blank
blank
blank
Home Blog

เชียงใหม่แถลง 100 ผู้ติดเชื้อรายใหม่ พบเป็นการติดเชื้อในจังหวัด 73 ราย มาจากคลัสเตอร์ฟาร์มไก่มากที่สุดถึง 41 ราย ส่วนผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นชายสูงวัย มีประวัติเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง

เชียงใหม่แถลง 100 ผู้ติดเชื้อรายใหม่ พบเป็นการติดเชื้อในจังหวัด 73 ราย มาจากคลัสเตอร์ฟาร์มไก่มากที่สุดถึง 41 ราย ส่วนผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นชายสูงวัย มีประวัติเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง วันนี้ (25 ก.ค. 64) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวัน ว่าเมื่อวานนี้ (25 ก.ค. 64) ได้มีการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มผู้สัมผัสหรือผู้เสี่ยงสูง จำนวน 2,052 ราย พบผู้มีผลบวก 78 ราย อีก 22 ราย เป็นผู้ที่มีผลการตรวจจากต่างจังหวัด โดยปัจจัยเสี่ยงการติดเชื้อพบว่าการสัมผัสในสถานที่ทำงานมีอัตราเพิ่มสูงขึ้น จากคลัสเตอร์ฟาร์มไก่ อาร์.พี.เอ็ม.ฯ อำเภอหางดง ขณะที่การนำเชื้อเข้ามาจากต่างจังหวัดยังคงมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเช่นเดิม ส่วนข้อมูลผู้เสียชีวิตในวันนี้เป็นรายที่ 31 ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นชาย อายุ 59 ปี มีประวัติดื่มสุราเป็นประจำ ได้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงและยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยวันที่ 16 กรกฎาคม...

ด่วน‼ เชียงใหม่สั่งปิด 10 สถานที่เสี่ยง เป็นการชั่วคราว มีผล 25 ก.ค. 64 เป็นต้นไป

ด่วน‼ เชียงใหม่สั่งปิด 10 สถานที่เสี่ยง เป็นการชั่วคราว มีผล 25 ก.ค. 64 เป็นต้นไป 📌วันที่ 25 ก.ค. 64 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวัน ว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จึงได้มีมติออกคำสั่งที่ 92/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว โดยให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดต่าง ๆ ดังนี้ 1. สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกับสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบอบนวด 2. โต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง 3. ร้านเกม ตู้เกม และร้านอินเทอร์เน็ต 4. สถานรับเลี้ยงเด็ก/เด็กก่อนวัยเรียน ยกเว้นสถานเลี้ยงเด็กในโรงพยาบาล หรือสถานเลี้ยงเด็กที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ 5. สถานดูแลผู้สูงอายุ ยกเว้น ที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ 6. สถานที่ซึ่งใช้ในการปฏิบัติธรรม (สำหรับการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาให้ถือปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งของผู้ปกครองของแต่ละศาสนา) 7. สวนน้ำ สวนสนุก ทั้งในร่มและกลางแจ้ง 8. สถานที่เล่นสเก็ต หรือโรลเลอร์เบลด โดยมีจุดประสงค์เพื่อการค้า 9....

เชียงใหม่แถลง พบคลัสเตอร์ใหม่อีก 1 คลัสเตอร์ ที่ฟาร์มไก่ อ.หางดง ซึ่งเป็นการระบาดในสถานที่ทำงาน

เชียงใหม่แถลง พบคลัสเตอร์ใหม่อีก 1 คลัสเตอร์ ที่ฟาร์มไก่ อ.หางดง ซึ่งเป็นการระบาดในสถานที่ทำงาน วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ว่า เมื่อวานนี้ (23 ก.ค. 64) ได้มีการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มผู้สัมผัสหรือผู้เสี่ยงสูง จำนวน 2,426 ราย พบผู้มีผลบวก 53 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.18 โดยปัจจัยเสี่ยงการติดเชื้อในชุมชนพบว่าลดลง แสดงให้เห็นว่าการควบคุมคลัสเตอร์ประสบผลสำเร็จ เพราะสามารถคัดกรองได้โดยเร็วและครอบคลุม ขณะที่ปัจจัยเสี่ยงจากการนำเชื้อเข้ามาจากต่างพื้นที่ยังคงสูง และในวันนี้พบผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย ซึ่งเป็นชายไทย อายุ 39 ปี มีโรคประจำตัวเป็นโรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตและไขมันในเลือดสูง ติดเชื้อจากการแพร่ระบาดในครอบครัว เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคมที่ผ่านมา และได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน ต่อมาวันที่ 14 กรกฎาคม มีอาการเหนื่อย และออกซิเจนในเลือดต่ำ จึงได้ส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลนครพิงค์ วันที่ 23 กรกฎาคม...

จังหวัดเชียงใหม่ รับมอบนโยบายการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เน้นย้ำทุกจังหวัดสร้างการรับรู้มาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล เตรียมพร้อมยกระดับการบริหารจัดการเตียงหากสถานการณ์รุนแรงขึ้น

จังหวัดเชียงใหม่ รับมอบนโยบายการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เน้นย้ำทุกจังหวัดสร้างการรับรู้มาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล เตรียมพร้อมยกระดับการบริหารจัดการเตียงหากสถานการณ์รุนแรงขึ้น จังหวัดเชียงใหม่ รับมอบนโยบายการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เน้นย้ำทุกจังหวัดสร้างการรับรู้มาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล หรือ D-M-H-T-T-A เตรียมพร้อมยกระดับการบริหารจัดการเตียงหากสถานการณ์รุนแรงขึ้น วันนี้ (24 ก.ค. 64) ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย และนายอำเภอทั้ง 25 อำเภอ ร่วมประชุมรับมอบนโยบายเพื่อป้องกัน ควบคุมและแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จากพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดตระหนักในการสร้างการรับรู้มาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล หรือ D-M-H-T-T-A คือ “Distancing อยู่ห่างไว้, Mask wearing ใส่แมสกัน, Hand washing หมั่นล้างมือ, Temperature ตรวจวัดอุณหภูมิ, Testing...

ราชกิจจาฯ ประกาศ! ขยายเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปอีก 2 เดือน ตั้งแต่ 1 ส.ค. – 30 ก.ย. 64 คุมโควิด-19

ราชกิจจาฯ ประกาศ! ขยายเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปอีก 2 เดือน ตั้งแต่ 1 ส.ค. - 30 ก.ย. 64 คุมโควิด-19 วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่องการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 13) ระบุว่าว่า ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2563 และได้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินคราวที่ 12 ออกไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2564 นั้น ในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลได้ดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกภาคส่วน ทั้งการค้นหาและการตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อ การเร่งเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ โดยการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมการจัดระบบการรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อที่แยกกักตัวที่บ้าน และแยกกักตัวในชุมชนการเร่งจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อผู้ป่วย เร่งรัดจัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพให้ได้จำนวนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และกำหนดให้การฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้สามารถฉีดวัคซีนได้กว้างขวางมากที่สุด เพื่อป้องกันโรคและลดอาการเจ็บป่วยรุนแรงและการเสียชีวิต รวมถึงเร่งรัดผลิตยารักษาโรคขึ้นภายในประเทศและจำกัด การเคลื่อนย้ายการเดินทางของบุคคล เพื่อสกัดกั้นการระบาดให้อยู่ในวงจำกัด และอยู่ในระดับที่ระบบสาธารณสุขสามารถรองรับได้ อย่างไรก็ตามโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้กลายพันธุ์ และสามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วกว่าเดิม โดยเฉพาะสายพันธุ์เดลต้า ส่งผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาคหลายจังหวัดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่องในลักษณะการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ กรณีจึงจำเป็นที่จะต้องคงไว้ซึ่งมาตรการที่เข้มข้นในการเฝ้าระวัง และสอบสวนโรครวมทั้งการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค...

เชียงใหม่วางมาตรการคุมเข้ม แรงงานเก็บลำไยต้องขึ้นทะเบียนให้เสร็จภายใน 1 ส.ค. 64 ต้องตรวจหาเชื้อโควิดทุกคน เน้นให้เก็บในพื้นที่หากจะเคลื่อนย้ายต้องแจ้ง 

เชียงใหม่วางมาตรการคุมเข้ม แรงงานเก็บลำไยต้องขึ้นทะเบียนให้เสร็จภายใน 1 ส.ค. 64 ต้องตรวจหาเชื้อโควิดทุกคน เน้นให้เก็บในพื้นที่หากจะเคลื่อนย้ายต้องแจ้ง  วันที่ 24 ก.ค. 64 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 90/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 สำหรับเกษตรกรชาวสวนลำไย ผู้ประกอบการกิจการรับซื้อลำไยและผู้รับจ้างเก็บลำไยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นคำสั่งให้ ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับที่ 18) เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 สำหรับเกษตรกรชาวสวนลำไยผู้ประกอบการกิจการรับซื้อลำไยและ ผู้รับจ้างเก็บลำไยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 นอกจากนี้ยังสั่งให้แรงงานเก็บลำไยที่อยู่นอกเขตจังหวัดเชียงใหม่และมีการเคลื่อนย้ายเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ก่อนวันประกาศฉบับข้างต้น ต้องขึ้นทะเบียนแรงงานต่างถิ่น ณ สำนักงานเกษตรจังหวัด หรือสำนักงานเกษตรอำเภอที่เคลื่อนย้ายเข้ามาในพื้นที่ โดยให้ขึ้นทะเบียนให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2564 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับที่ 18) เป็นประกาศที่ออกมาเพื่อกำหนดมาตรการการควบคุมคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ในกลุ่มผู้ค้าลำไย คนเก็บลำไย หรือแรงงานเก็บลำไย ซึ่งเคยเกิดการแพร่ระบาดแล้วที่...

วัดพระธาตุดอยสุเทพ จัดพิธียกปลียอดและฉัตรทองคำ น้ำหนัก 22 กิโลกรัม บูรณะองค์พระบรมธาตุดอยสุเทพ

วัดพระธาตุดอยสุเทพ จัดพิธียกปลียอดและฉัตรทองคำ น้ำหนัก 22 กิโลกรัม บูรณะองค์พระบรมธาตุดอยสุเทพ วันที่ 24 ก.ค. 64 เวลา 10.00 น. ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธียกปลียอด และฉัตรทองคำพระบรมธาตุดอยสุเทพ โดยได้รับเมตตาจาก พระธรรมเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ การบูรณะองค์พระบรมธาตุดอยสุเทพในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนแรกเป็นการปิดทองคำเปลวทั้งองค์ โดยได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพัฒนากร (หลวงพ่อสมชาย) วัดปริวาสราชสงครามและคณะรับเป็นเจ้าภาพดำเนินการปิดทองด้วยตนเอง และส่วนที่สอง เป็นการทำปลียอดและฉัตรทองคำบริสุทธิ์ โดยได้รับปัจจัยในการจัดซื้อทองคำและรับบริจาคทองคำจากญาติโยมผู้มีจิตศรัทธา มาดำเนินการสร้างและประกอบโดยคณะทีมช่างกลุ่มสยามบวร ซึ่งปลียอดและฉัตรทองคำนี้ ได้ใช้ทองคำ น้ำหนัก 22 กิโลกรัม ประกอบเป็นปลียอดส่วนฐาน ,ปลียอดส่วนบนสุดหรือบัวยอดพระธาตุ ,วชิระบงกชทศบารมี ,ฉัตร 5 ชั้น , แก้วยอดฉัตรที่ประกอบบัว และระฆังทองคำ 56 ใบ ภาพ-ข่าว : ศราวุธ...

แห่รับของบริจาคลานท่าแพ ไร้มาตรการหวั่นแพร่ระบาดโควิด เทศบาลฯ ลงพื้นที่จัดระเบียบ เตรียมปรับแผนจัดพื้นที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ เปิดเป็นจุดบริจาคของให้กับผู้อยากช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ

แห่รับของบริจาคลานท่าแพ ไร้มาตรการหวั่นแพร่ระบาดโควิด เทศบาลฯ ลงพื้นที่จัดระเบียบ เตรียมปรับแผนจัดพื้นที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ เปิดเป็นจุดบริจาคของให้กับผู้อยากช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ช่วงเที่ยงวันนี้ (24 ก.ค.64) รายงานข่าวแจ้งว่า จากกรณีกระแสข่าวการบริจาคสิ่งของบริเวณลานอเนกประสงค์ ข่วงประตูท่าแพ ที่มีประชาชนและชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ พากันวิ่งกรูเข้ามารับสิ่งของช่วยเหลือจากผู้มีจิตศรัทธานำมาบริจาค เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะวิกฤติการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ทำให้มีคนตกงาน ขาดรายได้ และคนเร่ร่อนไม่มีบ้าน รวมถึงคนที่มีรายได้ลดลง แต่จากการที่วานนี้มีประชาชนจำนวนมากพากันมาต่อแถว และกรูกันมารับของโดยไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาควบคุมดูแล และไม่มีการจัดการมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้มีหลายคนวิตกกังวลว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นอีกปัจจัยในการเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้ พร้อมทั้งขอให้ทางเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการให้เกิดความปลอดภัย ขณะที่ล่าสุดในวันนี้ ทางด้าน นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลนครเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองเชียงใหม่ ได้เข้ามาดำเนินการตรวจสอบ และจัดระเบียบการนำสิ่งของมาบริจาคช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยในวันนี้ยังคงพบว่ามีประชาชนนำสิ่งของบริจาคมารวบรวมที่บริเวณลานอเนกประสงค์ ข่วงประตูท่าแพกันเป็นจำนวนมาก โดยมีทั้งน้ำดื่ม ข้าวกล่อง นมกล่อง และอาหารแห้ง เช่น ปลากระป๋อง มาม่า และน้ำอัดลม ซึ่งทางด้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค เทศบาลนครเชียงใหม่ ก็ได้มีการเข้าทำการควบคุมความเป็นระเบียบ โดยขอความร่วมมือกับทางประชาชนที่มารับสิ่งของให้สวมใส่หน้ากากอนามัย พร้อมทั้งมีการเข้าแถวในลักษณะเว้นระยะห่าง รวมไปถึงการทำความสะอาดด้วยการแจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ กับทางประชาชนที่มาต่อคิวรับของอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามจากกรณีที่เกิดขึ้น ก็พบว่ายังมีประชาชนบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจ หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการ รวมไปถึงมีบุคคลบางรายที่กระทำการโดยการรับของบริจาควนหลายครั้ง และบางรายก็ไม่ยอมต่อแถว แม้ว่าทางเจ้าหน้าที่จะขอความร่วมมือแล้วก็ตาม จนกระทั่งต้องมีการนำของบริจาคมาใส่ไว้หลังรถ แล้วแจกให้เป็นชุด รวมทั้งให้ผู้ที่มารับของบริจาคเลือกหยิบเพียงของที่จำเป็น และปริมาณที่เพียงพอเพื่อให้ประชาชนที่มาต่อแถวรอรับของคนข้างหลังได้รับของบริจาคที่เท่าเทียมกัน และมีการหารือวางแผนกันว่าจะมีการปรับเปลี่ยนเคลื่อนย้ายจุดบริจาคสิ่งของไปที่บริเวณโรงยิมฟุตซอล สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการดูแลและจัดระเบียบการบริจาคสิ่งของให้กับประชาชน ทั้งนี้ นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่...

