วัดพระธาตุดอยสุเทพ จัดพิธียกปลียอดและฉัตรทองคำ น้ำหนัก 22 กิโลกรัม บูรณะองค์พระบรมธาตุดอยสุเทพ

วัดพระธาตุดอยสุเทพ จัดพิธียกปลียอดและฉัตรทองคำ น้ำหนัก 22 กิโลกรัม บูรณะองค์พระบรมธาตุดอยสุเทพ

วันที่ 24 ก.ค. 64 เวลา 10.00 น. ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธียกปลียอด และฉัตรทองคำพระบรมธาตุดอยสุเทพ โดยได้รับเมตตาจาก พระธรรมเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

blank

การบูรณะองค์พระบรมธาตุดอยสุเทพในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนแรกเป็นการปิดทองคำเปลวทั้งองค์ โดยได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพัฒนากร (หลวงพ่อสมชาย) วัดปริวาสราชสงครามและคณะรับเป็นเจ้าภาพดำเนินการปิดทองด้วยตนเอง และส่วนที่สอง เป็นการทำปลียอดและฉัตรทองคำบริสุทธิ์ โดยได้รับปัจจัยในการจัดซื้อทองคำและรับบริจาคทองคำจากญาติโยมผู้มีจิตศรัทธา มาดำเนินการสร้างและประกอบโดยคณะทีมช่างกลุ่มสยามบวร ซึ่งปลียอดและฉัตรทองคำนี้ ได้ใช้ทองคำ น้ำหนัก 22 กิโลกรัม ประกอบเป็นปลียอดส่วนฐาน ,ปลียอดส่วนบนสุดหรือบัวยอดพระธาตุ ,วชิระบงกชทศบารมี ,ฉัตร 5 ชั้น , แก้วยอดฉัตรที่ประกอบบัว และระฆังทองคำ 56 ใบ

blank

blank

blankblank
blankblank
blankblankblank
blank
blank

blank
blank
blank
blank
blank
ภาพ-ข่าว : ศราวุธ เจิมจันทร์ / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่