blank
blank
blank
Homeข่าวทั่วไทยมหาดไทย สั่งการทุกจังหวัด พิจารณาลด-ยกเว้นค่าเช่าแผง พร้อมประสานตลาดเอกชนพิจารณา เพื่อช่วยเหลือผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

มหาดไทย สั่งการทุกจังหวัด พิจารณาลด-ยกเว้นค่าเช่าแผง พร้อมประสานตลาดเอกชนพิจารณา เพื่อช่วยเหลือผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

-

มหาดไทย สั่งการทุกจังหวัด พิจารณาลด-ยกเว้นค่าเช่าแผง พร้อมประสานตลาดเอกชนพิจารณา เพื่อช่วยเหลือผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

วันที่ 19 ก.ค. 64 ตามที่ในขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังคงพบการระบาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการค้าในตลาดหลายพื้นที่

เพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือแก่ภาคเอกชน ผู้ประกอบการตลาดทั่วประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการไปยังทุกจังหวัด แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง พิจารณาช่วยเหลือและบรรเทาภาระทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้เช่าตลาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการลดหรือยกเว้นค่าเช่า หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นที่ได้จากการเช่าตลาด ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และขอความร่วมมือเจ้าของตลาดเอกชน พิจารณาลดหรือยกเว้นค่าเช่าให้กับผู้เช่าแผงค้า และผู้เช่าอื่น ๆ ในตลาดเอกชน ตามความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศจะบรรเทาลง

blank

blank

Must Read

เชียงใหม่แถลง 100 ผู้ติดเชื้อรายใหม่ พบเป็นการติดเชื้อในจังหวัด 73 ราย มาจากคลัสเตอร์ฟาร์มไก่มากที่สุดถึง 41 ราย ส่วนผู้เสียชีวิต 1...

เชียงใหม่แถลง 100 ผู้ติดเชื้อรายใหม่ พบเป็นการติดเชื้อในจังหวัด 73 ราย มาจากคลัสเตอร์ฟาร์มไก่มากที่สุดถึง 41 ราย ส่วนผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นชายสูงวัย มีประวัติเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง วันนี้ (25 ก.ค. 64) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่...
error: Alert: Content is protected !!