AIS – กสทช. ส่งความห่วงใย ให้ลูกค้าโทรฟรีหมายเลขฉุกเฉิน 1668, 1669,1330 พร้อมสายด่วนช่วยเหลืออื่นๆ

AIS - กสทช. ส่งความห่วงใย ให้ลูกค้าโทรฟรีหมายเลขฉุกเฉิน 1668, 1669,1330 พร้อมสายด่วนช่วยเหลืออื่นๆ   24 กรกฎาคม 2564 : เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ และอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า AIS สามารถส่งต่อ สื่อสาร ขอความช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดได้ทันท่วงที ดังนั้น AIS จึงร่วมกับ กสทช. ให้ลูกค้า สามารถโทร.ฟรี ไม่มีค่าบริการในหมายเลขฉุกเฉินต่างๆ ได้แล้ว ดังนี้   · 1668 สายด่วนโควิด · 1669 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ · 1330 สปสช. · 1323 สายด่วนสุขภาพจิต · 1422 กรมควบคุมโรค · 1646 ศูนย์เอราวัณ · 1506 ประกันสังคม โดย AIS พร้อมอยู่เคียงข้างลูกค้าและคนไทยในทุกสถานการณ์ เพื่อร่วมกันผ่านช่วงเวลายากลำบากนี้ไปด้วยกัน

คืบหน้าโครงการบ้านคนไทยประชารัฐ เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกำหนดมาตรป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และนำรายงานฯ  เพื่อทำการขออนุมัติในการก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างอีก 18 เดือน

คืบหน้าโครงการบ้านคนไทยประชารัฐ เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกำหนดมาตรป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และนำรายงานฯ  เพื่อทำการขออนุมัติในการก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างอีก 18 เดือน โครงการบ้านคนไทยประชารัฐ เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA ของโครงการบ้านคนไทยประชารัฐ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกำหนดมาตรป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม วันนี้ (23 ก.ค. 64) ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายวิรัช ยั่งยืนกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 เพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA โครงการบ้านคนไทยประชารัฐ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณด้านหลังศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในการกำหนดมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ภายในและพื้นที่รายรอบของโครงการฯ โดยมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังและเสนอข้อคิดเห็น ทั้งในหอประชุมฯ และผ่านระบบ Zoom ซึ่งเป็นการลดความแออัดและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 การประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ เป็นการจัดขึ้นเพิ่มเติมหลังจากได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา เพื่อสรุปแนวทางการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะก่อสร้างและระยะเปิดดำเนินการที่ชัดเจนมากขึ้น พร้อมกำหนดมาตรป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ซึ่งหลังจากได้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม...

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เผยวิธีการ Swab ตรวจโควิด-19 ด้วยตัวเองอย่างไรให้ถูกวิธี พร้อมแนะนำให้ ระวังทิศทางขณะใส่ไม้ swab ต้องไม่ชี้ขึ้นไปที่ดั้งจมูก เพื่อให้ปลายของไม้ไปถึงโพรงหลังจมูก

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เผยวิธีการ Swab ตรวจโควิด-19 ด้วยตัวเองอย่างไรให้ถูกวิธี พร้อมแนะนำให้ ระวังทิศทางขณะใส่ไม้ swab ต้องไม่ชี้ขึ้นไปที่ดั้งจมูก เพื่อให้ปลายของไม้ไปถึงโพรงหลังจมูก การใช้ไม้swab ในการทำการตรวจด้วยตนเองนั้น จะต้องใส่ไปตามแนวของฐานจมูก (Nasal floor) ตรงๆ หรือขนานกับเพดานปาก ใส่ไปจนรู้สึกว่าสุด แล้วจึงหมุนไม้ swab เบาๆ จากนั้นทิ้งไว้สัก 2-3 วินาที จึงค่อย ๆ ดึงไม้ swab ออก ระวังทิศทางขณะใส่ไม้ swab ว่าต้องไม่ชี้ขึ้นไปที่ดั้งจมูกเพื่อให้ปลายของไม้ไปถึงโพรงหลังจมูก ถ้าทำได้ถูกต้อง : อาจรู้สึกเคืองในจมูกเล็กน้อยแต่ไม่เจ็บ ความรู้สึกเหมือนมีอะไรไหลเข้าไปในจมูก และจะได้ผลการตรวจที่มีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น ถ้าทำผิดวิธี : อาจรู้สึกว่าใส่ไม้ swab ได้ไม่ลึก มักมีอาการเจ็บ และอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บในโพรงจมูกหรือเลือดกำเดาไหลได้ ผลที่ได้จากการตรวจอาจคลาดเคลื่อนหรือไม่ถูกต้อง Nasopharyngeal และ nasal swab ต่างกันอย่างไร Nasopharyngeal swab - ไม้ swab จะยาวกว่า โดยขณะตรวจนั้นปลายไม้ swab จะชนบริเวณโพรงหลังจมูก Nasal swab - ไม้ swab...

พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ภาคเหนือวันนี้ยังมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่

พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ภาคเหนือวันนี้ยังมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่อ่อนกำลังลงจากพายุดีเปรสชัน “เจิมปากา” ปกคลุมชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกี๋ย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือ และภาคตะวันออก มีฝนตกหนักบางแห่ง โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากได้ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมามีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้

เชียงใหม่เผยปัจจัยเสี่ยงการติดเชื้อในชุมชนมีจำนวนลดลง เกิดจากการคัดกรองได้เร็วและครอบคลุม ขณะที่ปัจจัยเสี่ยงจากการนำเชื้อเข้ามาจากต่างพื้นที่ยังคงสูง

เชียงใหม่เผยปัจจัยเสี่ยงการติดเชื้อในชุมชนมีจำนวนลดลง เกิดจากการคัดกรองได้เร็วและครอบคลุม ขณะที่ปัจจัยเสี่ยงจากการนำเชื้อเข้ามาจากต่างพื้นที่ยังคงสูง เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 64 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวัน ว่าเมื่อวานนี้ (22 ก.ค. 64) ได้มีการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มผู้สัมผัสหรือผู้เสี่ยงสูง จำนวน 3,000 ราย พบผู้มีผลบวก 33 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.10 โดยปัจจัยเสี่ยงการติดเชื้อในชุมชนพบว่าลดลง แสดงให้เห็นว่าการควบคุมคลัสเตอร์ประสบผลสำเร็จ เพราะสามารถคัดกรองได้โดยเร็วและครอบคลุม ขณะที่ปัจจัยเสี่ยงจากการนำเชื้อเข้ามาจากต่างพื้นที่ยังคงสูง การตรวจคัดกรองกลุ่มผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด และยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนหรือยังฉีดไม่ครบนั้น เมื่อวานนี้มีการตรวจที่สถานีรถไฟ สถานีขนส่งอาเขต และรถยนต์ส่วนตัว รวมจำนวน 50 ราย พบผู้ติดเชื้อที่สถานีรถไฟ 1 ราย และรถยนต์ส่วนตัว 1 ราย ส่วนการตรวจคัดกรองเชิงรุกที่แคมป์ก่อสร้างโป่งน้อย จำนวน 55 ราย พบผู้มีผลบวก 3 ราย ตรวจคัดกรองที่โรงงานบลูชิพฯ 77 ราย...

“เขื่อนแม่กวง” แจ้งปิดเขื่อน ห้ามเข้าเป็นการชั่วคราว เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ตั้งแต่ 26 ก.ค. 64 เป็นต้นไป

"เขื่อนแม่กวง" แจ้งปิดเขื่อน ห้ามเข้าเป็นการชั่วคราว เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ตั้งแต่ 26 ก.ค. 64 เป็นต้นไป เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เฟซบุ๊ก "โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เชียงใหม่" ได้โพสต์เรื่องการปิดเขื่อนห้ามเข้า ระบุว่า ในวันจันทร์ที่ 26 กรกฏาคม 2564 เวลา 8.30 น. เขื่อนแม่กวงอุดมธาราจะดำเนินการ ปิดเขื่อนห้ามเข้า เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ยกเว้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เพื่อเป็นไปตามคำสั่ง คกก.โรคติดต่อ จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะดำเนินการเปิดอีกครั้งเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย จะแจ้งให้ทราบและประชาสัมพันธ์อีกครั้ง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงต่อไป ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 64 ที่ผ่านมา ทางด้านของ นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายอนุรักษ์ เปี้ยกาวี หัวหน้าฝ่ายช่างกล และ เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ร่วมประชาสัมพันธ์แจ้งร้านอาหาร และทบทวนซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการจะปิดเขื่อนแม่กวงอุดมธารา เป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19 ยกเว้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ตามคำสั่งของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดเชียงใหม่ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

แพทย์ มช. 163 คน ลงชื่อแถลงการณ์เรียกร้องรัฐบาลจัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูง และเร่งตรวจหาเชื้อเชิงรุกให้ประชาชน

แพทย์ มช. 163 คน ลงชื่อแถลงการณ์เรียกร้องรัฐบาลจัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูง และเร่งตรวจหาเชื้อเชิงรุกให้ประชาชน วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงาน เพจเฟซบุ๊ก We, The People เผยแพร่แถลงการณ์รายชื่อแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และอาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยแถลงการณ์ระบุว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ในประเทศไทยเป็นวงกว้าง มีจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ประชาชนยังไม่ได้รับการตรวจหาเชิงรุก รวมทั้งยังไม่ได้รับวัคซีนตามแผนที่วางไว้ นอกจากนี้ บุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับวัคซีนชนิดเชื้อตายครบ 2 เข็มแล้วยังติดเชื้อโควิด-19 และถึงขั้นเสียชีวิต จัดเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าวัคซีนที่รัฐบาลจัดหามาเป็นวัคซีนหลักขณะนี้ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการคุมโรคระบาด โดยเฉพาะสายพันธุ์เดลต้า การติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์จำนวนมากส่งผลต่อระบบสาธารณสุข ตลอดจนความผิดพลาดในการบริหารงานของรัฐบาลและผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่การไม่เข้าร่วม COVAX และไม่มีการตรวจเชิงรุกที่เพียงพอ มีความล่าช้าในการจัดซื้อและจัดสรรวัคซีนที่มีประสิทธิภาพให้บุคลากรทางการแพทย์และประชาชน อย่างไรก็ตาม แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และอาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังรายชื่อแนบ ในฐานะบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานรับมือกับวิกฤตโควิด-19 ขอเรียกร้องและแสดงจุดยืน ดังนี้ 1.ให้รัฐบาลเร่งทำการตรวจโรคแบบเชิงรุก จัดหาชุดตรวจ Rapid test อย่างเร่งด่วน แจกจ่ายให้ประชาชน ในราคาที่เหมาะสม หรือไม่เสียค่าใช้จ่าย มีการให้ความรู้แก่ประชาชนในการตรวจโรคจากชุดตรวจ Rapid test ด้วยตนเอง 2.รัฐบาลต้องจัดซื้อและจัดสรรวัคซีนป้องกันโรค Covid-19 ที่มีประสิทธิภาพสูงตามหลักฐานงานวิจัยทางการแพทย์ระดับสากล เช่น mRNA...

