ไม่หยุดรถให้คนข้าม หรือ จอดรถทับทางม้าลาย มีความผิด!

blank

ไม่หยุดรถให้คนข้าม หรือ จอดรถทับทางม้าลาย มีความผิด!

     การหยุด หรือ จอดรถทับทางม้าลาย นอกจากจะทำให้คนเดินถนนไม่ได้รับความสะดวกและเสี่ยงอันตรายแล้ว ยังผิดกฎหมายอีกด้วย ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522

1.บังคับให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจรและเครื่องหมายจราจรที่ได้ติดตั้งไว้หรือทำให้ปรากฏในทาง (มาตรา 21) มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท ซึ่งในที่นี้สามารถบังคับใช้ในกรณีไม่หยุดรถตามสัญญาณไฟสีแดง เพื่อให้คนเดินถนนข้ามไปก่อน

2.ไม่ข้ามทางม้าลาย หรือ สะพานลอยในระยะ 100 เมตร ผิดมาตรา 104 ลงโทษตามมาตรา 147 ปรับไม่เกิน 200 บาท

3.พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ มาตรา 57 ระบุไว้ว่า ห้ามจอดรถทับทางม้าลายหรือทางข้าม หรือในระยะ 3 เมตร จากทางม้าลายหรือทางข้าม ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 500 บาท

blank blank blank blank