blank
blank
blank
Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้เชียงใหม่พบคลัสเตอร์ใหม่อีก 1 คลัสเตอร์ ขณะที่คลัสเตอร์ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง ยังคงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมาก

เชียงใหม่พบคลัสเตอร์ใหม่อีก 1 คลัสเตอร์ ขณะที่คลัสเตอร์ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง ยังคงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมาก

-

เชียงใหม่พบคลัสเตอร์ใหม่อีก 1 คลัสเตอร์ ขณะที่คลัสเตอร์ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง ยังคงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมาก

วันที่ 19 ก.ค. 64 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวัน ว่าวันนี้จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 46 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 เป็น 4,790 ราย รักษาหายแล้ว 4,202 ราย ยังคงมีผู้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 548 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนาม 259 ราย โรงพยาบาลรัฐ 184 ราย และโรงพยาบาลเอกชน 103 ราย โรงพยาบาลต่างจังหวัด 2 ราย และอยู่ระหว่างสอบสวนโรคอีก 13 ราย โดยในวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมของจังหวัดเชียงใหม่ยังอยู่ที่ 27 ราย ขณะที่กลุ่มผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 407 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 109 ราย อาการค่อนข้างหนัก (สีส้ม) 28 ราย และผู้ป่วยอาการหนัก (สีแดง) 4 ราย

blank

การตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มผู้สัมผัสหรือผู้เสี่ยงสูง เมื่อวานนี้ (18 ก.ค. 64) ตรวจไป 1,994 ราย พบผู้มีผลบวก 45 ราย และเป็นผู้ที่ตรวจพบเชื้อจากต่างจังหวัดอีก 1 ราย ขณะที่ปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อยังคงเป็นเช่นเดิม โดยพบผู้สัมผัสเสี่ยงจากการสัมผัสในชุมชนสูง จากคลัสเตอร์ ๆ ของจังหวัด ส่วนการตรวจผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่จากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เมื่อวานนี้ (18 ก.ค. 64) ตรวจไปทั้งหมด 150 ราย พบผู้มีผลพบวกจากสถานีรถไฟ 1 ราย และสถานีขนส่งอาเขต 1 ราย ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการให้โรงพยาบาลสารภี จัดตั้งจุดตรวจเพิ่มที่ด่านอำเภอสารภี โดยทำการตรวจ Rapid Antigen หรือการตรวจเชื้อจากโพรงจมูกด้วยวิธีหยดน้ำยา ในกลุ่มพนักงานขับรถขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ ซึ่งเมื่อวานนี้ได้ดำเนินการตรวจไปแล้วกว่า 90 ราย พบผู้มีผลบวก 2 ราย จึงส่งเข้า SWAB เพื่อยืนยันอีกครั้ง

ด้านการตรวจคัดกรองเชิงรุก ทีมสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่ออกตรวจที่โรงเรียนศรีจอมทอง และบ้านแม่สอย จำนวน 121 ราย พบผู้มีผลพวกเพียง 4 ราย ส่วนคลัสเตอร์ที่ยังคงพบผู้ติดเชื้ออยู่นั้น มี 2 คลัสเตอร์ ได้แก่ คลัสเตอร์ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย รวมผู้ติดเชื้อในคลัสเตอร์นี้ 124 ราย และคลัสเตอร์คนเก็บลำไย ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 11 ราย รวมผู้ติดเชื้อในคลัสเตอร์นี้ 53 ราย อย่างไรก็ตาม ในวันนี้มีคลัสเตอร์ใหม่เพิ่มมาอีก 1 คลัสเตอร์ คือ คลัสเตอร์แคมป์ก่อสร้าง บ้านโป่งน้อย ตำบลสุเทพ ที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 5 ราย รวมผู้ติดเชื้อในคลัสเตอร์นี้ 12 ราย ซึ่งเป็นการระบาดในกลุ่มคนงานก่อสร้างที่เป็นคนต่างด้าวและญาติใกล้ชิด