กรมอนามัย  ออกประกาศคำแนะนำป้องกัน ผู้ให้บริการรับและส่งผู้ติดเชื้อโควิด-19  เพื่อความปลอดภัยของผู้ให้บริการรับและส่งผู้ติดเชื้อ  ตั้งแต่ต้นทางจนถึงภูมิลำเนาปลายทาง ลดปัญหาสถานพยาบาลไม่เพียงพอต่อการให้บริการผู้ติดเชื้อที่มีอาการรุนแรง

กรมอนามัย  ออกประกาศคำแนะนำป้องกัน ผู้ให้บริการรับและส่งผู้ติดเชื้อโควิด-19  เพื่อความปลอดภัยของผู้ให้บริการรับและส่งผู้ติดเชื้อ  ตั้งแต่ต้นทางจนถึงภูมิลำเนาปลายทาง ลดปัญหาสถานพยาบาลไม่เพียงพอต่อการให้บริการผู้ติดเชื้อที่มีอาการรุนแรง นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก กระทบต่อการให้บริการของทีมแพทย์และพยาบาลและสถานที่รองรับผู้ติดเชื้อที่มีไม่เพียงพอ จึงต้องมีนโยบายให้ผู้ติดเชื้อที่ยังไม่มีอาการ หรือมีอาการเพียงเล็กน้อย หรือประเมินแล้วเป็นผู้ติดเชื้อกลุ่มสีเขียว สามารถกลับไปแยกกักตัวที่บ้าน หรือบางรายกลับไปแยกกักตัวในภูมิลำเนาของตัวเองได้ เพื่อช่วยให้สถานพยาบาลหรือสถานที่รองรับผู้ป่วยมีเพียงพอที่จะรักษาผู้ติดเชื้อที่มีอาการรุนแรงได้ ส่วนการเดินทางกลับภูมิลำเนาของผู้ติดเชื้อนั้น จำเป็นต้องมีการดำเนินงานอย่างรัดกุมและป้องกันอย่างเข้มข้นเพื่อลดการแพร่กระจายของโรคโควิด 19 ซึ่งล่าสุดกรมอนามัยออกประกาศเรื่อง คำแนะนำป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID–19)) สำหรับผู้ให้บริการรับและส่งผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พ.ศ. 2564 เพื่อการปฏิบัติที่ปลอดภัย ลดความเสี่ยงการติดเชื้อ ดังนี้ 1) ผู้ให้บริการรับและส่งผู้ติดเชื้อ โดยไม่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทน ต้องได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 ตามที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อกำหนด ต้องไม่มีอาการ ไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และขณะปฏิบัติงานต้องสวมชุด Semi-PPE ได้แก่ ชุดกันเปื้อน ชุดกันฝน หน้ากากอนามัย หมวก ถุงมือ และรองเท้าบูท โดยให้เปลี่ยนถุงมือทุกครั้งหลังปฏิบัติงานรับและส่งผู้ติดเชื้อแต่ละครั้ง...

HABITAT ฮาบิแทท (วงแหวน – สันกำแพง) โครงการใหม่จาก “อรสิริน” เชิญสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งล้านนาโคโลเนียล พรีเซล 7-8 ส.ค.นี้ 

HABITAT ฮาบิแทท (วงแหวน - สันกำแพง) โครงการใหม่จาก “อรสิริน” เชิญสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งล้านนาโคโลเนียล พรีเซล 7-8 ส.ค.นี้  HABITAT ฮาบิแทท (วงแหวน - สันกำแพง) โครงการใหม่จาก “อรสิริน” เชิญสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งล้านนาโคโลเนียล พรีเซล 7-8 ส.ค.นี้ 👉รับส่วนลดสูงสุด 600,000 บาท* เริ่ม 4.39 ล้าน บ้านเดี่ยวสังคมคุณภาพ บรรยากาศรีสอร์ท สำหรับครอบครัวใหญ่หรือครอบครัวขยาย ด้วยพื้นที่ที่มากกว่า...ความสุขก็ขยายได้มากขึ้น #พร้อมนวัตกรรม "บ้านหายใจสบาย...ปลอดฝุ่น“ และระบบรักษาความปลอดภัยให้บ้านคุณ 🏡ออกแบบทุกฟังก์ชันเชื่อมต่อกันเพื่อการใช้งานอย่างลงตัว 🏡คลับเฮ้าส์ครบครันทั้งฟิตเนสและสระว่ายน้ำ 🏡บรรยากาศรายล้อมไปด้วยธรรมชาติสวนส่วนกลางและสวนหย่อม ____________________________________ ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษและ #เลือกแปลงก่อนใคร คลิก : bit.ly/3hLQWOr สอบถามหรือนัดหมายเยี่ยมชมโครงการที่ Tel: 053-333-666 *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด #HABITAT #ORNSIRIN #CHIANGMAI

องค์การเภสัชกรรม ลงนามจัดซื้อวัคซีน “โมเดอร์นา” จำนวน 5 ล้านโดส ทยอยเข้าไทย ช่วงไตรมาส 4 ปี 2564 ต่อเนื่องไตรมาส 1 ปี 2565

องค์การเภสัชกรรม ลงนามจัดซื้อวัคซีน "โมเดอร์นา" จำนวน 5 ล้านโดส ทยอยเข้าไทย ช่วงไตรมาส 4 ปี 2564 ต่อเนื่องไตรมาส 1 ปี 2565 วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า วันนี้ ( 23 กรกฎาคม 2564 ) องค์การเภสัชกรรม และ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด ในนามบริษัท แซดพี เทอราพิวติกส์ ซิลลิค ฟาร์มา ประเทศไทย โดยมีนายแพทย์เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ร่วมเป็นสักขีพยาน ได้ลงนามในสัญญาซื้อ-ขาย อย่างเป็นทางการในการจัดหาและกระจายวัคซีนโควิด-19 ของโมเดอร์นา จำนวนประมาณ 5  ล้านโดส โดยวัคซีนทั้งหมดจะทยอยนำเข้ามาในประเทศไทย ตั้งแต่ช่วงไตรมาส 4 ปี 2564 ต่อเนื่องไตรมาส 1 ปี 2565...

‘ดอยสะเก็ด’ ประกาศ! ห้ามรวมกลุ่มตั้งวงดื่มเหล้า ในบริเวณเขื่อนแม่กวงอุดมธารา และคันคลองชลประทานเขื่อนแม่กวงอุดมธารา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

‘ดอยสะเก็ด’ ประกาศ! ห้ามรวมกลุ่มตั้งวงดื่มเหล้า ในบริเวณเขื่อนแม่กวงอุดมธารา และคันคลองชลประทานเขื่อนแม่กวงอุดมธารา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงาน ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอําเภอ (ศปก.อ.) อําเภอดอยสะเก็ด ออกประกาศศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอําเภอ (ศปก.อ.) อําเภอดอยสะเก็ด ฉบับที่ 4/2564 เรื่อง ห้ามรวมกลุ่มสังสรรค์ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในบริเวณเขื่อนแม่กวงอุดมธาราและคันคลองชลประทานเขื่อนแม่กวงอุดมธารา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีแนวโน้มแพร่ระบาดมากยิ่งขึ้น กระจายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทุกอําเภอรวมถึงในพื้นที่อําเภอดอยสะเก็ด ประกอบกับจากการออกตรวจตราควบคุมการแพร่ระบาดของเจ้าหน้าที่ พบว่ามีประชาชนบางกลุ่ม นัดหมายกันไปนั่งรวมกลุ่มสังสรรค์ดื่มกินกันบริเวณเขื่อนแม่กวงอุดมธาราและบริเวณคันคลองชลประทาน เขื่อนแม่กวงอุดมธารา เขตพื้นที่ตําบลลวงเหนือต่อเนื่องกับตําบลเชิงดอย ซึ่งกรณีดังกล่าวสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเข้าข่ายฝ่าฝืนประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไข สถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ประกาศ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 60/2564 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 และพระราชบัญญัติ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 31 (3)...

เชียงใหม่สั่งปิดอาคารเออร์เบิน เฮ้าส์ 195  เป็นเวลา 14 วัน หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้าพักและไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่กำหนด

เชียงใหม่สั่งปิดอาคารเออร์เบิน เฮ้าส์ 195  เป็นเวลา 14 วัน หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้าพักและไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่กำหนด เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวัน ว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกคำสั่งที่ 89 / 2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงชั่วคราว เนื่องจากเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อโควิด - 19 เป็นคณะทำงานจัดบูธของมูลนิธินิมิตใหม่ (New vision foundation) จำนวน 6 ราย จากการสอบสวนโรคทราบว่า บุคคลกลุ่มดังกล่าวเดินทางมาจากจังหวัดระยอง เข้าพักที่อาคารเออร์เบิน เฮ้าส์ 195 (Urban House 195) ตั้งอยู่เลขที่ 195 หมู่ที่ 7 ถนนเชียงใหม่- หางดง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่กำหนด และวันที่...

23 ก.ค. 64 เชียงใหม่ พบผู้ป่วยโควิดเพิ่ม 35 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม

23 ก.ค. 64 เชียงใหม่ พบผู้ป่วยโควิดเพิ่ม 35 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม วันที่ 23 ก.ค. 64 เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 35 ราย - ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม - รวมยอดสะสมการระบาดระลอกใหม่ จำนวน 4,974 ราย - รักษาอยู่ใน รพ. 652 ราย - รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว 4,273 ราย - เสียชีวิตสะสม 29 ราย

กรมอนามัย แนะช่วงหน้าฝน พ่อแม่ ต้องดูแลใส่ใจเด็กเล็กเป็นพิเศษ ป้องกันการป่วยง่าย สำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาการทรงตัวไม่ดี ปัญหาสายตาและการได้ยิน ให้บุตรหลานดูแลผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการลื่นล้ม 

กรมอนามัย แนะช่วงหน้าฝน พ่อแม่ ต้องดูแลใส่ใจเด็กเล็กเป็นพิเศษ ป้องกันการป่วยง่าย สำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาการทรงตัวไม่ดี ปัญหาสายตาและการได้ยิน ให้บุตรหลานดูแลผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการลื่นล้ม  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขแนะช่วงหน้าฝน พ่อแม่ ต้องดูแลใส่ใจเด็กเล็กเป็นพิเศษ ป้องกันการป่วยง่าย สำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาการทรงตัวไม่ดี ปัญหาสายตาและการได้ยิน แนะบุตรหลานดูแลผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด ป้องกันอุบัติเหตุจากการลื่นล้ม เพราะในช่วงฝนตกพื้นทางเดินอาจมีน้ำขัง ทำให้ลื่นได้ง่าย แนะผู้ปกครอง ครู หมั่นดูแลสุขภาพเด็กเล็กและเด็กวัยเรียนในช่วงหน้าฝนอย่างใกล้ชิด ป้องกันการป่วยง่ายจากโรคติดต่อ นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ช่วงหน้าฝนพ่อแม่ต้องดูแลสุขภาพเด็กเล็กเป็นพิเศษ เพราะเสี่ยงป่วยง่าย เช่น โรคมือเท้าปากโรคไข้หวัดตามฤดูกาล ไข้หวัดใหญ่ ตาแดง อาหารเป็นพิษและไข้เลือดออกพ่อแม่จึงต้องคอยสังเกตอาการของเด็ก ซึ่งโรคติดต่อที่พบได้บ่อยในเด็กช่วงหน้าฝนคือโรคไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ โดยอาการจะมีไข้สูงเฉียบพลัน หนาวสั่น ปวดศีรษะ ไอ จาม หรือมีน้ำมูกไหล  ซี่งมีวิธีป้องกันแบบเดียวกับโรคโควิด-19  คือ การสวมหน้ากากอนามัย  หมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งและเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อ  ควรสอนให้เด็กเช็ดน้ำมูก และปิดปากปิดจมูกเวลาไอ หรือจาม การกินอาหารควรใส่ใจถึงความสะอาดตามหลักสุขาภิบาล เพื่อหลีกเลี่ยงอาหารเป็นพิษ หากพบว่ามีอาการท้องเสีย ปวดท้องและอ่อนเพลียมากควรรีบพบแพทย์ทันที การดูแลเด็กเล็กไม่ให้ป่วยง่าย พ่อแม่ควรสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับเด็ก โดยให้กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ เน้นปรุงสุก กินผักหรือผลไม้ที่อุดมด้วยวิตามินและดื่มน้ำอุ่นให้มาก ๆ สอนใช้หน้ากากอนามัย...

อย. แจง “ผ้าอนามัยทุกชนิด” ทั้งแบบใช้ภายนอกและแบบสอด จัดเป็นเครื่องสำอางตาม พ.ร.บ. เครื่องสำอางมาโดยตลอด

อย. แจง "ผ้าอนามัยทุกชนิด" ทั้งแบบใช้ภายนอกและแบบสอด จัดเป็นเครื่องสำอางตาม พ.ร.บ. เครื่องสำอางมาโดยตลอด แต่เมื่อได้มีการปรับปรุง พ.ร.บ. เครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 ทำให้ผ้าอนามัยชนิดสอดไม่เข้าข่ายเป็นเครื่องสำอาง จึงต้องมีการออกกฎกระทรวงกำหนดให้ผ้าอนามัยชนิดสอดเป็นเครื่องสำอาง เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงาน ภญ. สุภัทรา บุญเสริม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข และรักษาการรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่กฎกระทรวงกำหนดให้ผ้าอนามัยชนิดสอดจัดเป็นเครื่องสำอาง โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอชี้แจงว่า ผ้าอนามัยทั้งแบบใช้ภายนอกและชนิดสอดถูกจัดเป็นเครื่องสำอางตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอางมาโดยตลอด ซึ่งเป็นไปตามคำนิยามของเครื่องสำอางที่เป็นวัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ทา ถู นวด โรย พ่น หยอด ใส่ อบ หรือกระทำด้วยวิธีอื่นใดต่อส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายเพื่อความสะอาด ฯลฯ แต่เมื่อพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ ได้กำหนดนิยามของเครื่องสำอางให้ใช้เฉพาะภายนอกร่างกาย จึงทำให้ผ้าอนามัยชนิดสอดไม่เข้าข่ายเป็นเครื่องสำอาง เนื่องจากมีการสอดเข้าไปในร่างกาย ไม่สอดคล้องกับคำนิยามดังกล่าว แต่เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค กระทรวงสาธารณสุข โดย อย. จึงเห็นสมควรออกกฎกระทรวงให้ผ้าอนามัยชนิดสอดเป็นเครื่องสำอางดังเดิม...

