คืบหน้าโครงการบ้านคนไทยประชารัฐ เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกำหนดมาตรป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และนำรายงานฯ  เพื่อทำการขออนุมัติในการก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างอีก 18 เดือน

370
blank

คืบหน้าโครงการบ้านคนไทยประชารัฐ เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกำหนดมาตรป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และนำรายงานฯ  เพื่อทำการขออนุมัติในการก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างอีก 18 เดือน

blank
โครงการบ้านคนไทยประชารัฐ เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA ของโครงการบ้านคนไทยประชารัฐ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกำหนดมาตรป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม
blank
blank
วันนี้ (23 ก.ค. 64) ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายวิรัช ยั่งยืนกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 เพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA โครงการบ้านคนไทยประชารัฐ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณด้านหลังศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในการกำหนดมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ภายในและพื้นที่รายรอบของโครงการฯ โดยมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังและเสนอข้อคิดเห็น ทั้งในหอประชุมฯ และผ่านระบบ Zoom ซึ่งเป็นการลดความแออัดและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19
การประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ เป็นการจัดขึ้นเพิ่มเติมหลังจากได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา เพื่อสรุปแนวทางการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะก่อสร้างและระยะเปิดดำเนินการที่ชัดเจนมากขึ้น พร้อมกำหนดมาตรป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ซึ่งหลังจากได้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA เรียบร้อยแล้ว จะได้นำรายงานฯ เสนอต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในส่วนกลาง เพื่อทำการขออนุมัติในการก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างอีก 18 เดือน
blank blank
โครงการบ้านคนไทยประชารัฐ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโครงการประเภทอาคารห้องพักอาศัยรวม ขนาด 8 ชั้น 7 อาคาร จำนวน 1,170 ห้อง ห้องละ 28 ตารางเมตร และอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น อีก 2 อาคาร จำนวน 10 คูหา โดยจะเปิดให้จองสำหรับกลุ่มผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อน หากยังเหลือห้องว่างจึงจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปที่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาทต่อเดือน มีสิทธิ์จองเป็นลำดับถัดไป
**********
ที่มา : ศราวุธ เจิมจันทร์ ..ภาพ/ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
ลิ้งค์บทความ : https://www.facebook.com/ChiangmaiPR/posts/915259669061724