blank

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ 46 ราย วันนี้ เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 35 ราย ซึ่งมาจาก 3 คลัสเตอร์ดังกล่าว จำนวน 19 ราย กลุ่มเด็กนักเรียนประถมศึกษา ในพื้นที่อำเภอฝาง 6 ราย ซึ่งติดมาจากครอบครัวที่เป็นพนักงานขับรถขนส่งสินค้า จนนำเชื้อไปแพร่กระจายสู่กลุ่มเพื่อนนักเรียน อีก 7 ราย เป็นการติดเชื้อจากการสัมผัสผู้ติดเชื้อก่อนหน้า และอีก 3 ราย อยู่ระหว่างการสอบสวน ส่วนผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก 11 ราย เป็นการนำเชื้อเข้ามาจากต่างจังหวัด ซึ่งมาจากกรุงเทพมหานคร 8 ราย ปทุมธานี 1 ราย ราชบุรี 1 ราย และอยุธยาอีก 1 ราย โดยรายที่มาจากราชบุรี เป็นพนักงานชับรถขนส่งสินค้าที่พบว่าติดเชื้อเมื่อวานนี้ ขณะนี้เป็นผู้ป่วยอาการหนัก กลุ่มสีแดง ไม่สามารถให้ข้อมูลได้

blank

จึงขอให้กลุ่มเสี่ยงสูง คือเจ้าของร้านค้าที่รับสินค้าจากรถบรรทุกขนส่งสีน้ำเงิน หมายเลขทะเบียน 70-7932 ราชบุรี ในช่วงระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2564 ตามเส้นทางอำเภอเมืองเชียงใหม่ ถึงอำเภอฝาง ซึ่งคาดว่าเป็นสินค้าประเภทเส้นก๋วยเตี๋ยว เข้ารับการตรวจหาเชื้อโดยด่วนที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทุกแห่ง ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ติดเชื้อมีอาการหนักจึงสามารถแพร่กระจายเชื้อได้มาก

และจากการที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวนมาก ในคลัสเตอร์ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง และกระจายเชื้อไปในหลายกลุ่ม ทั้งผู้เก็บลำไย นักเรียนโรงเรียนบ้านโรงวัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโรงวัว และคนในครอบครัวของเด็ก ๆ จึงขอให้ประชาชนงดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว และขอให้ผู้ประกอบอาชีพจ้างเก็บลำไยไปติดต่อขึ้นทะเบียนกับเกษตรอำเภอ เกษตรตำบล หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ เข้ารับการตรวจ SWAB ได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง และเข้ารับทราบมาตรการป้องกันโรคจากสาธารณสุขอำเภอก่อนออกไปเก็บลำไยในครั้งต่อไป

blank

นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีมติออกคำสั่งที่ 84/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมโรคโควิด -19 แบบบูรณาการ ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เพื่อให้การเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นไปอย่างเหมาะสม กระทบต่อการประกอบกิจกรรมอันจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนให้น้อยที่สุด โดยกำหนดให้ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ ไม่เกินเวลา 23.00 นาฬิกา โดยห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านและพื้นที่ต่อเนื่อง ทั้งนี้ ให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ระหว่างเวลา 11.00 – 14.00 นาฬิกา และเวลา 17.00 – 21.00 น.

ข่าว-ภาพ : นันธิกา กิจปาโล/ศราวุธ เจิมจันทร์  – สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

blank

Must Read

เชียงใหม่ สั่งปิดฟาร์มไก่ บริษัท อาร์.พี.เอ็ม. ฟาร์ม แอนด์ ฟีด จำกัด เป็นเวลา 14 วัน...

เชียงใหม่ สั่งปิดฟาร์มไก่ บริษัท อาร์.พี.เอ็ม. ฟาร์ม แอนด์ ฟีด จำกัด เป็นเวลา 14 วัน ป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 64 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอหางดง...
error: Alert: Content is protected !!