ด่วน‼ เชียงใหม่สั่งปิด 10 สถานที่เสี่ยง เป็นการชั่วคราว มีผล 25 ก.ค. 64 เป็นต้นไป

3052
blank

ด่วน‼ เชียงใหม่สั่งปิด 10 สถานที่เสี่ยง เป็นการชั่วคราว มีผล 25 ก.ค. 64 เป็นต้นไป

blank

📌วันที่ 25 ก.ค. 64 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวัน ว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จึงได้มีมติออกคำสั่งที่ 92/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว โดยให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดต่าง ๆ ดังนี้

1. สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกับสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบอบนวด
2. โต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง
3. ร้านเกม ตู้เกม และร้านอินเทอร์เน็ต
4. สถานรับเลี้ยงเด็ก/เด็กก่อนวัยเรียน ยกเว้นสถานเลี้ยงเด็กในโรงพยาบาล
หรือสถานเลี้ยงเด็กที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ
5. สถานดูแลผู้สูงอายุ ยกเว้น ที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ
6. สถานที่ซึ่งใช้ในการปฏิบัติธรรม (สำหรับการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาให้ถือปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งของผู้ปกครองของแต่ละศาสนา)
7. สวนน้ำ สวนสนุก ทั้งในร่มและกลางแจ้ง
8. สถานที่เล่นสเก็ต หรือโรลเลอร์เบลด โดยมีจุดประสงค์เพื่อการค้า
9. สระว่ายน้ำที่ให้บริการแก่บุคคลทั่วไป
10. โรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ โรงละคร

เพื่อให้การควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถควบคุมโรคให้สงบโดยเร็ว ส่วนสถานประกอบการหรือกิจการอื่นๆ ยังสามารถดำเนินการได้ตามปกติ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด–19 อย่างเคร่งครัด สำหรับผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามมาตรการส่วนบุคคล (D-M-H-T-T-A) อย่างเคร่งครัดเช่นกัน

ทั้งนี้คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 92/2564 เรื่อง เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

ภาพ/ข่าว : ศราวุธ เจิมจันทร์ – นันธิกา กิจปาโล / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่