blank
blank
blank
Homeข่าวทั่วไทยเชียงใหม่ ออกคำสั่งคุมเข้ม ห้ามดื่มสุราในร้านอาหาร-เครื่องดื่ม มีผล 20 ก.ค. 64 เป็นต้นไป

เชียงใหม่ ออกคำสั่งคุมเข้ม ห้ามดื่มสุราในร้านอาหาร-เครื่องดื่ม มีผล 20 ก.ค. 64 เป็นต้นไป

-

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ออกคำสั่งคุมเข้ม ห้ามดื่มสุราในร้านอาหารหรือเครื่องดื่มและพื้นที่ต่อเนื่อง 

เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 64 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีมติออกคำสั่งที่ 84/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมโรคโควิด -19 แบบบูรณาการ ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เพื่อให้การเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นไปอย่างเหมาะสม กระทบต่อการประกอบกิจกรรมอันจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนให้น้อยที่สุด โดยกำหนดให้ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ ไม่เกินเวลา 23.00 นาฬิกา โดยห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านและพื้นที่ต่อเนื่อง ทั้งนี้ ให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ระหว่างเวลา 11.00 – 14.00 นาฬิกา และเวลา 17.00 – 21.00 น.

blank
blank
blank

blank

Must Read

เชียงใหม่แถลง 100 ผู้ติดเชื้อรายใหม่ พบเป็นการติดเชื้อในจังหวัด 73 ราย มาจากคลัสเตอร์ฟาร์มไก่มากที่สุดถึง 41 ราย ส่วนผู้เสียชีวิต 1...

เชียงใหม่แถลง 100 ผู้ติดเชื้อรายใหม่ พบเป็นการติดเชื้อในจังหวัด 73 ราย มาจากคลัสเตอร์ฟาร์มไก่มากที่สุดถึง 41 ราย ส่วนผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นชายสูงวัย มีประวัติเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง วันนี้ (25 ก.ค. 64) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่...
error: Alert: Content is protected !!