“เขื่อนแม่กวง” แจ้งปิดเขื่อน ห้ามเข้าเป็นการชั่วคราว เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ตั้งแต่ 26 ก.ค. 64 เป็นต้นไป

blank

“เขื่อนแม่กวง” แจ้งปิดเขื่อน ห้ามเข้าเป็นการชั่วคราว เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ตั้งแต่ 26 ก.ค. 64 เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เฟซบุ๊ก “โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เชียงใหม่” ได้โพสต์เรื่องการปิดเขื่อนห้ามเข้า ระบุว่า ในวันจันทร์ที่ 26 กรกฏาคม 2564 เวลา 8.30 น. เขื่อนแม่กวงอุดมธาราจะดำเนินการ ปิดเขื่อนห้ามเข้า เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ยกเว้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เพื่อเป็นไปตามคำสั่ง คกก.โรคติดต่อ จังหวัดเชียงใหม่

โดยจะดำเนินการเปิดอีกครั้งเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย จะแจ้งให้ทราบและประชาสัมพันธ์อีกครั้ง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงต่อไป
blank
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 64 ที่ผ่านมา ทางด้านของ นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายอนุรักษ์ เปี้ยกาวี หัวหน้าฝ่ายช่างกล และ เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ร่วมประชาสัมพันธ์แจ้งร้านอาหาร และทบทวนซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการจะปิดเขื่อนแม่กวงอุดมธารา เป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19 ยกเว้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ตามคำสั่งของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดเชียงใหม่ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย