วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 66 ราย

-

เชียงใหม่ ถูกจัดกลุ่มเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือพื้นที่สีแดง ขณะที่วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 66 ราย และพบผู้ติดเชื้อเป็นคนขับรถขนส่งสินค้าอิสระที่อำเภอฝาง อาการหนัก ไม่สามารถตรวจสอบไทม์ไลน์ได้ แจ้งร้านค้าที่รับสินค้าจากรถบรรทุกขนสินค้าสีน้ำเงินหมายเลขทะเบียน 70-7932 ราชบุรี เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลทุกแห่งโดยเร็ว

วันที่ 18 ก.ค. 64 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวัน ว่าวันนี้จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 66 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 เป็น 4,744 ราย รักษาหายแล้ว 4,188 ราย ยังคงมีผู้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 514 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนาม 256 ราย โรงพยาบาลรัฐ 155 ราย และโรงพยาบาลเอกชน 102 ราย และโรงพยาบาลต่างจังหวัด 1 ราย และกำลังติดตามเข้ารักษา 15 ราย วันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมของจังหวัดเชียงใหม่ยังอยู่ที่ 27 ราย ขณะที่กลุ่มผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 396 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 91 ราย อาการค่อนข้างหนัก (สีส้ม) 24 ราย และผู้ป่วยอาการหนัก (สีแดง) 3 ราย
การตรวจหาเชื้อ COVID-19 ในกลุ่มเสี่ยงสูงหรือผู้สัมผัส เมื่อวานนี้ (17 ก.ค. 64) ตรวจไปทั้งหมด 2,355 ราย พบติดเชื้อ 66 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.80 ส่วนปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อยังพบเป็นการสัมผัสในชุมชนเป็นจำนวนมาก ซึ่งมาจาก 3 คลัสเตอร์ คือ คลัสเตอร์ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม คลัสเตอร์ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง และคลัสเตอร์ขุนแปะ-ศรีจอมทอง ส่วนผู้ที่นำเข้ามายังพบได้ในทุกวัน สำหรับการตรวจคัดกรองเฉพาะกิจหาเชื้อผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ ทุกจุดตรวจเมื่อวานนี้ได้ตรวจไปทั้งหมด 137 ราย พบผู้มีผลบวกที่สนามบิน 1 ราย ส่วนการตรวจคัดกรองเชิงรุกใน 3 คลัสเตอร์ที่ยังมีการเคลื่อนไหว ตรวจทั้งหมด 1,002 ราย พบผู้มีผลบวก 38 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นคลัสเตอร์คนเก็บลำไย ที่ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง
ด้านคลัสเตอร์ที่ยังพบผู้ติดเชื้ออยู่ มี 3 คลัสเตอร์ คือ คลัสเตอร์ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม พบเพิ่ม 6 ราย รวมทั้งหมด 123 ราย คลัสเตอร์คนเก็บลำไย ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง พบเพิ่ม 24 ราย รวมทั้งหมด 42 ราย และคลัสเตอร์ขุนแปะ-ศรีจอมทอง พบเพิ่ม 1 ราย รวมทั้งหมด 20 ราย
โดยคลัสเตอร์คนเก็บลำไย ที่ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง มีผู้ติดเชื้อกระจายไป 7 หมู่บ้านด้วยกัน โดยพบผู้ติดเชื้อมากที่สุดที่บ้านโรงวัว หมู่ที่ 5 จำนวน 19 ราย และได้กระจายติดเชื้อไปยังกลุ่มเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโรงวัวหลายคน และกระจายไปอีกหลายหมู่บ้าน ที่สำคัญคนเก็บลำไยได้ไปเก็บลำไยในพื้นที่หลายอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งอำเภอสันป่าตอง ฮอดและดอยเต่า รวมไปถึงอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ดังนั้นจึงขอประกาศให้ผู้ประกอบการและคนเก็บลำไย ได้เฝ้าระวังอาการและปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด
