blank
blank
blank
Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ออมสิน พักหนี้ 6 เดือน ให้ลูกหนี้รายย่อยกว่า​750,000 ราย ได้พักหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย มีผลให้ลูกหนี้ไม่ต้องจ่ายงวด นานสุด 6 เดือน (งวดเดือน...

ออมสิน พักหนี้ 6 เดือน ให้ลูกหนี้รายย่อยกว่า​750,000 ราย ได้พักหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย มีผลให้ลูกหนี้ไม่ต้องจ่ายงวด นานสุด 6 เดือน (งวดเดือน ก.ค. – ธ.ค. 64) หวังช่วยลูกหนี้ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรือมีรายได้ลดลง ฯลฯ จากผลกระทบสถานการณ์ระบาดของโควิด 19

-

ออมสิน พักหนี้ 6 เดือน ให้ลูกหนี้รายย่อยกว่า​750,000 ราย ได้พักหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย มีผลให้ลูกหนี้ไม่ต้องจ่ายงวด นานสุด 6 เดือน (งวดเดือน ก.ค. – ธ.ค. 64) หวังช่วยลูกหนี้ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรือมีรายได้ลดลง ฯลฯ จากผลกระทบสถานการณ์ระบาดของโควิด 19

blank
ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมมาตรการ ลูกค้าสินเชื่อรายย่อย วงเงินกู้ไม่เกิน 200,000 บาท ที่ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน (ยกเว้น ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ)

วิธีการเข้าร่วมมาตรการ
1. รอการเปิดสิทธิ์ที่แอป MyMo
2. ธนาคารทยอยเปิดสิทธิ์
– เฟสแรก เริ่มวันที่ 25 กรกฎาคม 2564
– เฟสสอง สิงหาคม 2564
3. ลูกค้ากดรับสิทธิ์ที่แอป MyMo เท่านั้น
สำหรับลูกค้าไม่มีแอป MyMo ให้ติดต่อที่ธนาคารออมสินทุกสาขา เพื่อเปิดใช้บริการ
อ่านรายละเอียด > http://bit.ly/GSBprnews40
ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
blank

Must Read

เชียงใหม่ สั่งปิดฟาร์มไก่ บริษัท อาร์.พี.เอ็ม. ฟาร์ม แอนด์ ฟีด จำกัด เป็นเวลา 14 วัน...

เชียงใหม่ สั่งปิดฟาร์มไก่ บริษัท อาร์.พี.เอ็ม. ฟาร์ม แอนด์ ฟีด จำกัด เป็นเวลา 14 วัน ป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 64 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอหางดง...
error: Alert: Content is protected !!