blank
blank
blank
Home Tags พายุฤดูร้อน

Tag: พายุฤดูร้อน

100 ผู้ติดเชื้อรายใหม่ พบเป็นการติดเชื้อในจังหวัด 73 ราย มาจากคลัสเตอร์ฟาร์มไก่มากที่สุดถึง 41 ราย ส่วนผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นชายสูงวัย มีประวัติเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 100 ราย ของจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ พบว่าเป็นการติดเชื้อในจังหวัด 73 ราย มาจากคลัสเตอร์ฟาร์มไก่มากที่สุดถึง 41 ราย อีก 27...
error: Alert: Content is protected !!