‘หมอแม่สอด’ เผยสถานการณ์โควิด พบคนไข้ที่เหนื่อยมาเกือบทุกคนปอดอักเสบ บางคนเกินขีดการรักษา ทำได้เพียงให้คนไข้ไปอย่างสบายที่สุด

‘หมอแม่สอด’ เผยสถานการณ์โควิด พบคนไข้ที่เหนื่อยมาเกือบทุกคนปอดอักเสบ บางคนเกินขีดการรักษา ทำได้เพียงให้คนไข้ไปอย่างสบายที่สุด เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 64 เฟซบุ๊ก "หมอแม่สอด" โพสต์ระบุถึงสถานการณ์คนไข้โควิดในพื้นที่ว่า สถานการณ์ห้องฉุกเฉินเช้านี้ ห้องแยกไม่เคยว่าง คนไข้เก่าไป คนไข้ใหม่มาตลอด คนไข้ที่เหนื่อยมาเกือบทุกคนปอดอักเสบ และตรวจเจอเชื้อ COVID-19 มีทั้งใส่ท่อช่วยหายใจหรือใช้เครื่องออกซิเจนแรงดันสูงหลายคน บางคนหมอจำเป็นต้องแจ้งตามตรงว่าเกินขีดการรักษาแล้วทำได้เพียงให้คนไข้ไปอย่างสบายที่สุด พื้นที่เสี่ยง - ทุกตำบล กทม 2 is coming.. สำหรับสถานการณ์ COVID-19 อ.แม่สอด จ.ตาก เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 -ผู้ป่วยรักษา ณ รพ.แม่สอด 271 ราย -รพ.แม่สอด - ราม 30 ราย -รพ.นครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล 62 ราย -รอจัดสรรสถานที่ 60 ราย -โรงพยาบาลสนาม (13 แห่ง) 532 ราย -กักตัวที่บ้าน/ชุมชน (Home/Community Isolation) 8 ราย รวมผู้ป่วยทั้งสิ้น 881 ราย (ลดจากเมื่อวาน 100...

ม.แม่โจ้ ประกาศ!! ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 50% เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาและผู้ปกครองในสถานการณ์โควิด – 19

ม.แม่โจ้ ประกาศ!! ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 50% เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาและผู้ปกครองในสถานการณ์โควิด – 19 วันที่ 23 ก.ค. 64 ม.แม่โจ้ แจ่งมาตรการช่วยเหลือเยียวยาวนักศึกษาและผู้ปกครองในช่วงวิกฤติสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ตามมติ ครม.ล่าสุด โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีข้อสรุปให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกำกับของรัฐ 35 แห่ง ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคสมทบ จำนวนนักศึกษา 922,794 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง นักศึกษา 396,858 คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง นักศึกษา 133,782 คน สถาบันวิทยาลัยชุมชน 1 แห่ง 11,678 คน สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 72 แห่ง นักศึกษา 285,500 คน รวม 155 แห่ง นักศึกษา 1,750,109 คน...

จังหวัดเชียงใหม่ ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด–19 ในกลุ่มเกษตรกรชาวสวนลำไย ผู้ประกอบการกิจการรับซื้อลำไย และผู้รับจ้างเก็บลำไยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ย้ำหากไม่ปฏิบัติตามประกาศ จะต้องระวางโทษปรับ ไม่เกินสองหมื่นบาท

จังหวัดเชียงใหม่ ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด–19 ในกลุ่มเกษตรกรชาวสวนลำไย ผู้ประกอบการกิจการรับซื้อลำไย และผู้รับจ้างเก็บลำไยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ย้ำหากไม่ปฏิบัติตามประกาศ จะต้องระวางโทษปรับ ไม่เกินสองหมื่นบาท นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในการแถลงข่าวของศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ว่า จากกรณีที่พบการแพร่ระบาดของโควิด–19 ในลักษณะกลุ่มก้อน (Cluster) ในพื้นที่ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นแรงงานรับจ้างเก็บลำไย และมีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง ดังนั้น ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ออกมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคโควิด–19 ในกลุ่มเกษตรกรชาวสวนลำไย ผู้ประกอบการกิจการรับซื้อลำไย และผู้รับจ้างเก็บลำไย โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ ให้เกษตรกรชาวสวนลำไย ขึ้นทะเบียนเป็นแรงงานรับจ้างเก็บลำไย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 โดยสามารถยื่นเรื่องผ่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือเกษตรตำบล และให้เข้ารับการอบรม เรื่อง การเก็บลำไยคุณภาพ ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด–19 โดยจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้เข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด–19 ตาม วัน เวลา และสถานที่ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอได้กำหนดไว้ โดยเกษตรกรที่มีอาชีพเก็บลำไยให้รับจ้างเก็บลำไยได้เฉพาะในหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอของตนเองเท่านั้น หากมีการเคลื่อนย้ายแรงงานรับจ้าง ไปต่างพื้นที่ เช่น...

ด่วน เชียงใหม่แจ้งจับ 11 คน จนท.อาสาจัดบูธมูลนิธินิมิตใหม่เพื่อชีวิต เดินทางเข้าเชียงใหม่ไม่ลง CM-CHANA ไม่กักตัว ไม่ตรวจหาเชื้อ ไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19

ด่วน เชียงใหม่แจ้งจับ 11 คน จนท.อาสาจัดบูธมูลนิธินิมิตใหม่เพื่อชีวิต เดินทางเข้าเชียงใหม่ไม่ลง CM-CHANA ไม่กักตัว ไม่ตรวจหาเชื้อ ไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 วันที่ 22 ก.ค. 64 เวลา 14.00 น ที่สถานีตำรวจภูธรภูพิงค์ราชนิเวศน์ อ.เมืองเชียงใหม่ นายอภิชาติ เหมือนมัส นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ในฐานะ ผอ.ศปก.อ.เมืองเชียงใหม่ สั่งการให้ นายพิทักษ์ ริยะนา ปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่ หัวหน้า ศปก.ต.สุเทพ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เทศบาลตำบลสุเทพ แจ้งความดำเนินผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด เข้ามาในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ โดยไม่ลงระบบ CM -Chana จำนวน 11 ราย ซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดระยองแล้วรวมกันพักอยู่ที่ อาคารเออร์เบิน เฮ้าส์ 195 (Urban house 195) ย่าน ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ต่อมาพบว่าติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 6 คน ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้แถลงกรณีเมื่อวันที่ 21 ก.ค. 64...

รมว.ดิจิทัลฯ โพสต์แจงกรณีดารา Call Out ยังไม่เข้าข่ายความผิด ยืนยันประชาชนทุกคนมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น

รมว.ดิจิทัลฯ โพสต์แจงกรณีดารา Call Out ยังไม่เข้าข่ายความผิด ยืนยันประชาชนทุกคนมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 64 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก รมว.ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ถึงกรณีการ Call Out ของดารานักแสดง โดยระบุว่า เท่าที่ได้ดูการ call out ออกมาเรียกร้องต่างๆของดารายังไม่เข้าข่ายความผิด เป็นการเรียกร้องถึงปัญหาความไม่พอใจต่างๆที่มีต่อรัฐบาลในการแก้ปัญหาของโควิด เราก็เข้าใจ เพราะวันนี้ไม่ใช่แค่ดารา ทุกกลุ่มทุกอาชีพก็ได้รับความเดือดร้อนกันหมด จึงมีการแสดงความคิดเห็นในเชิงที่ไม่พอใจ รัฐบาลก็เข้าใจ เพียงแต่ผมมองว่าดารานักแสดงนักร้องเขาเป็น influencer เป็นคนสาธารณะ เป็นคนที่พี่น้องประชาชนรักและศรัทธา เมื่อพูดอะไรในสิ่งที่ไม่ครบถ้วน ประชาชนเชื่อไปแล้วเราก็แก้ไขยาก จึงต้องให้ความเป็นธรรมกับอีกฝ่ายหนึ่งด้วย ต้องให้ข้อมูลที่รอบด้านเพื่อให้ประชาชนได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นความจริงจากทั้งสองฝ่าย ยืนยันว่าประชาชนทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ตามระบอบประชาธิปไตย แต่ขอให้เป็นความคิดเห็นที่บริสุทธิ์ และถ้าเป็นความเดือดร้อนของประชาชน หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างไร รัฐบาลก็รับฟัง และที่ผ่านมารัฐบาลก็ปรับเปลี่ยนการดำเนินนโยบาย โดยเฉพาะเรื่องโควิด ได้ปรับตามสถานการณ์ และตามข้อเรียกร้องของประชาชนมาตลอด

พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ภาคเหนือวันนี้มีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง

พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ภาคเหนือวันนี้มีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา ตอนบนของภาคเหนือ และประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังแรง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก มีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากได้ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมามีกำลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ อนึ่ง พายุดีเปรสชัน “เจิมปากา” บริเวณประเทศจีนตอนใต้ มีศูนย์กลางอยู่ห่างจากเมืองฮานอย ประเทศเวียดนามไปทางตะวันออกค่อนทางเหนือประมาณ 150 กิโลเมตร พายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทย ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน ตาก พิษณุโลก และเพชรบูรณ์...

เชียงใหม่ประกาศคลัสเตอร์ ร้านอาหารและครอบครัว ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง เพิ่มใหม่ 1 คลัสเตอร์ พร้อมแจ้งผู้ที่เข้าไปซื้อของและเยี่ยมชมบูธของมูลนิธินิมิตใหม่เพื่อชีวิต ถือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ณ โรงพยาบาลทุกแห่ง และกักตัว 14 วัน

เชียงใหม่ประกาศคลัสเตอร์ ร้านอาหารและครอบครัว ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง เพิ่มใหม่ 1 คลัสเตอร์ พร้อมแจ้งผู้ที่เข้าไปซื้อของและเยี่ยมชมบูธของมูลนิธินิมิตใหม่เพื่อชีวิต ถือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ณ โรงพยาบาลทุกแห่ง และกักตัว 14 วัน วันนี้ (22 ก.ค. 64) ที่ ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวัน ว่า สำหรับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ในกลุ่มเสี่ยงสูงหรือผู้สัมผัส เมื่อวานนี้ (21 ก.ค. 64) ตรวจไปทั้งหมด 2,689 ราย พบติดเชื้อ 38 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.41 ส่วนปัจจัยเสี่ยงเป็นการติดเชื้อจากการสัมผัสในชุมชนลดลง จากการควบคุมคลัสเตอร์ต่างๆได้ดีขึ้น และพบผู้ติดเชื้อน้อยลง ทำให้สัดส่วนของผู้เดินทางเข้ามาในจังหวัดหรือนำเข้ามาเริ่มสูงขึ้นอีกครั้ง ดังนั้นจึงขอความร่วมมือผู้ให้ที่พัก เจ้าของบ้าน ต้องรายงานผู้เดินทางเข้าพัก แจ้งให้ภาครัฐทราบทุกราย และผู้ที่เดินทางเข้ามาจากต่างจังหวัดต้องลงทะเบียน CM - CHANA ทุกคน และเคร่งครัดในการกักตัว การตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัด เมื่อวานนี้สนามบินเชียงใหม่ไม่มีเที่ยวบินเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่แล้ว...

สมาคมทนายความฯ ชี้! ดารา Call Out เป็นสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ประกาศพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย ด้านทนายนิด้า ลั่นวิจารณ์รัฐบาลเอาอะไรมาผิด

สมาคมทนายความฯ ชี้! ดารา Call Out เป็นสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ประกาศพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย ด้านทนายนิด้า ลั่นวิจารณ์รัฐบาลเอาอะไรมาผิด วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายนรินท์พงศ์ จินาภักดิ์ นายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย มีข้อความว่า ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ให้สัมภาษณ์ส่งคำเตือนไปยังดารานักแสดง ทำนองว่า ดารานักแสดง อินฟลูเอนเซอร์ เป็นบุคคลสาธารณะที่ประชาชนรักและศรัทธา ขอความกรุณาอย่าใช้สิ่งเหล่านี้เคลื่อนไหวทางการเมืองโจมตีรัฐบาล เพราะสิ่งที่ทำเป็นการบิดเบือนข้อมูล เป็นการสร้างเฟกนิวส์ขึ้นในระบบโซเชียลมีเดีย ต่อมาพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่ดาราที่เรียกร้อง (call out) กับเหล่าดาราที่ออกมาแสดงจุดยืนหรือแสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์บ้านเมือง นั้น สมาคมทนายความแห่งประเทศไทยขอเรียนว่า อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย คณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลเป็นเพียงตัวแทนใช้อำนาจบริหารแทนประชาชนเท่านั้น ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจและเป็นผู้เสียภาษีให้รัฐบาลนำมาใช้จ่ายในการบริหารประเทศย่อมมีเสรีภาพที่จะวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลซึ่งกระทำได้ทั้งในรูปแบบการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายด้วยวิธีอื่น รวมถึงการ call out ดาราอันเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองให้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลและแสดงจุดยืนของตนก็ถือเป็นเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญที่กระทำได้โดยชอบเช่นกัน การจำกัดเสรีภาพดังกล่าวกระทำได้เพียงอาศัยอำนาจตามกฎหมายที่ตราขึ้นเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีงามของประชาชน หรือเพื่อป้องกันสุขภาพของประชาชนเท่านั้น (รัฐธรรมนูญมาตรา 34) ดังนั้น การให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีและการที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ที่เรียกร้องให้ดาราออกมาเคลื่อนไหวแสดงจุดยืนและแสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์บ้านเมืองจึงไม่สอดคล้องหรือขัดต่อรัฐธรรมนูญ สมาคมทนายความแห่งประเทศไทยจึงเรียกร้องให้คณะรัฐมนตรีและพนักงานสอบสวนได้เคารพ ในสิทธิและเสรีภาพของประชาชน รวมทั้งพึงตระหนักว่าการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาการ แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐบาลซึ่งมีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 55 ที่จะต้องควบคุม ป้องกัน รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสุขภาพให้กับประชาชน การที่เศรษฐกิจของประเทศได้รับความเสียหาย...

