blank
blank
blank
Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่อำเภอจอมทอง เน้นย้ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลประชาชนด้านชีวิตและความเป็นอยู่ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน ตลอดช่วงเวลาที่กักตัว พร้อมหารือแนวทางการลงทะเบียนและตรวจคัดกรอง (Swab) แรงงานรับจ้างเก็บลำไยทุกคนก่อนให้ทำงาน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่อำเภอจอมทอง เน้นย้ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลประชาชนด้านชีวิตและความเป็นอยู่ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน ตลอดช่วงเวลาที่กักตัว พร้อมหารือแนวทางการลงทะเบียนและตรวจคัดกรอง (Swab) แรงงานรับจ้างเก็บลำไยทุกคนก่อนให้ทำงาน

-

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่อำเภอจอมทอง เน้นย้ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลประชาชนด้านชีวิตและความเป็นอยู่ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน ตลอดช่วงเวลาที่กักตัว พร้อมหารือแนวทางการลงทะเบียนและตรวจคัดกรอง (Swab) แรงงานรับจ้างเก็บลำไยทุกคนก่อนให้ทำงาน
blank
วันนี้ (19 ก.ค. 64) ที่เทศบาลตําบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ที่แพร่ระบาดในพื้นที่อำเภอจอมทอง ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงวันที่ 16 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เพื่อให้การควบคุมโรคในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในพื้นที่อำเภอจอมทองมีคลัสเตอร์ใหญ่ทั้งหมด 2 คลัสเตอร์ ประกอบด้วย คลัสเตอร์โรงเรียนศรีจอมทอง ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับคลัสเตอร์ที่ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม โดยเป็นการรับเชื้อกลับมาแพร่ต่อในชุมชน และอีกคลัสเตอร์หนึ่งก็คือคลัสเตอร์ผู้รับจ้างเก็บลำไย ตำบลแม่สอย ซึ่งผู้ติดเชื้อเดินทางกลับมาจากบ้านที่อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเข้ามารับจ้างเก็บลำไยในพื้นที่ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง ซึ่งทีมโควิดชุมชนสังเกตเห็นว่า มีผู้มีอาการคล้ายไข้หวัดหลายคน จึงแจ้งเจ้าหน้าที่ให้นำคนงานไปตรวจคัดกรองหาเชื้อ (Swab) ซึ่งทราบผลภายหลังว่ามีเชื้อโควิด-19 ซึ่งมีกลุ่มเสี่ยงเป็นนักเรียนในโรงเรียนบ้านโรงวัว และผู้ที่ร่วมกันรับจ้างเก็บลำไยในพื้นที่
blank
ทั้งนี้นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือดูแลชาวบ้านในด้านชีวิตและความเป็นอยู่ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน หลังจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกคำสั่งให้ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว ในพื้นที่ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ในอำเภอจอมทองทำการประเมินความเสี่ยงพื้นที่ของแต่ละตำบล และแจ้งเตือนให้ประชาชนลดการเข้าออกพื้นที่ที่ไม่จำเป็น และให้คนออกจากบ้านน้อยที่สุด พร้อมขอความร่วมมือร้านขายยาต่างๆ หากมีผู้ที่มาซื้อยาที่เข้าข่ายว่ามีอาการคล้ายกับติดเชื้อโควิด-19 ต้องแจ้งชื่อมาให้กับทางทีมโควิดชุมชนเพื่อลงไปตรวจสอบให้แน่ชัดอีกครั้ง
นอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการหารือแนวทางในการกำกับดูแลผู้ใช้แรงงานที่เข้ามาเก็บลำไยในพื้นที่เพื่อไม่ให้กระทบกับการประกอบอาชีพของชาวบ้านในพื้นที่ โดยให้ทางอำเภอจอมทองจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ที่ประกอบอาชีพเก็บลำไยในพื้นที่ พร้อมทั้งทำการตรวจคัดกรองหาเชื้อ (swab) ก่อนที่จะเข้าไปทำการเก็บลำไย และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับชุมชน
จากนั้นนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านโรงวัว ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการตรวจคัดกรองหาเชื้อ (Swab) กลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ ตำบลแม่สอย เพื่อเร่งรัดหากลุ่มผู้ติดเชื้อในพื้นที่ให้ได้เข้ารับการรักษาตามกระบวนการทางสาธารณสุข ส่วนผู้ที่ผลตรวจในรอบแรกยังไม่พบเชื้อนั้นจะต้องทำการแยกกักตัวอย่างเคร่งครัดจนครบ 14 วัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง
blank blank blank blank blank blank blank blank blank
**********
ที่มา : ศราวุธ เจิมจันทร์/พยุงศักดิ์ เทพแก้ว ..ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
blank

Must Read

เชียงใหม่ สั่งปิดฟาร์มไก่ บริษัท อาร์.พี.เอ็ม. ฟาร์ม แอนด์ ฟีด จำกัด เป็นเวลา 14 วัน...

เชียงใหม่ สั่งปิดฟาร์มไก่ บริษัท อาร์.พี.เอ็ม. ฟาร์ม แอนด์ ฟีด จำกัด เป็นเวลา 14 วัน ป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 64 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอหางดง...
error: Alert: Content is protected !!