เชียงใหม่แถลง 100 ผู้ติดเชื้อรายใหม่ พบเป็นการติดเชื้อในจังหวัด 73 ราย มาจากคลัสเตอร์ฟาร์มไก่มากที่สุดถึง 41 ราย ส่วนผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นชายสูงวัย มีประวัติเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง

blank

เชียงใหม่แถลง 100 ผู้ติดเชื้อรายใหม่ พบเป็นการติดเชื้อในจังหวัด 73 ราย มาจากคลัสเตอร์ฟาร์มไก่มากที่สุดถึง 41 ราย ส่วนผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นชายสูงวัย มีประวัติเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง

วันนี้ (25 ก.ค. 64) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวัน ว่าเมื่อวานนี้ (25 ก.ค. 64) ได้มีการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มผู้สัมผัสหรือผู้เสี่ยงสูง จำนวน 2,052 ราย พบผู้มีผลบวก 78 ราย อีก 22 ราย เป็นผู้ที่มีผลการตรวจจากต่างจังหวัด โดยปัจจัยเสี่ยงการติดเชื้อพบว่าการสัมผัสในสถานที่ทำงานมีอัตราเพิ่มสูงขึ้น จากคลัสเตอร์ฟาร์มไก่ อาร์.พี.เอ็ม.ฯ อำเภอหางดง ขณะที่การนำเชื้อเข้ามาจากต่างจังหวัดยังคงมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเช่นเดิม

blank

ส่วนข้อมูลผู้เสียชีวิตในวันนี้เป็นรายที่ 31 ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นชาย อายุ 59 ปี มีประวัติดื่มสุราเป็นประจำ ได้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงและยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยวันที่ 16 กรกฎาคม เริ่มมีไข้ ไอ หายใจเหนื่อย ได้เข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลชุมชน พบว่าติดเชื้อโควิด-19 ต่อมามีอาการเหนื่อยมากขึ้น ออกซิเจนในเลือดต่ำ จึงส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนครพิงค์ จากนั้นพบว่าระบบหายใจล้มเหลว กระทั่งเสียชีวิตลงในวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.57 น.

การตรวจคัดกรองกลุ่มผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด เมื่อวานนี้มีการตรวจที่สนามบิน 7 ราย สถานีรถไฟ 29 ราย ทั้งหมดไม่พบเชื้อ ส่วนการตรวจผู้ที่เดินทางมาโดยรถยนต์ส่วนตัวและรถขนส่งสินค้า 14 ราย พบผู้มีผลบวก 4 ราย

การตรวจกลุ่มเสี่ยงแรงงานในแคมป์ก่อสร้าง ที่อำเภอดอยสะเก็ด มีการตรวจเพิ่มจำนวน 15 ราย ทั้งหมดผลเป็นลบ ส่วนการตรวจแรงงานเก็บลำไยอำเภอดอยสะเก็ด 8 ราย และอำเภอจอมทอง 479 ราย ทั้งหมดผลเป็นลบเช่นเดียวกัน ส่วนการตรวจพื้นที่เสี่ยงฟาร์มไก่ อาร์.พี.เอ็ม.ฯ อำเภอหางดง จำนวน 221 ราย พบผู้มีผลบวก 32 ราย

blank

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ 100 รายในวันนี้ เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 73 ราย ซึ่งมาจากคลัสเตอร์ฟาร์มไก่มากที่สุด 41 ราย และผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก 27 ราย เป็นการนำเชื้อเข้ามาจากต่างจังหวัด โดย 16 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้มีผู้ติดเชื้อจากจังหวัดลำพูน 1 ราย CM5120 เป็นหัวหน้างานบริษัทกาแฟมวลชนภาคเหนือ จึงขอให้ผู้สัมผัสที่เป็นพนักงานร้านกาแฟมวลชนที่ได้สัมผัสกับหัวหน้างานที่ออกตรวจร้านกาแฟ เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง พร้อมให้กักตัวสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน นับจากวันที่สัมผัสเสี่ยงวันสุดท้าย

blank

ด้านคลัสเตอร์ที่ยังคงพบผู้ติดเชื้ออยู่ มี 4 คลัสเตอร์ ได้แก่ คลัสเตอร์โรงงานขนมปัง อำเภอสันกำแพง พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 1 ราย คลัสเตอร์แม่สอย อำเภอจอมทอง พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 12 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสมคลัสเตอร์นี้ 82 ราย เป็นผู้สัมผัสร่วมบ้านและสัมผัสจากการเก็บลำไย พบเชื้อจากการตรวจครั้งที่ 2 ก่อนครบกำหนดการกักตัว คลัสเตอร์สถานปฏิบัติธรรม พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสมคลัสเตอร์นี้ 18 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดและสัมผัสในชุมชน

blank

และคลัสเตอร์ฟาร์มไก่ อาร์.พี.เอ็ม.ฯ อำเภอหางดง พบผู้ติดเชื้อเพิ่มจากการตรวจเชิงรุกและจากระบบคัดกรองของโรงพยาบาล 41 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสมคลัสเตอร์นี้ 61 ราย ทั้งนี้คาดว่าคลัสเตอร์ฟาร์มไก่น่าจะเกิดจากการนำเชื้อเข้ามาจากต่างจังหวัด เพราะจากการสอบสวนโรคพบว่ามีพนักงานขับรถไปส่งไข่ไก่ทั่วจังหวัดภาคเหนือ รวมถึงจังหวัดเสี่ยง เช่น กรุงเทพฯ ชลบุรี และพิจิตร

///////////////
นันธิกา กิจปาโล/ศราวุธ เจิมจันทร์ ข่าว-ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่