ผอ.อุทยานฯ แจงดราม่าจับลุงวัย 63 ปี ขุดกระชายสองกระสอบในเขต อช.ศรีลานนา เหตุไม่ได้เป็นชาวบ้านในพื้นที่แถมขุดไปมากเกินความจำเป็น

ผอ.อุทยานฯ แจงดราม่าจับลุงวัย 63 ปี ขุดกระชายสองกระสอบในเขต อช.ศรีลานนา เหตุไม่ได้เป็นชาวบ้านในพื้นที่แถมขุดไปมากเกินความจำเป็น วันที่ 22 กรกฏาคม ภาพผลงานการจับกุมชายวัย 63 ปี ของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จ.เชียงใหม่ พร้อมของกลางเป็นหัวกระชายบรรจุในเต็ม 2 กระสอบ ถูกแชร์ในสื่อสังคมออนไลน์พร้อมความเห็นแนวประชดประชันเจ้าหน้าที่ต่อการจับกุมชาวบ้านในครั้งนี้ นายกริชสยาม คงสตรี ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ชี้แจงเรื่องนี้ว่ามีการจับกุมชายคนดังกล่าวพร้อมของกลางจริง โดยเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนาได้รับแจ้งจากฝ่ายปกครองในพื้นที่ว่าพบกลุ่มชาวบ้าน 8 คน จากพื้นที่ ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว เข้ามาในเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา บริเวณ ต.โหล่งขอด อ.พร้าว นำอุปกรณ์จอบเสียมเข้าไปขุดเอาหัวกระชายในป่าจำนวนมาก เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพบกระชายถูกขุดใส่กระสอบประมาณ 2 กระสอบ โดยพบว่าเป็นการขุดแบบถอนรากถอนโคนไปทั้งหมด ไม่เหลือหน่อให้ขยายพันธ์ต่อตามธรรมชาติ ทั้งนี้ ทางอุทยานฯ มีระเบียบห้ามเก็บหาหรือนำทรัพยากรธรรมชาติในเขตอุทยานออกไปโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่ที่ผ่านมาก็ได้อนุโลมให้ชาวบ้านในพื้นที่เก็บผลผลิตจากป่าไปเพื่อการบริโภคหรือนำไปขายเล็ก ๆ น้อย ๆ ได้ แต่กรณีนี้เป็นกลุ่มคนจากนอกพื้นที่และมีการขุดหัวกระชายไปจำนวนมาก คาดว่าจะนำไปขายตามออเดอร์ที่ได้รับมา ถือเป็นการผิดระเบียบของทางอุทยานฯ เจ้าหน้าที่จึงต้องจับกุม แต่ก็ได้จับกุมเพียงคนเดียวคือนายศักดิ์ศรี อายุ 63 ปี ที่อยู่...

​รพ.สวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ผนึกกำลังอีกครั้ง ปรับห้อง ICU ความดันลบ 11 ห้อง รับผู้ป่วยหนัก COVID-19 ระลอกใหม่ ด้านรพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ปรับปรุงหอผู้ป่วยโรคปอด ตึกนิมมานเหมินทร์ 10 เตียง รับผู้ป่วยตั้งครรภ์ ผ่าคลอดติดเชื้อโควิด-19 

​รพ.สวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ผนึกกำลังอีกครั้ง ปรับห้อง ICU ความดันลบ 11 ห้อง รับผู้ป่วยหนัก COVID-19 ระลอกใหม่ ด้านรพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ปรับปรุงหอผู้ป่วยโรคปอด ตึกนิมมานเหมินทร์ 10 เตียง รับผู้ป่วยตั้งครรภ์ ผ่าคลอดติดเชื้อโควิด-19  ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า “เนื่องจากในการระบาดระลอกใหม่นี้มีจำนวนผู้ป่วยปานกลางถึงหนักมากเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีความจำเป็นจะต้องเปิดห้อง ICU ความดันลบ เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จึงได้ประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ อีกครั้ง ในการปรับห้อง ICU ความดันลบ จำนวน 10 เตียง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยที่มีอาการหนัก เช่น ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ ผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบรุนแรง โดยจะมีบุคลากรทั้งแพทย์ และพยาบาล ที่เชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยวิกฤต จากคณะแพทยศาสร์ มช. มาดูแลผู้ป่วยทั้งหมด โดยใช้อุปกรณ์ที่ขนย้ายมาจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มีการประสานกันทั้งอุปกรณ์และระบบยาต่างๆ ที่จะหมุนเวียนจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เข้าไปใช้ ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่าง 2 องค์กร เพื่อดูแลผู้ป่วยในภาวะวิกฤตที่ทวีความรุนแรงขึ้นในขณะนี้อีกครั้ง ขณะเดียวกัน หอผู้ป่วยโรคปอด อาคารนิมมานเหมินทร์ ที่ได้ให้บริการผู้ป่วยโควิด-19...

22 ก.ค. 64  เชียงใหม่ พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มอีก 38 ราย และไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม

 22 ก.ค. 64  เชียงใหม่ พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มอีก 38 ราย และไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม วันที่ 22 ก.ค. 64 เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 38 ราย - ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม - รวมยอดสะสมการระบาดระลอกใหม่ จำนวน 4,939 ราย - รักษาอยู่ใน รพ. 642 ราย - รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว 4,939 ราย - เสียชีวิตสะสม 29 ราย

รัฐบาลสั่งลดค่าเทอมมหาวิทยาลัยรัฐ 50% ส่วนเอกชนลดหัวละ 5,000 บาท เริ่มใช้ทันทีในภาคการศึกษาที่ 1/2564

รัฐบาลสั่งลดค่าเทอมมหาวิทยาลัยรัฐ 50% ส่วนเอกชนลดหัวละ 5,000 บาท เริ่มใช้ทันทีในภาคการศึกษาที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 64 ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยหลังประชุมร่วมกับพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อหารือการออกมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของผู้ปกครอง นักเรียน และนักศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 ก.ค.2564 ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้รับหลักการมาตรการตามที่ อว. เสนอ คือ 1. สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ จะลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยกำหนดเป็น 3 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 ส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาท ลดค่าเล่าเรียน/ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ 50 ขั้นที่ 2 ส่วนตั้งแต่ 50,001 – 100,000 บาท ลดร้อยละ 30 และขั้นที่...

ส่องอนาคตเหรียญ ripple เมื่อใครๆ ต่างมองว่าฟองสบู่คริปโต กำลังจะแตก

ส่องอนาคตเหรียญ ripple เมื่อใครๆ ต่างมองว่าฟองสบู่คริปโต กำลังจะแตก Ripple หนึ่งในเหรียญ cryptocurrency ที่ได้รับความนิยมในหมู่นักเทรด มีลักษณะการนำไปใช้อยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือ การนำไปใช้เป็นชื่อเรียกของ cryptocurrency มีอักษรย่อคือ XRP ลักษณะการนำไปใช้อีกรูปแบบหนึ่งคือ Open Payment Network หรือ แพลทฟอร์มสำหรับรับ-ส่งเงิน ในรูปแบบ Digital Asset ต่างๆ โดยมุ่งเน้นไปที่การรับส่ง Digital Asset ของกลุ่มธุรกิจการเงินเพื่อกระตุ้นให้เกิดการรับส่งเงินด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์แบบใหม่ และเพื่อเป็นช่องทางที่เป็นมาตรฐานในการโอนเงินผ่านระบบดิจิตัลโดยใช้ระบบ Blockchain มาใช้ในการแก้ปัญหาการโอนเงินข้ามประเทศ ข้ามสกุลเงินที่มีความยุ่งยาก จุดเด่นของ Ripple ที่แตกต่างจากเหรียญดิจิตัลสกุลเงินอื่นๆ คือ เครือข่าย Ripple Net ที่เป็นเครือข่าย Bit ให้ใช้เฉพาะธนาคารที่เป็นสมาชิกเท่านั้น ต่างจากเหรียญอื่นๆ ที่เป็นเครือข่ายเปิด เป้าหมายของ Ripple เพื่อต้องการสร้างมาตรฐานในการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิตัลให้เป็นแบบเดียวกันทั่วโลก เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและประหยัดเวลาในการโอนเงินที่สร้างความยุ่งยากให้กลายเป็นเรื่องง่าย ถือว่าเป็นการสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยก็ว่าได้ การทำงานของ Ripple   Ripple มีการทำงานแบบ pair to pair มีโปโตคอลแบบ fiat...

ภาพประวัติศาสตร์! สนามบินเชียงใหม่สุดเงียบเหงา ไร้ผู้โดยสาร ไฟลต์เที่ยวบินเป็นศูนย์ ร้านค้า-ร้านอาหารปิดให้บริการ

ภาพประวัติศาสตร์! สนามบินเชียงใหม่สุดเงียบเหงา ไร้ผู้โดยสาร ไฟลต์เที่ยวบินเป็นศูนย์ ร้านค้า-ร้านอาหารปิดให้บริการ วันที่ 22 ก.ค. 64 รายงานข่าวแจ้งว่า จากกรณีที่ทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้มีการประกาศกำหนดห้ามสายการบิน เข้า-ออก และ รับ-ส่ง ผู้โดยสารใน 13 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม เป็นเวลา 14 วัน โดยเริ่มตั้งวันที่ 21 ก.ค.64 ทำให้ขณะนี้ไม่มีเที่ยวบินในประเทศแม้แต่เที่ยวเดียวทำการบินรับส่งผู้โดยสาร ขณะที่ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้ไปสำรวจบรรยากาศที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ พบว่าบรรยากาศเป็นไปด้วยความเงียบเหงาหลังจากที่ทางสนามบินได้หยุดให้บริการกับประชาชนและผู้เดินทางในทุกสายการบิน โดยทุกจุดเช็คอินของแต่ละสายการบินปิดไฟมืด ไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำจุด และในสนามบินนั้นทางเจ้าหน้าที่ได้มีการปิดไฟบางส่วนเพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ส่วนร้านค้า ร้านอาหาร และร้านขายของฝากภายในสนามบินส่วนใหญ่พบว่าปิดให้บริการแทบทั้งสิ้น และมีเพียงแค่ร้านกาแฟบางร้านที่ยังคงเปิดบริการให้กับพนักงานของท่าอากาศยานเชียงใหม่ที่ยังเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ ในส่วนของผู้โดยสารไม่มีใครเข้ามาใช้บริการ ทุกเก้าอี้ว่างโล่ง ถือเป็นภาพประวัติศาสตร์ครั้งแรกที่พบเห็นภาพบรรยากาศลักษณะนี้ในท่าอากาศยานเชียงใหม่ตั้งแต่เปิดให้บริการครั้งแรกในปี พ.ศ.2531 เป็นต้นมา ขณะที่บริเวณภายนอกอาคารสนามบินนั้น พบว่ายังมีเจ้าหน้าที่บางส่วนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ โดยเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ซึ่งก่อนการเข้าอาคารสนามบินนั้นยังคงมีการตรวจกระเป๋าและอุปกรณ์ที่นำติดตัวมา รวมไปถึงยังมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ตามมาตรการเพื่อป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่มีการเปิดให้เข้าออกได้เพียงบริเวณประตู 4 และประตู 5 ของอาคารเพียงเท่านั้น นอกจากนี้แล้วในส่วนของอาคารด้านบนซึ่งเป็นโซนเข้าเกทสนามบิน เพื่อไปขึ้นเครื่องนั้นก็พบว่ามีการปิดไฟเงียบ รวมไปถึงโซนพื้นที่รอบนอกสนามบินที่ก่อนหน้านี้จะมีรถของผู้โดยสารและผู้เดินทางเข้ามาใช้บริการจอดจนเต็มลานจอดนั้นก็พบว่ากลายเป็นพื้นที่โล่งแทบไม่มีรถจอด โดยทางด้าน นาวาอากาศโท มัธยัณห์ ไกรศรทองศรี รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ภายหลังการตามคำสั่งของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ในการปิดสนามบิน...

กยศ.ปรับโครงสร้างหนี้สู้ภัยโควิด ผ่อนสูงสุด 30 ปี หักเงินเดือนขั้นต่ำเพียง 10 บาท

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เตรียมปรับโครงสร้างหนี้ผู้กู้ยืม ปรับลำดับตัดชำระหนี้และปรับเงื่อนไขการผ่อนชำระ ส่วนผู้กู้ยืมที่อยู่ในระบบหักเงินเดือนสามารถขอปรับลดจำนวนเงินที่หักเหลือขั้นต่ำ 10 บาทต่อเดือน เพื่อช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 วันที่ 22 ก.ค. 64 นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า “คณะกรรมการกองทุนฯ ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้ ปรับเปลี่ยนลำดับตัดชำระหนี้และเปลี่ยนเงื่อนไขการผ่อนชำระสำหรับผู้กู้ยืมกลุ่มก่อนฟ้องคดีเพื่อช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่ค้างชำระและลดปัญหาหนี้ค้างชำระของกองทุนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้ 1. ปรับโครงสร้างหนี้ สำหรับผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างผ่อนชำระหนี้ที่ยังไม่ถูกฟ้องคดี หากไม่สามารถผ่อนชำระเงินคืนตามสัญญา กองทุนจะให้ผู้กู้ยืมทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้โดยขยายระยะเวลาผ่อน และเปลี่ยนเงื่อนไขเพื่อให้มีระยะเวลาในการผ่อนชำระมากขึ้น สามารถผ่อนได้สูงสุด 30 ปี แต่ในการชำระเงินงวดสุดท้ายผู้กู้ยืมต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ และมีส่วนลดเบี้ยปรับโดยให้ชำระในงวดสุดท้าย ทั้งนี้ ผู้กู้ยืมสามารถแจ้งความประสงค์ขอปรับโครงสร้างหนี้ได้ที่แอปพลิเคชัน กยศ.Connect หรือทางเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป 2. ปรับเปลี่ยนลำดับตัดชำระหนี้ สำหรับผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างผ่อนชำระเงินคืนกองทุนที่ยังไม่ถูกฟ้องคดี จากเดิมที่ใช้วิธีการตัดเบี้ยปรับ ดอกเบี้ย และเงินต้น กองทุนจะปรับเปลี่ยนลำดับการตัดชำระหนี้ใหม่ โดยจะนำเงินที่ได้รับชำระไปตัดเงินต้น ดอกเบี้ย และเบี้ยปรับ 3. ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการผ่อนชำระเงินคืน สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ และผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างปลอดหนี้และยังไม่ครบกำหนดชำระหนี้ จากเดิมที่ผ่อนชำระเป็นรายปี กองทุนจะปรับให้ผ่อนชำระเป็นรายเดือนในอัตราเท่ากันทุกเดือน และเพิ่มระยะเวลาการผ่อนชำระจากเดิมไม่เกิน 15 ปี เป็นไม่เกิน 30...

