ราชบัณฑิตยสภา บัญญัติคำว่า “Avatar” อ่านว่า “อวทาร์” ลงในพจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

blank

ราชบัณฑิตยสภา บัญญัติคำว่า “Avatar” อ่านว่า “อวทาร์” ลงในพจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

     วันที่ 14 สิงหาคม 2562 สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้เผยแพร่ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะบัญญัติคำต่างๆลงในพจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยหนึ่งในคำนั้นคือคำว่า “Avatar” โดยอ่านว่า “อวทาร์” มีความหมายว่า รูปแทนตัวผู้ใช้ในโลกเสมือหรือเกม ซึ่งอาจเป็นสองมิติหรือสามมิติก็ได้
     ซึ่งเมื่อเผยแพร่คำนี้ออกไป ทำให้มีคนเข้าไปคอมเมนต์เป็นจำนวนมาก บ้างก็บอกว่าปกติอ่านว่า อวตาร มาตลอด ส่วนอิีกความเห็นนึ่งก็บอกว่าการที่อ่านว่า อวตาร นั้น ก็ให้ความหมายในทางของวรรณคดีต่างๆที่มีการใช้คำนี้เยอะ ส่วน อวทาร์ นั้น ก็ให้ใช้ในหมวดของคอมพิวเตอร์ไปเลย ซึ่งก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอีกว่า ตกลงแล้ว เขียนเหมือนกัน แต่เวลาเอาไปอ่านในแต่ละโอกาศก็อ่านไม่เหมือนกัน สร้างความสับสนเป็นอย่างมาก

blank