สำหรับผู้ติดเชื้อทั้ง 66 ราย ในวันนี้ แยกเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 52 ราย จากคลัสเตอร์ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม และคลัสเตอร์ขุนแปะ-ศรีจอมทอง และอาจจะมีการเกิดคลัสเตอร์ใหม่ในแคมป์คนงานก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านโป่งน้อย ตำบลสุเทพ ซึ่งเมื่อวานนี้พบผู้ติดเชื้อแล้ว 2 ราย และวันนี้พบเพิ่มอีก 5 ราย โดยได้มีการนำกลุ่มเสี่ยงสูงเข้ามาตรวจที่โรงพยาบาลนครพิงค์อีก 40 ราย ซึ่งหากพบผู้ติดเชื้อเพิ่มจะมีการประกาศเป็นคลัสเตอร์ใหม่ นอกจากนั้นจะเป็นรายย่อย โรงแรม B2 มหิดล พบ 1 ราย พนักงานขับรถอำเภอฝาง 1 ราย พนักงานขับรถอำเภอสันป่าตอง 2 ราย และอยู่ระหว่างการสอบสวนอีก 2 ราย ส่วนผู้ที่มีประวัติเดินทางมาในจังหวัดเชียงใหม่และสัมผัสโรคจากต่างจังหวัด 14 ราย พบว่ามาจากกรุงเทพมหานคร 4 ราย ปทุมธานี 8 ราย นครปฐม 1 ราย และนครราชสีมา 1 ราย
ดร.ทรงยศ กล่าวว่า มีเรื่องสำคัญที่ต้องแจ้งให้ประชาชนทราบ เนื่องจากมีการพบผู้ติดเชื้อที่เป็นพนักงานขับรถส่งสินค้า ที่อำเภอฝาง เป็นคนขับรถอิสระ และเป็นคนในพื้นที่อำเภอฝาง โดยขับรถบรรทุกขนสินค้าจากฝางไปยังจังหวัดราชบุรีและรับสินค้าจากจังหวัดราชบุรีมาส่งตามระยะทาง โดยมีสินค้าหลายประเภทส่วนใหญ่จะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยว โดยวันที่ 15-16 กรกฎาคม ส่งสินค้าบริเวณตัวเมืองเชียงใหม่ วันที่ 17 กรกฎาคม ขับรถกลับอำเภอฝาง ขณะพักบนรถมีอาการไอ หายใจลำบาก จึงโทรประสานโรงพยาบาลฝาง ให้มารับตัวไปตรวจหาเชื้อ เนื่องจากคนไข้มีอาการเหนื่อยหอบ และไม่ดีขึ้นจึงได้นำตัวส่งไปตรวจที่โรงพยาบาลนครพิงค์ ผลออกมาว่าพบเชื้อ แต่ผู้ป่วยมีอาการหนัก ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ จึงไม่สามารถให้ข้อมูล (ไทม์ไลน์) ได้ ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจึงขอประกาศให้ร้านค้าที่รับสินค้าจากรถขนส่งสินค้าสีน้ำเงิน หมายเลขทะเบียน 70-7932 ราชบุรี ให้แจ้งพนักงานที่ตรวจรับสินค้าเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่งโดยเร็ว เนื่องจากถือว่าเป็นกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง
และจากสถานการณ์ในช่วงนี้ ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงขึ้นตามลำดับ จังหวัดเชียงใหม่จึงถูกจัดกลุ่มเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือพื้นที่สีแดง จึงขอเตือนให้ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง รักษามาตรการการป้องกันโรคส่วนบุคคลให้เคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง งดการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ล้างมือบ่อย ๆ และหากเป็นกลุ่มเสี่ยงต้องแยกกักตัวเองจากคนอื่นให้ถูกต้อง

ภาพ-ข่าว : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม / พยุงศักดิ์ เทพแก้ว // สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

blank

Must Read

เชียงใหม่ สั่งปิดฟาร์มไก่ บริษัท อาร์.พี.เอ็ม. ฟาร์ม แอนด์ ฟีด จำกัด เป็นเวลา 14 วัน...

เชียงใหม่ สั่งปิดฟาร์มไก่ บริษัท อาร์.พี.เอ็ม. ฟาร์ม แอนด์ ฟีด จำกัด เป็นเวลา 14 วัน ป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 64 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอหางดง...
error: Alert: Content is protected !!