มูลนิธินิมิตใหม่เพื่อชีวิต โพสต์ขอโทษ หลังอาสาสมัครติดเชื้อ 6 ราย ตระเวรเปิดบูธหลายที่ในเชียงใหม่

มูลนิธินิมิตใหม่เพื่อชีวิต โพสต์ขอโทษ หลังอาสาสมัครติดเชื้อ 6 ราย ตระเวรเปิดบูธหลายที่ในเชียงใหม่ วันที่ 22 ก.ค. 64 จากกรณีที่เชียงใหม่แถลงพบผู้ติดเชื้อจากระยอง 6 ราย เป็นคณะของมูลนิธินิมิตใหม่เพื่อชีวิต เดินทางโดยรถยนต์เข้ามาจัดบูธในจังหวัดเชียงใหม่ โดยไม่มีการลงทะเบียน CM- CHANA และไม่กักตัว ไม่ได้ตรวจหาเชื้อ และไม่ฉีดวัคซีนมาครบ โดยเดินทางมาทั้งหมด 11 คน ติดเชื้อ 6 คน ซึ่งระหว่างวันที่ 16-20 ก.ค. 64 ได้ออกจัดบูธของมูลนิธิ 4 แห่งด้วยกัน คือ 1. ห้างสรรพสินค้าเมญ่า ชั้น 3 หน้าธนาคารกสิกร 2. ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี(ดอนจั่น) หน้าธนาคารไทยพาณิชย์ 3. ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี (หางดง2 ใกล้ ม.นอร์ท) บริเวณใกล้ตู้ ATM 4. สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่เข้าไปรับชมและซื้อสินค้าจากบูธดังกล่าว เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ณ โรงพยาบาลทุกแห่งใกล้บ้าน ล่าสุดทาง มูลนิธินิมิตใหม่เพื่อชีวิต ได้โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า สืบเนื่องจากทางมูลนิธินิมิตใหม่เพื่อชีวิต ได้ทราบว่ามีเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร ได้เข้าไปเปิดบูธจำหน่ายสินค้าและรับบริจาค เพื่อระดมทุนช่วยเหลือเด็กกำพร้าในมูลนิธิฯ ในเวลาต่อมาได้ตรวจพบเชื้อโควิดจากเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจำนวน 6...

แพทย์ รพ.รามาธิบดี และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์กว่า 604 คน ออกเเถลงการณ์เรียกร้องรัฐให้เร่งจัดหาวัคซีนโควิด-19 mRNA ที่มีประสิทธิภาพสูง

แพทย์ รพ.รามาธิบดี และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์กว่า 604 คน ออกเเถลงการณ์เรียกร้องรัฐให้เร่งจัดหาวัคซีนโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพสูง เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 64 แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และอาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งหมดกว่า 604 ราย ได้ออกเเถลงการณ์ เรื่องขอแสดงจุดยืนเรียกร้องรัฐจัดหาและจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพสูง โดยระบุว่า เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 ของประเทศไทยในปัจจุบันทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมาก มีจํานวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขโดยรวม แม้ว่าในขณะนี้บุคลากรทางการแพทย์ส่วนใหญ่จะได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว แต่ยังพบการระบาดในหมู่บุคลากรทางการแพทย์ จึงเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าวัคซีนชนิดเชื้อตายที่รัฐบาลได้จัดหามาให้ใช้เป็นวัคซีนหลักนั้น ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการยับยั้งการระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายพันธุ์เดลต้า ทําให้ต้องสูญเสียทรัพยากรบุคคลในการทํางาน ภาระงานของบุคลากรที่เหลืออยู่เพิ่มมากขึ้นจนเกินศักยภาพ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยนับเป็นการดําเนิน นโยบายบริหารวัคซีนที่ผิดพลาดอย่างร้ายแรง นอกจากนี้ในช่วงเวลาที่ผ่านมา การสื่อสารของรัฐบาลในการให้ข้อมูลจัดหาและจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 นั้นเป็นไปด้วยความสับสนทําให้เกิดข้อสงสัยมากมายจากประชาชนทั้งในแง่ความถูกต้องทางวิชาการและความโปร่งใสของรัฐบาลและผู้เกี่ยวข้อง ซํ้าแล้วการดําเนินการจัดหาวัคซีนยังเป็นไปอย่างล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผนที่ได้ให้คําสัญญาเอาไว้กับประชาชน ทําให้ในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพเพียงพอให้กับประชาชนทุกคน แพทย์ประจําบ้าน แพทย์ประจําบ้านต่อยอด และอาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ดังรายชื่อแนบ ในฐานะบุคลากรทางการแพทย์ที่ทํางานรับมือกับวิกฤตการณ์โรคระบาดอุบัติใหม่ในครั้งนี้ จึงขอแสดงจุดยืนและเรียกร้องให้มีการจัดหาและจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น mRNA vaccine, Protein subunit vaccine เป็นต้น อันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่บ่งชี้ว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี...

เชียงใหม่ สั่งปิด 2 สถานที่เสี่ยง สถานธรรมไท่หลินฝอเอวี้ยน และแผนกตรวจสอบชิ้นงาน บริษัทบลูชิพส์ไมโครเฮ้าส์ ฯ ชั่วคราวเป็นเวลา 14 วัน เพื่อเฝ้าระวังหยุดการแพร่กระจายโรคติดเชื้อโควิด–19

จังหวัดเชียงใหม่ สั่งปิด 2 สถานที่เสี่ยง "สถานธรรมไท่หลินฝอเอวี้ยน และ บริษัทบลูชิพส์ไมโครเฮ้าส์ฯ" ชั่วคราวเป็นเวลา 14 วัน เพื่อเฝ้าระวังหยุดการแพร่กระจายโรคติดเชื้อโควิด–19 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 64 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวัน ว่า วันนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 87/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงชั่วคราว จากการที่อำเภอเมืองเชียงใหม่รายงานว่า พบผู้ติดเชื้อโควิด - 19 ในสถานธรรมไท่หลินฝอเอวี้ยน ตั้งอยู่เลขที่ 62 บ้านสันป่าเลียง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 9 ราย และมีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อโควิด – 19 ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีคำสั่ง ดังนี้ ข้อ 1. ให้ปิดสถานธรรมไท่หลินฝอเอวี้ยน...

อบจ.เชียงใหม่ แจ้งข่าวดี สภากาชาดไทยอนุมัติการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์ ให้ อบจ.เชียงใหม่ จำนวน 100,000 โดส ฉีดให้ประชาชน 5 กลุ่มฟรี ย้ำขณะนี้ยังไม่มีการเปิดให้ลงชื่อจองแต่อย่างใด

 อบจ.เชียงใหม่ แจ้งข่าวดี สภากาชาดไทยอนุมัติการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์ ให้ อบจ.เชียงใหม่ จำนวน 100,000 โดส ฉีดให้ประชาชน 5 กลุ่มฟรี ย้ำขณะนี้ยังไม่มีการเปิดให้ลงชื่อจองแต่อย่างใด . . . วันที่ 21 ก.ค. 64 นายพิชัย เลิศพงศ์อดิสร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ขอแจ้งข่าวดีให้พี่น้องชาวเชียงใหม่ทราบว่า ขณะนี้สภากาชาดไทย ได้อนุมัติการจัดสรรวัคซีนทางเลือก ยี่ห้อ "โมเดอร์นา" จำนวน 100,000 โดส เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นำมาฉีดให้กับพี่น้องประชาชน ใน 5 กลุ่มเปราะบาง โดยการบริหารจัดการวัคซีน (การพิจารณาผู้เข้าหลักเกณฑ์ 5 กลุ่มเปราะบาง / การนัดหมายวัน-เวลา และสถานที่ฉีด) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการบริหารการฉีดวัคซีน ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน จะเป็นผู้พิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ขอแจ้งให้พี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่ทราบว่า ทาง อบจ. พร้อมที่จะดำเนินการหาช่องทางในการนำวัคซีนทางเลือกอื่นๆ เข้ามาเพิ่มเติม โดยหากมีความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว จะรีบแจ้งข่าวให้พี่น้องชาวเชียงใหม่ทราบโดยเร็วที่สุด

พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ภาคเหนือวันนี้มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง

พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ภาคเหนือวันนี้มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา ตอนบนของภาคเหนือ และประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังแรง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากได้ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมามีกำลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ อนึ่ง พายุโซนร้อน “เจิมปากา” บริเวณประเทศจีนตอนใต้ มีศูนย์กลางอยู่เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ประเทศจีน คาดว่าพายุนี้จะอ่อนกำลังลงตามลำดับ โดยไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทย ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง น่าน ตาก พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 23-25...

จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้เสียชีวิต 2 ราย เป็นคนในครอบครัวเดียวกัน ประกาศเพิ่มอีก 2 คลัสเตอร์

จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้เสียชีวิต 2 ราย เป็นคนในครอบครัวเดียวกัน ประกาศเพิ่มอีก 2 คลัสเตอร์ วันที่ 21 ก.ค. 64 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวัน ว่าวันนี้จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 64 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 เป็น 4,901 ราย รักษาหายแล้ว 4,228 ราย ยังคงมีผู้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 626 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนาม 320 ราย โรงพยาบาลรัฐ 196 ราย และโรงพยาบาลเอกชน 108 ราย และโรงพยาบาลต่างจังหวัด 2 ราย และกำลังติดตามเข้ารักษา 18 ราย ขณะที่กลุ่มผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 503 ราย อาการปานกลาง...

สถาบันวัคซีนฯ ขออภัยประชาชน จัดหาวัคซีนไม่ทันสถานการณ์ เผย ขณะนี้ไทยยังอยู่ในระหว่างการเข้าร่วมโครงการ “โคแวกซ์” แต่ยังไม่ได้มีการลงนามเพื่อจัดหาวัคซีนร่วมกัน

สถาบันวัคซีนฯ ขออภัยประชาชน จัดหาวัคซีนไม่ทันสถานการณ์ เผย ขณะนี้ไทยยังอยู่ในระหว่างการเข้าร่วมโครงการ "โคแวกซ์" แต่ยังไม่ได้มีการลงนามเพื่อจัดหาวัคซีนร่วมกัน สถาบันวัคซีนฯ ขออภัยประชาชน จัดหาวัคซีนไม่ทันสถานการณ์ เผย ขณะนี้ไทยยังอยู่ในระหว่างการเข้าร่วมโครงการ "โคแวกซ์" แต่ยังไม่ได้มีการลงนามเพื่อจัดหาวัคซีนร่วมกัน วันที่ 21 ก.ค. 64 นพ.นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เปิดเผยระหว่างการแถลงข่าวที่กระทรวงสาธารณสุข ว่าสถาบันวัคซีนแห่งชาติทำหน้าที่เจรจาจัดหาวัคซีนโควิด พยายามติดต่อประสานงานกับผู้ผลิตวัคซีน ทั้งที่มีวัคซีนแล้วและที่อยู่ระหว่างการวิจัย โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ ส.ค. 63 และพยายามหาช่องทางจองซื้อล่วงหน้าแม้จะอยู่ระหว่างการวิจัย จนจัดหาวัคซีนแอสตร้าเซเนก้าได้ 61 ล้านโดส แต่ละครั้งการเสนอจัดหาวัคซีน ต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะทำงานและคณะกรรมการจัดหาวัคซีนให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ และก่อนการลงนามจะมีการส่งปรึกษาหารือหน่วยงานทางด้านกฎหมายของประเทศ จึงจำเป็นต้องใช้เวลาดำเนินการ เป็นที่มาที่เกิดความรับรู้ว่าการดำเนินการจัดหาวัคซีน อาจจะไม่ทันตามจำนวนที่คิดว่าควรจะเป็นได้ ทั้งหมดเป็นเรื่องของข้อจำกัดที่มี แต่ก็ต้องกราบขออภัยพี่น้องประชาชนที่ทางสถาบันวัคซีนแห่งชาติ แม้จะพยายามเต็มที่แล้ว ก็ยังจัดหาวัคซีนได้ในจำนวนที่ไม่เพียงพอต่อสถานการณ์ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เราไม่คาดคิด การระบาดของโรคโควิด-19 เราไม่เคยประสบพบเจอกันมาก่อน รวมถึทั้งการกลายพันธุ์ของไวรัส ก็ไม่ใช่เรื่องเราที่จะคาดหมายได้ล่วงหน้า เกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดการระบาดของโรครวดเร็วและรุนแรงกว่าที่เคยเป็นมาก่อนในช่วงปีที่แล้ว ทำให้การจัดหาวัคซีนไม่ทันต่อสถานการณ์ ก็ต้องกราบขออภัยไว้ ณ ที่นี้อีกครั้ง โดยขณะนี้ไทยยังอยู่ในระหว่างการเข้าร่วมโครงการ "โคแวกซ์" แต่ยังไม่ได้มีการลงนามเพื่อจัดหาวัคซีนร่วมกัน ส่วนนี้ทางสถาบันวัคซีนได้เตรียมการอยู่ระหว่างเจรจาส่งหนังสือประสานไปยังงองค์กรกาวี เพื่อขอเจรจาจัดหาวัคซีนร่วมกับโครงการโคแวกซ์ เพื่อจัดหาวัคซีนปีในปี 2565 ก่อนจะนำเสนอเข้าคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ที่มา : แถลงข่าวกระทรวงสาธารณสุข 21 ก.ค....

สาวหล่อสุดงง! อดีตสาวคนสนิทกันนานกว่า 4 ปี ย่องเข้าบ้านขโมยตะกร้าผ้าใส่แล้ว เจ้าตัวนำหลักฐานเข้าแจ้งความ หวั่นไม่ปลอดภัย เผยตอนนี้ถูกหญิงคนดังกล่าวคุกคามทั้งตัวเองและคนใกล้ตัว

สาวหล่อสุดงง! อดีตสาวคนสนิทเลิกรากันนานกว่า 4 ปี ย่องเข้าบ้านขโมยตะกร้าผ้าใส่แล้ว เจ้าตัวนำหลักฐานเข้าแจ้งความ หวั่นไม่ปลอดภัย เผยตอนนี้ถูกหญิงคนดังกล่าวคุกคามทั้งตัวเองและคนใกล้ตัว วันที่ 21 ก.ค. 64 ทางผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจาก คุณเอ (นามสมมุติ) อายุ 30 ปี ชาว ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ นำหลักฐานเป็นภาพกล้องวงจรปิดมาเปิดเผยถึงเหตุการณ์ที่ตนเองถูกหญิงสาวอายุประมาณ 40 ปี ซึ่งเป็นอดีตคนสนิทแต่เลิกรากันไปแล้วกว่า 4 ปี ทำการคุกคามด้วยการบุกย่องเข้าไปในบ้านของตนเองขณะที่ไม่อยู่บ้าน แล้วได้เข้าไปหยิบตะกร้าผ้าที่ใส่แล้ว ที่เจ้าตัววางไว้บริเวณหน้าบ้าน ภายในรั้ว รอพนักงานซักรีดนำมาเอาไปซักให้ โดยในหลักฐานภาพกล้องวงจรปิดเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเย็นวันเสาร์ที่ 17 ก.ค.64 ที่ผ่านมา ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวได้มีหญิงสาวสวมเสื้อยืดสีส้ม กางเกงยีนขายาว เดินทางมายังบริเวณรั้วหน้าบ้านจากนั้นได้ทำการเปิดประตูรั้วเข้าไปในละแวกพื้นที่บ้าน แล้วต่อมาไม่นานได้เดินออกมาพร้อมกับตะกร้าผ้าที่วางไว้หน้าบ้าน ก่อนจะหลบหนีไป ซึ่งหลังเกิดเหตุหลังจากที่เจ้าตัวเห็นภาพกล้องวงจรปิดแล้วนั้นจึงได้นำหลักฐานดังกล่าวเดินทางเข้าแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สันทรายในวันที่ 19 ก.ค.64 เนื่องจากหวั่นเกรงว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัยต่อตัวเอง ทั้งนี้ทางด้าน คุณเอ (นามสมมุติ) อายุ 30 ปี ผู้เสียหาย ได้เล่าให้ทางผู้สื่อข่าวฟังว่า ก่อนหน้านี้ตนเคยรู้จักกับหญิงสาวเสื้อสีส้มภายในคลิป ซึ่งเป็นคนสนิทเคยคบหากัน แต่ก็ได้เลิกรากันมานานแล้วประมาณ 4 ปี และตนก็ไม่ขอที่จะกลับไปคบหาอีก แต่หญิงสาวคนนี้ก็ยังคงพยายามติดต่อกับตัวเอง รวมทั้งยังมีการส่งข้อความมาราวี คุกคามทั้งตนและคนใกล้ชิด...

หลอกแม้กระทั่งพระสงฆ์! โจรมิจฉาชีพไม่กลัวนรก หลอกขายพระเครื่องผ่านออนไลน์ สุดท้ายปิดเฟซบุ๊กเชิดเงินหนี หอบหลักฐานโร่แจ้งตำรวจ

หลอกแม้กระทั่งพระสงฆ์! โจรมิจฉาชีพไม่กลัวนรก หลอกขายพระเครื่องผ่านออนไลน์ สุดท้ายปิดเฟซบุ๊กเชิดเงินหนี หอบหลักฐานโร่แจ้งตำรวจ ช่วงสายวันนี้ (21 ก.ค.64) ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ หลวงพี่จรูญ อายุ 47 ปี พระลูกวัดแห่งหนึ่งในตัวเมืองเชียงใหม่ นำหลักฐานข้อหาการสันทนาการตกลงซื้อขายงานช้างแกะพระเครื่อง และหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ ว่าถูกแก๊งมิจฉาชีพหลอกลวงเสนอขายพระเครื่องแกะงาช้างให้ และหลอกให้อาตมาโอนเงินไปให้แล้วปิดเฟซบุ๊กหนีและไม่สามารถติดต่อคนขายได้ จึงแน่ใจว่าถูกหลอกจึงรีบมาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยทาง หลวงพี่จรูญ ได้เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่าเมื่อวันที่ 18 ก.ค.ที่ผ่านมา ได้เสิร์ชค้นหาพระแกะงาช้างในเฟซบุ๊กไปพบชายคนหนึ่งประกาศขายพระงานช้างแกะสลักงาช้างแท้ในราคา 4,500 บาท จึงเข้าไปต่อทางทางอินบ็อกซ์ และต่อรองพูดคุยกันโดยที่ไม่เคยรู้จักหรือเห็นหน้ากันมาก่อน อีกทั้งไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาอยู่ในจังหวัดไหน ซึ่งคนร้ายรู้ว่าเป็นพระสงฆ์คงไม่มาหลอกลวง และชายคนดังกล่าวเห็นว่าเป็นพระยังได้ลดราคาพระเครื่องงาช้างแกะสลักเหลือ 3,560 บาท (รวมค่าส่ง) และให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ของ นายอิทธิวัฒน์ (ขอสงวนนามสกุล) หลังจากที่โอนเงินให้ไปแล้ว ทางผู้ขายบอกว่าจะส่งพระแกะสลักงาช้างมาทางพัสดุไปรษณีย์ จะส่งถึงวัดในวันที่ 21 ก.ค. 64 จนถึงสายวันนี้ก็ยังมาไม่ถึง และเมื่อทำการติดต่อไปยังคนขายก็พบว่า ได้บล็อกเฟซบุ๊กและลบข้อความการสนทนาออกไปหมดแล้ว จึงรีบมาแจ้งความกับทางตำรวจ เพื่อขอความช่วยเหลือสืบสวนหาตัวมิจฉาชีพรายนี้มาดำเนินคดี โดยทาง หลวงพี่จรูญ ยังเจริญพรฝากเตือนญาติโยมที่ชอบซื้อของทางออนไลน์ว่าการซื้อของทางออนไลน์บางครั้งมันก็เชื่อไม่ได้มันตรายโอกาสถูกหลอกมีอยู่เยอะมากเกิน 90 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตามทางพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่แจ้งว่า ในแต่ละวันจะมีผู้เสียหายถูกหลอกซื้อของทางออนไลน์และหลอกให้โอนเงินไปให้แต่ไม่ได้ของที่สั่งซื้อได้มาแจ้งความเฉลี่ยวันละ 4-5 ราย จึงอยากจะฝากแจ้งเตือนประชาชนว่า อย่าเห็นแก่ของขายถูกในออนไลน์และอย่างโอนเงินให้กับคนที่ไม่รู้จักเพราะท่านอาจจะถูกหลอกลวงจากกลุ่มมิจฉาชีพได้ ...

21 ก.ค. 64  เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม +64 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย

21 ก.ค. 64  เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม +64 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย 21 ก.ค. 64 เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 64 ราย - เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย - รวมยอดสะสมการระบาดระลอกใหม่ จำนวน 4,901 ราย - รักษาอยู่ใน รพ. 626 ราย - รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว 4,228 ราย - เสียชีวิตสะสม 29 ราย

บขส. ประกาศ! หยุดเดินรถทุกเส้นทางชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค. – 2 ส.ค. 64

บขส.ประกาศหยุดเดินรถทุกเส้นทางชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2564 ส่วนบริการรับส่งพัสดุภัณฑ์ ยังเปิดให้บริการตามปกติทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-19.30 น. ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้รัฐบาลต้องเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดขั้นสูงสุด อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 256 4ที่ขอความร่วมมือประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดที่ไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ดังกล่าว บขส. จึงขอแจ้งหยุดให้บริการเดินรถเส้นทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก และภาคใต้ ทุกเส้นทางชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศคำสั่งเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ผู้โดยสาร บขส. ที่ซื้อตั๋วล่วงหน้าเดินทางระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม - 2...

นักศึกษา 16 มหาวิทยาลัย ออกแถลงการณ์ร่วม เรียกร้องลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 30-50% หลังมีการประกาศเรียนออนไลน์ เผยนักศึกษาต้องมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

นักศึกษา 16 มหาวิทยาลัย ออกแถลงการณ์ร่วม เรียกร้องลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 30-50% หลังมีการประกาศเรียนออนไลน์ นักศึกษาต้องมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงาน ตัวแทนนักศึกษา 16 มหาวิทยาลัย ออกแถลงการณ์ร่วมมหาวิทยาลัย ขอเรียกร้องมาตรการเยียวยาช่วยเหลือนิสิตนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยผู้แทนนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั้งหมด 16 แห่ง มีข้อเรียกร้อง 3 ประการ ดังนี้ 1) มหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ควรมีการคืนเงินค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิตนักศึกษา ในอัตราร้อยละ 30 ถึงร้อยละ 50 ของค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษานี้หรือจนกว่าจะมีการจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยตามปกติ 2) เรียกร้องให้คณะกรรมการกองทุนเงินเพื่อการศึกษาพิจารณาคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงินกองทุน ให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในขณะนี้ 3) เรียกร้องให้ผู้บริหารของแต่ละมหาวิทยาลัยรับฟังปัญหาที่นิสิตนักศึกษากำลังประสบและดำเนินการแก้ไขได้อย่างตรงจุด โดยคำนึงถึงนิสิตนักศึกษาเป็นหลัก ทั้งนี้ทุกองค์กรนิสิตนักศึกษาหวังว่า หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา จะร่วมหาแนวทางในการพิจารณาและแก้ไขปัญหากันอย่างตรงจุด และสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับนิสิตนักศึกษาได้

เชียงใหม่ เตรียมพร้อมด้านการรักษาพยาบาลรองรับผู้ป่วยโควิด-19 หากเกิดสถานการ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่รุนแรงขึ้น

เชียงใหม่ เตรียมพร้อมด้านการรักษาพยาบาลรองรับผู้ป่วยโควิด-19 หากเกิดสถานการ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่รุนแรงขึ้น เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 64 ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์วรเชษฐ เต๋ชะรัก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ เปิดเผยในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ครั้งที่ 39/2564 ว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัวโควิด-19 ขณะนี้มีอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อกังวลใจในเรื่องของศักยภาพในการรองรับผู้ติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งด้านสถานที่ เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ โดยจากการระบาดระลอกเดือนเมษายนที่ผ่านมานั้น จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อประมาณ 4,000 กว่าคน ซึ่งระบบการจัดการที่ได้เตรียมการนั้นสามารถรองรับผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงพยาบาลสนามและโรงพยาบาลในระบบที่มีศักยภาพที่สูงขึ้นมา ขณะนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้มีเตรียมการเพื่อรองรับผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อให้มีความพร้อมมากขึ้นตามลำดับ โดยในช่วงที่มียอดผู้ติดเชื้อที่ลดลงโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการปรับปรุงระบบให้มีความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์มากยิ่งขึ้น และขณะนี้มีผู้ป่วยที่ติดเชื้อประมาณ 500 กว่าราย และจังหวัดเชียงใหม่ได้เพิ่มจำนวนเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ (สีเขียว) ให้ได้ถึง 1,300 คน ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมไว้ก่อนเท่านั้น รวมไปถึงเรื่องของ ICU และการเตรียมรองรับผู้ป่วยที่ต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลก็ได้มีการเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งหากมีผู้ป่วยติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นก็สามารถเข้ารับการรักษาได้ทันที นอกจากนี้ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการให้ทุกอำเภอวางแผนขยายเตียงหรือโรงพยาบาลสนามในระดับอำเภอให้มีความพร้อมอยู่เสมอ ทั้งนี้ ในส่วนของอุปกรณ์การแพทย์และเวชภัณฑ์นั้นยังคงมีเพียงพอ ประกอบกับจังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางหลักของภาคเหนืออยู่แล้ว ดังนั้น ทั้งอุปกรณ์การแพทย์ ยาหรือเวชภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนเข้ามาจากส่วนกลาง ก็จะได้รับผ่านเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ทั้งนี้ ขอให้มั่นใจว่าเวชภัณฑ์หรือยาที่จะต้องใช้ในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ...

ออมสิน พักหนี้ 6 เดือน ให้ลูกหนี้รายย่อยกว่า​750,000 ราย ได้พักหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย มีผลให้ลูกหนี้ไม่ต้องจ่ายงวด นานสุด 6 เดือน (งวดเดือน ก.ค. – ธ.ค. 64) หวังช่วยลูกหนี้ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรือมีรายได้ลดลง ฯลฯ จากผลกระทบสถานการณ์ระบาดของโควิด 19

ออมสิน พักหนี้ 6 เดือน ให้ลูกหนี้รายย่อยกว่า​750,000 ราย ได้พักหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย มีผลให้ลูกหนี้ไม่ต้องจ่ายงวด นานสุด 6 เดือน (งวดเดือน ก.ค. - ธ.ค. 64) หวังช่วยลูกหนี้ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรือมีรายได้ลดลง ฯลฯ จากผลกระทบสถานการณ์ระบาดของโควิด 19 ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมมาตรการ ลูกค้าสินเชื่อรายย่อย วงเงินกู้ไม่เกิน 200,000 บาท ที่ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน (ยกเว้น ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ) วิธีการเข้าร่วมมาตรการ 1. รอการเปิดสิทธิ์ที่แอป MyMo 2. ธนาคารทยอยเปิดสิทธิ์ - เฟสแรก เริ่มวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 - เฟสสอง สิงหาคม 2564 3. ลูกค้ากดรับสิทธิ์ที่แอป MyMo เท่านั้น สำหรับลูกค้าไม่มีแอป MyMo ให้ติดต่อที่ธนาคารออมสินทุกสาขา เพื่อเปิดใช้บริการ อ่านรายละเอียด > http://bit.ly/GSBprnews40 ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ ลิ้งค์ข่าว : https://www.facebook.com/Sumnakkaow.PRD/posts/6522950021063796

เชียงใหม่คุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 กลุ่มคนงานเก็บลำไย กำชับต้องตรวจ SWAB หาเชื้อทุกคน

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ออกมาตรการเฝ้าระวังในกลุ่มคนงานเก็บลำไย ขอให้ผู้ประกอบการจัดทำรายชื่อผู้รับจ้างงาน และทะเบียนผู้มาใช้บริการ ให้สาธารณสุขอำเภอ เพื่อนำไปตรวจคัดกรอง ที่โรงพยาบาลประจำอำเภอ กำชับต้อง SWAB ทุกคน ถึงจะได้รับอนุญาตให้เข้า-ออก พื้นที่ได้ เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 64 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้กำลังเข้าสู่ฤดูการเก็บลำไย ทำให้มีแรงงานต่างพื้นที่เข้ามาเก็บลำไยเป็นจำนวนมาก คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีการกำหนดมาตรการเฝ้าระวังในกลุ่มคนงานเก็บลำไย โดยขอให้ผู้ประกอบการโรงรับซื้อผลไม้ (ล้ง) ผู้ประกอบการสถานที่คว้านลำไย เจ้าของสวนลำไย จัดทำรายชื่อผู้รับจ้างงาน ทะเบียนผู้มาใช้บริการ และเลขทะเบียนรถรับส่งสินค้า พร้อมแจ้งรายชื่อคนงานเก็บลำไยในสังกัดให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อส่งมอบให้แก่สาธารณสุขอำเภอ เพื่อนำไปตรวจคัดกรอง (SWAB) ที่โรงพยาบาลประจำอำเภอ ในการนี้ให้เกษตรอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ เจ้าพนักงานควบคุมโรค จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองตามมาตรการ D-M-H-T-T แก่ผู้ประกอบการและคนงานเก็บลำไย เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ แรงงานที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่น ๆ ต้องกรอกข้อมูลในระบบ CM-CHANA ก่อนเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ 24 ชั่วโมง จากนั้นให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคในพื้นที่ ส่วนกลุ่มที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด รวมถึงอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก...

พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ภาคเหนือวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่

พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ภาคเหนือวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา ตอนบนของภาคเหนือ และประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังแรง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือตอนบน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากได้ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมามีกำลังแรง โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ อนึ่ง พายุโซนร้อนกำลังแรง “เจิมปากา” บริเวณประเทศจีนตอน ได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนแล้ว และมีศูนย์กลางอยู่บริเวณเมืองเหมาหมิ้ง มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน คาดว่าพายุนี้จะอ่อนกำลังลงตามลำดับ โดยพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทย ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง และตาก อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด...

เชียงใหม่ พบคลัสเตอร์พนักงานขับรถขนส่ง อำเภอฝาง เพิ่มอีก 1 คลัสเตอร์ มีผู้ติดเชื้อแล้ว 12 ราย สั่งกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เน้นย้ำห้ามการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มตลอด 24 ชั่วโมง

จังหวัดเชียงใหม่ พบคลัสเตอร์พนักงานขับรถขนส่ง อำเภอฝาง เพิ่มอีก 1 คลัสเตอร์ มีผู้ติดเชื้อแล้ว 12 ราย สั่งกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เน้นย้ำห้ามการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มตลอด 24 ชั่วโมง วันที่ 20 ก.ค. 64 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวัน ว่าวันนี้จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 47 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 เป็น 4,837 ราย รักษาหายแล้ว 4,216 ราย ยังคงมีผู้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 579 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนาม 273 ราย โรงพยาบาลรัฐ 204 ราย และโรงพยาบาลเอกชน 100 ราย โรงพยาบาลต่างจังหวัด 2 ราย และอยู่ระหว่างสอบสวนโรคอีก 15 ราย...

เชียงใหม่ ออกคำสั่งคุมเข้ม ห้ามดื่มสุราในร้านอาหาร-เครื่องดื่ม มีผล 20 ก.ค. 64 เป็นต้นไป

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ออกคำสั่งคุมเข้ม ห้ามดื่มสุราในร้านอาหารหรือเครื่องดื่มและพื้นที่ต่อเนื่อง  เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 64 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีมติออกคำสั่งที่ 84/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมโรคโควิด -19 แบบบูรณาการ ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เพื่อให้การเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นไปอย่างเหมาะสม กระทบต่อการประกอบกิจกรรมอันจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนให้น้อยที่สุด โดยกำหนดให้ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ ไม่เกินเวลา 23.00 นาฬิกา โดยห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านและพื้นที่ต่อเนื่อง ทั้งนี้ ให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ระหว่างเวลา 11.00 – 14.00 นาฬิกา และเวลา 17.00 – 21.00 น.

ผู้ว่าฯเชียงใหม่ เชื่อมั่นจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ในเวลาอันสั้น พร้อมปรับเปลี่ยนการทำงานของจุดตรวจทางถนนเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ชาวเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เผยความร่วมมือของประชาชนและทุกภาคส่วน เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่บรรลุตามเป้าหมาย เชื่อมั่นว่าจะสามารถจำกัดการแพร่ระบาดได้ในเวลาอันสั้น พร้อมปรับเปลี่ยนการทำงานของจุดตรวจทางถนนเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ชาวเชียงใหม่ วันที่ 20 ก.ค. 64 ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ถึงลักษณะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ห้วงเดือนกรกฎาคมว่า การติดเชื้อส่วนใหญ่เกิดจากคนในพื้นที่ ซึ่งได้เดินทางไปในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาด และรับเชื้อมาโดยไม่รู้ตัว เมื่อเดินทางกลับเข้ามาก็แพร่เชื้อไปสู่คนในครอบครัวจากการทำกิจกรรมร่วมกัน จากนั้นคนในครอบครัวก็จะนำเชื้อไปแพร่กระจายในพื้นที่อื่น ๆ เช่น โรงเรียน สถานที่ทำงาน จนกระจายสู่ชุมชนในที่สุด คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้ตระหนักและยกระดับเฝ้าระวังการติดเชื้อจากการรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก จึงได้พิจารณาออกมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในด้านต่าง ๆ อาทิ การกำหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ การงดการสังสรรค์ ดื่มกิน การจำกัดการรวมกลุ่มของคนจำนวนมากไม่เกิน 50 คน รวมถึงการงดรับประทานอาหารร่วมกัน ทั้งนี้ หากมีการจัดกิจกรรมใด ๆ ขอให้กระชับเวลาและอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ความร่วมมือของประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่บรรลุตามเป้าหมายได้ และเชื่อแน่ว่าจะสามารถจำกัดการแพร่ระบาดในเวลาอันสั้น ด้าน นายชัชวาล ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในห้วงที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการให้มีการควบคุมโรคในเชิงรุก การตั้งจุดคัดกรองเฉพาะกิจที่สถานีรถไฟ ท่าอากาศยานเชียงใหม่...

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เผยความร่วมมือของประชาชนและทุกภาคส่วน เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่บรรลุตามเป้าหมาย เชื่อมั่นว่าจะสามารถจำกัดการแพร่ระบาดได้ในเวลาอันสั้น พร้อมปรับเปลี่ยนการทำงานของจุดตรวจทางถนนเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ชาวเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เผยความร่วมมือของประชาชนและทุกภาคส่วน เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่บรรลุตามเป้าหมาย เชื่อมั่นว่าจะสามารถจำกัดการแพร่ระบาดได้ในเวลาอันสั้น พร้อมปรับเปลี่ยนการทำงานของจุดตรวจทางถนนเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ชาวเชียงใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เผยความร่วมมือของประชาชนและทุกภาคส่วน เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่บรรลุตามเป้าหมาย เชื่อมั่นว่าจะสามารถจำกัดการแพร่ระบาดได้ในเวลาอันสั้น พร้อมปรับเปลี่ยนการทำงานของจุดตรวจทางถนนเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ชาวเชียงใหม่ วันนี้ (20 ก.ค. 64) ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ถึงลักษณะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ห้วงเดือนกรกฎาคมว่า การติดเชื้อส่วนใหญ่เกิดจากคนในพื้นที่ ซึ่งได้เดินทางไปในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาด และรับเชื้อมาโดยไม่รู้ตัว เมื่อเดินทางกลับเข้ามาก็แพร่เชื้อไปสู่คนในครอบครัวจากการทำกิจกรรมร่วมกัน จากนั้นคนในครอบครัวก็จะนำเชื้อไปแพร่กระจายในพื้นที่อื่น ๆ เช่น โรงเรียน สถานที่ทำงาน จนกระจายสู่ชุมชนในที่สุด คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้ตระหนักและยกระดับเฝ้าระวังการติดเชื้อจากการรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก จึงได้พิจารณาออกมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในด้านต่าง ๆ อาทิ การกำหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ การงดการสังสรรค์ ดื่มกิน การจำกัดการรวมกลุ่มของคนจำนวนมากไม่เกิน 50 คน รวมถึงการงดรับประทานอาหารร่วมกัน ทั้งนี้ หากมีการจัดกิจกรรมใด ๆ ขอให้กระชับเวลาและอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ความร่วมมือของประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่บรรลุตามเป้าหมายได้ และเชื่อแน่ว่าจะสามารถจำกัดการแพร่ระบาดในเวลาอันสั้น ด้าน นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า...

รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด Covid-19 รายวัน ที่ จังหวัดเชียงใหม่  ตั้งแต่วันที่ 1-20 กรกฎาคม 2564

รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด Covid-19 รายวัน ที่ จังหวัดเชียงใหม่  ตั้งแต่วันที่ 1-20 กรกฎาคม 2564 กราฟ แสดงยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1-20 กรกฎาคม 2564 - 1 ก.ค. 64  จำนวน 6 ราย - 2 ก.ค. 64   จำนวน 5 ราย - 3 ก.ค. 64   จำนวน 5 ราย - 4 ก.ค. 64   จำนวน 7 ราย - 5 ก.ค. 64   จำนวน 17 ราย - 6 ก.ค. 64   จำนวน  26 ราย - 7 ก.ค. 64   จำนวน  29 ราย - 8 ก.ค....

ตำรวจรวบสาวหล่อตกงาน ขับเก๋งตระเวนงัดบ้านหรูหลายแห่งในพื้นที่ อ.หางดง ตำรวจแกะรอยจับกุมตัว พร้อมของกลางเพียบ

ตำรวจรวบสาวหล่อตกงาน ขับเก๋งตระเวนงัดบ้านหรูหลายแห่งในพื้นที่ อ.หางดง ตำรวจแกะรอยจับกุมตัว พร้อมของกลางเพียบ วันที่ 20 ก.ค. 64 เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.หางดง จ.เชียงใหม่ ได้นำหมายค้นของศาลจังหวัดเชียงใหม่ และหมายจับ เข้าจับกุมตัวผู้ต้องหา ที่ก่อเหตุตามภาพในกล้องวงจรปิด คือ น.ส.ฤดูกาล อายุ 31 ปี อดีตแอดมินเพจขายของออนไลน์แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ภายหลังได้รับแจ้งจากผู้เสียหายจำนวนหลายราย ว่าถูกคนร้าย ใช้ยานพาหนะรถเก๋งคันดังกล่าวขับตระเวนเข้าไป งัดแงะหมู่บ้านจัดสรรหรูและร้านอาหารหลายแห่งในพื้นที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ อย่างต่อเนื่อง โดยแต่ละหลังที่ผู้ต้องหาเข้างัดเข้าไปขโมยนั้นจะเลือกเป็นบ้านหรู และบ้านหลังใหญ่ และผู้ต้องหา จะขโมยถอดกล้องวงจรปิด ของบ้านพักผู้เสียหาย หลบหนีไปด้วยเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถติดตามจับกุมได้ หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าตรวจค้นบ้านพัก ผู้ต้องหาซึ่งมาพักอยู่บ้านพี่สาว ที่ซื้อไว้ในหมู่บ้านจัดสรรย่านหลังสถานีตำรวจภูธรหางดงเชียงใหม่พบทรัพย์สินที่ถูกขโมยมาได้แก่ พระพุทธรูปโบราณ 10 องค์ เชิงเทียนรูปพญานาค แจกัน/เชิงเทียน/กระถางธูป ทองเหลือง เครื่องราง ทีวีจอแบนขนาด 50 นิ้ว กีตาร์โปร่ง 1 ตัว ลำโพง 2 คู่ ชุดฮาร์ดดิสก์ 2 ตัว/กล้องวงจรปิด 3 ตัว เครื่องสำรองไฟ 2 ตัว กระเป๋าแบรนด์เนม ...

100 ผู้ติดเชื้อรายใหม่ พบเป็นการติดเชื้อในจังหวัด 73 ราย มาจากคลัสเตอร์ฟาร์มไก่มากที่สุดถึง 41 ราย ส่วนผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นชายสูงวัย มีประวัติเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 100 ราย ของจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ พบว่าเป็นการติดเชื้อในจังหวัด 73 ราย มาจากคลัสเตอร์ฟาร์มไก่มากที่สุดถึง 41 ราย อีก 27...
error: Alert: Content is protected !!